Fastighetsautomation

Vi ser till att kommunikationen mellan alla delar av fastighetsautomationssystemet sker på ett smidigt sätt. Det är endast på detta sätt som de olika delarna i din Smart Building kan kopplas upp i ett nätverk. Fastighetsautomationssystemet GEZE Cockpit använder den internationella kommunikationsstandarden BACnet. På denna plattform integreras dörr- och fönsterteknik i kombination med säkerhetssystem. GEZE Cockpit kan användas som stand-alone-system eller som en del av ett överordnat fastighetsstyrsystem.