Ämnen

Tilluft genom intelligent fönsterventilation

Av energibesparingsskäl blir våra fastigheter allt tätare. Detta sparar in uppvärmningskostnader men kräver intelligent ventilation för en effektiv genomluftning. Naturlig ventilation genom automatiska fönster är en smart lösning som väsentligt förbättrar rumsklimatet och som varken kräver mycket energi eller höga investeringskostnader.

I regel är människor inte särskilt bra på att skapa tillräcklig ventilation i fastigheter

Ett bra inomhusklimat är avhängigt av ett antal faktorer. Temperaturen och fukthalten spelar en viktig roll men även akustiska och visuella aspekter bidrar till välbefinnandet.

Men varför är vanlig ventilation ofta otillräcklig? Vi tar in termiska, akustiska och visuella stimuli, men är inte känsliga för luftens kvalitet. I första hand är det dålig lukt som avgör hur människor upplever luftkvaliteten, men ju längre man vistas i den dåliga lukten, desto mer vänjer man sig, och kanske inte märker av försämringen av luftkvaliteten.

Det är först när det är för sent som vi lägger märke till den dåliga luftkvaliteten. Effektiviteten minskar, man blir sömnig eller får ont i huvudet – andningen producerar nämligen stora halter koldioxid. Situationen förvärras av föroreningar, från till exempel möbler eller mattor.

Obligatoriskt kontrollerad ventilation

Naturlig ventilation genom bekväm ventilationsteknik

Naturlig ventilation genom bekväm ventilationsteknik

Dagens energisnåla byggmetoder har gjort att vi arbetar, bor och går i skolan i allt tätare byggnader. Nackdelen: otillräckligt med tilluft kommer in, och fukt, värme och lukt kan inte sugas ut på ett korrekt sätt.

Den tyska energisparförordningen (EnEv) föreskriver emellertid att byggnader måste byggas på ett sätt som garanterar en minimiväxling av luft för hälsans och uppvärmningens skull. Kontrollerad ventilation är därför ett krav i en byggnad som har uppförts enligt EnEV.

Ett mekaniskt ventilationssystem kan vara en lösning. Men vem trivs med att jobba eller bo i en fastighet där det inte går att öppna fönstren pga. ventilationssystemet? Många människor mår inte bra i rum där fönstren alltid är stängda. Alternativet är kontrollerad, naturlig ventilation via fönster, där tilluft tas in direkt från utsidan.
 

Naturlig fönsterventilation baserat på temperaturvariationer och vind

Vid naturlig ventilation – som även kallas ”fri” ventilation – sker luftutbyte utan något mekaniskt ventilationssystem. De luftflöden som krävs produceras enbart av temperatur- och tryckskillnaderna mellan inomhus- och utomhusluft och av naturligt uppträdande vindströmmar.

Det är de intelligenta fasaderna som själva skapar ventilationen. Det innebär att motordrivna fönster styrs av sensorsignaler, till exempel genom väderstationer eller luftkvalitetssensorer. Intelligent rumsklimatreglering identifierar vindstyrka och vindriktning, utomhustemperaturer, nederbörd, rumstemperaturer, luftfuktighet och Co2-värden hos rumsluften, och styr öppnandet och stängandet av automatiska fönster därefter. Fönsterstyrningen är helt oberoende av användaren, även när fastigheten är tom.

Naturligt och energieffektivt

Förutom CO2 alstras en hel del värme på kontor eller i klassrum där många människor vistas. Särskilt på sommaren värmer solen upp rummen ytterligare. Naturlig ventilation kan leda bort oönskad, varm luft ut ur rummet, och låta frisk och sval luft komma in utifrån. Under den svalare nattperioden ger fri ventilation en naturlig klimatreglering. Detta ger en god luftkvalitet på naturlig väg, utan att energi används till att mata in och kyla luften.

Fönsteröppningssystem med intelligenta drivenheter från GEZE

GEZE Slimchain drivenhet med IQ box KNX

GEZE Slimchain drivenhet med IQ box KNX © GEZE GmbH

GEZE drivningssystem finns tillgängliga för olika fönsterformer, fönsterdesigner och storlekar, oavsett om de är tak- eller fasadmonterade. I sortimentet finns eldrivna kedjedrifter, spindeldrifter och låsningsdrifter.

GEZE fönstermotorer och låsningssystem kan integreras direkt i KNX-fastighetsbussen med GEZE IQ box KNX. Detta skapar utrymme för mångsidiga och flexibla lösningar för naturlig ventilation.

Produktkriterier

  • integration av automatiska fönster i KNX-fastighetsbussystem
  • öppnande av fönstren till önskad position (i %)
  • indikering av fönsterstatus (öppet/stängt/%) och drivenhetsstatus (antal cykler, fel)
  • tidsstyrd ventilation, spaltventilation
  • automatisk stängning och blockering vid larm om regn eller vind eller när klimatiseringen sätts igång
  • integrerat knappgränssnitt (lokalt/KNX) för anslutning till ventilationsknapp med lågtariff

Monteringsvideo: GEZE Slimchain

Individuella systemlösningar

GEZE ger stöd i planeringen av naturliga ventilationssystem, till exempel nattkylning, eller automatisk, intelligent ventilationsstyrning.

Naturlig ventilation kan projekteras som en ren ventilationstillämpning, kombinerad med rök- och värmeutsug, eller integreras i en överordnad KNX-fastighetsstyrning. Vi kan hjälpa till med projektspecifik rådgivning om användningen av IQ box KNX, GEZE fönstermotorer och lämpliga KNX-produkter från andra tillverkare med KNX-fastighetsbuss. Vi ger stöd i planeringen och projekteringen på grundval av vår mångåriga erfarenhet och omfattande branschkunnande.

Vi kan hjälpa till med installationsritningar, anbudstexter och produktbroschyrer.

Mångsidig kompetens från en och samma källa

GEZE expertutbildning förbereder byggföretagen för installation, inspektion och service av fönstertekniktillämpningarna och tillhandahåller en checklista över alla erforderliga moment.

Vi lämnar även teknisk rådgivning avseende installation, montage och implementering om så har avtalats.

GEZE hjälper till med installationsplaner, anslutningsdiagram, WinCalc för beräkning av fönstermotorer, kopplingsscheman etc.

Säkerhet genom service

Kunden eller operatören ska själv ombesörja service, underhåll och inspektion. Denne är skyldig att vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att förhindra faror för människor och sakvärden i fastigheten. Genom regelbundet underhåll minskar denne den reella risken för skador, samt risken för följder i händelse av skada (se även säkerhetsåtagandet, tysk civilrätt [BGB], avsn. 823).

GEZE:s ventilationsdrivenheter måste servas av kompetent specialistföretag utifrån rådande förhållanden – dock minst en gång om året. 

GEZE erbjuder support med underhåll, antingen genom GEZE Service eller auktoriserade partners.