Branschlösningar

Hygien, tillgänglighet och en omvårdande miljö

Operationssalar, behandlings- och patientrum och väntrum: Rum på vårdcentraler och sjukhus måste utformas för att vara bekväma, tillgängliga och hygieniska för att kunna underlätta behandlingen på bästa sätt.