Glasskiljeväggar

Rörliga glasskiljeväggar

Manuella skjutväggssystem erbjuder dig ”rörlig” flexibilitet när det gäller rumsavskiljning. Glasskiljeväggar öppnas helt enkelt genom att de skjutbara elementen skjuts samman och placeras i sidan på ett elegant sätt. Om glasskiljeväggarna inte ska öppnas komplett är passagedörrar i skiljeväggssystemet rätt lösning. Då kan de avdelade rummen nås separat även när skjutdörrbladen är stängda. Dörrarna är i så fall användarvänliga anslags- eller pendeldörrar.