Automatiska dörrsystem från GEZE på Rigshospitalet i Köpenhamn

Rigshospitalet i Köpenhamn har just tagit ett steg närmare framtidens hälso- och sjukvårdssystem. Den nya tillbyggnaden, nordflygeln, används uteslutande för högteknologisk kirurgi, krävande patientbehandling och forskning. Det prestigefyllda sjukvårdsprojektet sätter patienter och anhöriga i centrum. Det innebär att de högsta kraven ställs på arkitektur, utformning och funktionalitet. 

Modern teknik och komfort: Rigshospitalet i Köpenhamn

Skjutdörrsystemet GEZE ECdrive i entréområdet på Rigshospitalet, Köpenhamn

Drivenheten GEZE EC drive smälter diskret in i de automatiska dörrarna av säkerhetsglas i de ljusa entréområdet.

Rigshospitalet har fått en tillbyggnad på 55 000 m² där man utför de mest avancerade och specialiserade kirurgiska ingreppen i hela Danmark samtidigt som patienter och anhöriga ges bästa möjliga behandling och vård. Nordflygeln, som invigdes i januari 2020, är strategiskt viktig för Danmarks hälso- och sjukvårdssystem – både i nutid och framöver.

Genom att samla specialistkunskap på ett ställe kan man erbjuda patienter och anhöriga både behandling och vård av internationell standard i en miljö som är utformad för att hantera extremt komplexa ingrepp. Hittills har 33 operationssalar med avancerad operationsteknik och 196 enskilda patientrum invigts. 

Operationssalarna i nordflygeln är utrustade med robotar och stora plattskärmar för snabbare och bättre diagnostik och behandling. Alla patienter har tillgång till internet och sina egna patientjournaler. Patienterna vårdas i enskilda rum med plats för anhöriga och där behovet av avskildhet, diskretion och vila kan tillgodoses. 

Läkande arkitektur – med fokus på patienterna

GEZE ECdrive med de beröringsfria aktiveringskontakterna GC306 garanterar hygieniskt tillträde till operationssalar och patientrum.

Skjutdörrsystemet GEZE ECdrive med de beröringsfria aktiveringskontakterna GC306 garanterar hygieniskt tillträde till operationssalar och patientrum.

Arkitektur och estetik spelar en viktig roll när det gäller att skapa bästa möjliga miljö för patienterna. Ljud, ljusinflöde, färger, konst och natur är faktorer som tillsammans bidrar till en läkande arkitektur, det vill säga en arkitektur som främjar patienternas psykiska välbefinnande och minskar den stress som det innebär att hamna på sjukhus i ett allvarligt tillstånd. 

För att alla komponenter, både stora och små, ska bidra till att visionen för nordflygeln förverkligas samtidigt som högsta hygiennivå upprätthålls, är det högsta standard som gäller för leverantörerna under hela byggfasen. 

Läs mer om läkande arkitektur 

Beröringsfria aktiveringskontakter används för aktivering av automatiska svängdörrar, karuselldörrar och bågskjutdörrar.

Beröringsfria aktiveringskontakter används för aktivering av automatiska svängdörrar, karuselldörrar och bågskjutdörrar. © Lorenz Frey / GEZE GmbH

Bekväma och hygieniska automatiska dörrsystem för mer än 450 dörrar 

Konceptet för läkande arkitektur och de extremt höga kraven på hygien och funktionalitet återspeglas även i de automatiska dörrsystem som man valt till norra flygeln. De 33 dörrarna till operationssalarna är hermetiskt tillslutna för att hålla rummen sterila och bakteriefria. 

Fastigheten är också utrustad med cirka 140 automatiska skjutdörrar och mer än 300 automatiska slagdörrsautomatiker. Dörrarna öppnas och stängs automatiskt utan kontakt med dörrhandtaget. Beröringsfria automatiska dörrsystem är en avgörande faktor för att minska smittorisken, särskilt med tanke på rådande coronapandemi. 

Dessutom säkerställer de automatiseringslösningarna att dörrarna öppnas och stängs mycket tyst. Med hänsyn till patienterna måste buller från intern trafik i nordflygeln minimeras så mycket som möjligt. 

– Vi har lång erfarenhet av att samarbeta med danska sjukhus, och nordflygeln är vårt hittills största enskilda sjukhusprojekt. Vi inledde vårt samarbete med entreprenören 2015 och har haft en installationstekniker som har arbetat på heltid med projektet i flera år, säger Poul Torndahl, försäljningsingenjör på GEZE Danmark.

Det är ett omfattande byggprojekt med mycket genomtänkt arkitektur och unika konstruktions- och funktionskrav. Det gör att det är otroligt spännande att vara en del av projektet. Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete som servicepartner för de automatiska dörrsystemen i nordflygeln.

Poul Torndahl, försäljningsingenjör på GEZE Danmark
Intelligent glasfasad med karuselldörr och GEZE Slimdrive SC vid patiententrén.

En bågskjutdörr i dubbelglas med GEZE Slimdrive SC har byggts in i det smarta glaspartiet framför karuselldörren vid patiententrén.

Produkter från GEZE i nordflygeln

  • 33 automatiska dörrsystem för hermetiskt tillslutna dörrar till operationssalar.
  • Fler än 450 beröringsfria aktiveringskontakter för automatdörrar (GEZE GC 306 beröringsfria brytare för aktivering av automatdörrar).
  • 140 automatiska system för skjutdörrar i glas och stål (GEZE Powerdrive för dörrar upp till 2 x 200 kg och GEZE EC drivenhet för dörrar upp till 2 x 100 kg).
  • 300 automatiseringssystem för slagdörrar (EMD-F GEZE Slimdrive EMD-F automatiskt elslutbleck för enkeldörrar och GEZE Slimdrive EMD-F-IS automatiskt elslutbleck för dubbeldörrar).
  • Ett brett utbud av dörrstängare för olika dörrtyper.