Tilluftssystem

Vid brand säkerställer tilluftssystem nödvändig ”dragkraft” som gör att brandrök kan evakueras. En viktig faktor i detta sammanhang är det koordinerade samspelet mellan till- och frånluftslösningar. Öppningar i den nedre delen av bygganden är utrustade med tilluftsdrift som gör att luft kan ta sig in. Detta förstärker den termiska stigkraften (skorstenseffekt) så att rökgaser kan ledas bort via ventilationsöppningarna i fastighetens övre del. GEZE erbjuder kompletta lösningar för rök- och värmeutsug som är anpassade till varandra.