Gränssnittsmodul

Med vår fastighetsautomationslösning ser vi till att alla delar av din Smart Building är perfekt anpassade till varandra. Öppna kommunikationsstandarder ger interoperabilitet och framtidssäkerhet. Vi erbjuder gränssnittsmoduler för BACnet och KNX för att säkerställa anslutning till vår fastighetsautomation myGEZE Control eller andra system. På så sätt kan du integrera lösningar för uppkoppling av dörrar och fönster för effektiv fastighetsförvaltning i din Smart Building.