Branschlösningar

Hisnande, men säkert

Idrottsanläggningar och kulturcentra är en kommuns eller regions ansikte utåt. Därför fokuserar man även på att skapa minnesvärd estetik. Dessutom måste fastighetssystem konstrueras för att säkerställa att ett stort antal personer kan röra sig bekvämt och säkert genom byggnaden.

Leder in och ut besökarna hela tiden – inklusive när det kommer flest besökare

Karuselldörrar sörjer för att glasfasaden förblir öppen.

Karuselldörrar sörjer för att glasfasaden förblir öppen.

Biografer, teatrar, museer, konserthallar och idrottsarenor: i entréområdet möts krav på dörr-, fönster- och säkerhetsteknik. Den sätter tonen för byggnaden och behöver därför även leva upp till vissa estetiska krav. Personer måste även kunna ta sig snabbt in i och ut ur byggnaden på ett bekvämt sätt. Utrymnings- och räddningsvägar måste vara tydligt utmärkta och möjliga att nå även under perioder med intensiv användning – till exempel i början eller slutet på en konsert eller en fotbollsmatch. En kombination av karuselldörrar och ytterligare slagdörrar med breakout-blad är den perfekta lösningen. I Badeparadies Schwarzwald, ett vattenparadis i tyska Schwarzwald, sköter de det konstanta flödet av besökare som vill ta sig in och ut. Dessutom säkerställer dörrarna att glasfasaden kan passeras utan att påverka estetiken. Karuselldörrar är del av utrymnings- och räddningsvägen. Breakout-bladen kan manövreras manuellt för frigöring av nödutrymningsdörren och efterlevnad av bestämmelserna för brandskydd.

GEZE:s lösningar erbjuder den senaste styrningstekniken i entréområdet såsom till Lascauxgrottan: två stora vestibuler fungerar som mottagningsområde för besökare. Automatiska skjutdörrsystem med drivningssystemen Slimdrive SL används för både ytter- och innerdörrarna. Dörrarna kan utrustas med styrningsteknik som gör det möjligt att anpassa öppningsbredd, öppethållandetid och stängningsfart individuellt. Öppethållandetiden kan justeras automatiskt efter besökarflödena. Dessutom hjälper den redundanta drivnings- och styrningstekniken att evakuera besökare i nödsituationer.

Gå till GEZE:s fallstudier av Badeparadies Schwarzwald

Dörrlösningar som imponerar

”Green Symbol” på EXPO i Shanghai

”Green Symbol” på EXPO i Shanghai

Design och komfort spelar en avgörande roll vid planering av fastigheter som är en attraktion i sig själva. Sådana byggnader kräver exceptionell, till och med häpnadsväckande estetik, samtidigt som de ska erbjuda komfort och funktionalitet. GEZE:s lösningar ger just denna imponerande kombination vid Zugspitze. Ingången till Panorama Restaurant sker via Tysklands högsta karuselldörr – tillverkad av GEZE. Utöver att kontrollera flödet av gäster in i restaurangen fungerar även dörren som en typ av vestibul – samtidigt som den tar väldigt lite plats och hindrar drag från att komma in i restaurangen.
Dörrtekniken i ”Green Symbol” för EXPO i Shanghai: Kinapaviljongen är lika imponerande. Slagdörrsautomatiken GEZE TSA 160 NT används i entréområdet, eftersom den är lämplig för dörrar med karmar av olika material. Designen är inte bara ovanligt modern och utrymmessnål, utan även en visuell höjdpunkt: hela entréområdet består av en enkel LED-vägg. GEZE:s drivenhet är stark och robust och kan öppna dörrar som utan problem väger upp till 250 kg och som är upp till 1 400 mm breda, och stänga dem pålitligt, även vid tung trafik. Detta spelar en avgörande roll i Kinapaviljongen, eftersom det är den mest välbesökta delen av världsutställningen.

Gå till GEZE:s fallstudie av den nationella paviljongen på världsutställningen i Shanghai