Ämnen

Självstängande dörrar för komfort och säkerhet

Hur stängs ytterdörrar i flerfamiljshus eller entrédörrar till skolor, företag och kontor så snart vi har passerat igenom? Det är inget man funderar över i vardagen. Men det är det som dörrstängarna gör – och så tillförlitligt att de kan rädda livet på människor i händelse av brand.

Vad används dörrstängare till?

Dörrstängare används till att stänga dörrar automatiskt.

Dörrstängare används till att stänga dörrar automatiskt. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Självstängande dörrar är dörrar som har dörrstängare. Dessa stänger dörrarna automatiskt efter att de har öppnats manuellt. De gör att dörrbladet förflyttas in i dörrkarmen och att låskolven faller in i låsstolpen.

Men varför är det viktigt att dörrar stängs i stället för att öppnas? Det finns ett antal skäl till detta: lagstadgade bestämmelser, säkerhet och hygien, energibesparing eller undvikande av drag.

Dörrstängare erbjuder många fördelar. De är dessutom obligatoriska för brand- och rökskyddsdörrar eftersom dessa måste stängas oberoende. De viktigaste skälen till att använda dörrstängare är:

  • Säkerhet: Stängda dörrar skyddar mot obehörigt tillträde, inbrott och stöld.
  • Brandskydd: Byggföreskrifterna kräver att brandskyddsdörrar används inte enbart i offentliga byggnader eller underjordiska parkeringsgarage, utan även till dörrar i bostäder eller hotellrum. Syftet är att stoppa bränder från att tränga igenom passager i brandskyddande och brandhämmande väggar. Dessa brandskyddsstängare måste stängas oberoende.
  • Bullerskydd: Stängda dörrar skyddar mot höga ljud.
  • Rumsklimat/energibesparing: Stängda dörrar skyddar mot väder och vind, drag och värmeförlust.
  • Hygien: Stängda dörrar skyddar mot kontaminering. Självstängande dörrar behöver inte vidröras för att stängas. De är därför mycket användbara där det finns en stor sannolikhet för överföring av bakterier och virus på händer, till exempel på sjukhus och offentliga toaletter.
  • Privatsfär: Stängda dörrar skyddar vårt privatliv.
  • Komfort: Självstängande dörrar är praktiska och bekväma för alla, men i synnerhet för barn, äldre människor och personer med begränsad rörlighet.

Olika manuella dörrstängare

Den självstängande funktionen kan ombesörjas av manuella dörrstängare. Beroende på montaget skiljer man mellan dörrstängare monterade på karmen, dörrstängare integrerade i dörren och dörrstängare integrerade i golvet.

  • Utvändiga överliggande dörrstängare monterade på karmen: De monteras på överdelen av dörrbladet eller på den övre delen av dörren (karmen) där de är synliga. De kan även eftermonteras. Utvändiga överliggande dörrstängare monterade på karmen realiseras med armar eller styrskenor.
  • Dolda/integrerade överliggande dörrstängare: Integrerade överliggande dörrstängare är vanligen helt inbyggda i dörrbladet och karmen, vilket skyddar komponenterna från kontaminering och från väder och vind. Integrerade dörrstängare är särskilt populära bland arkitekter eftersom de är nästan osynliga.
  • Golvmonterade dörrstängare: De enskilda delarna i golvmonterade dörrstängare installeras vanligtvis i golvet och dörrbladen, där de är nästan osynliga. Förutom stängningsfunktionen kan de även hysa bladets undre lager. Ett urtag i golvet behövs ofta till golvboxen.

Brandskydd – dörrstängare enligt lag

Brandskyddsdörrar ställer högre krav på dörrstängningsaspekten än dörrar som inte är avsedda som brandskydd. Dörrar som används som en del av brand- och rökskydd (rök- och värmeutsugsanläggning) och därför omfattas av särskilda krav behöver i regel vara självstängande. Passande, godkända dörrstängare kan leverera denna funktion. Vad gäller dörrar med dubbla dörrblad föreskrivs en sekvensstyrning för att garantera att det passiva dörrbladet stängs först och sedan det aktiva. Detta är det enda sättet att garantera den erforderliga typen av stängning. Hydrauliskt styrda dörrstängare för brandskyddsdörrar inspekteras och tillverkas enligt standarden DIN EN 1154.

GEZE TS 5000 ECline: överliggande dörrstängare med öppningshjälp

Brandskydd vs tillgänglighet

Dörrar med manuella dörrstängare är ofta svåra att öppna eftersom det kräver en viss mängd energi, som sedan används till stängningsprocessen. Dessa dörrar kan utgöra ett hinder för äldre människor och barn och uppfyller därför inte kraven på tillgänglighet. DIN 18040 är en viktig standard som definierar barriärfritt byggande i Tyskland. Standarden anger en maximal tillämplig kraft på 47 newtonmeter för självstängande dörrar.

Om en standarddörr inte kan generera en öppningsrörelse som är tillräckligt insatsfri, kan särskilda utrustningar, till exempel integrerad öppningshjälp eller free-swing-funktion, användas för detta.

TIPS OM BRANDSKYDD OCH TILLGÄNGLIGHET

Broschyr, GEZE free-swing-dörrstängare (PDF | 2.16 MB)

Uppställningssystem håller brandklassade dörrar öppna

Brandskyddsdörrar kan ofta uppfattas som barriärer i vardagen och man vill ofta hålla dem uppställda under längre perioder eller hela tiden. Brandskyddsdörrar får under inga som helst omständigheter hållas mekaniskt öppna (till exempel med kilar).

Det är här som uppställningssystemen kommer in. De håller brandskyddsdörrarna öppna i vardagen, men friger dem automatiskt vid en brand så att dörrstängarna kan göra sitt jobb. Brandskyddsdörrar kan då hållas öppna med uppställningssystem, vilket också garanterar en säker stängning vid brand. I normala situationer garanterar dessa lösningar tillgänglighet samtidigt som de säkrar en tillförlitlig stängning när som helst i händelse av brand.

Gå till GEZE uppställningssystem

GEZE dörrstängare för alla tillämpningar

GEZE levererar dörrstängare för ett stort antal dörrtillämpningar med olika inställningsmöjligheter. Från den minsta överliggande dörrstängaren till de många olika varianterna som används till brand- och rökskyddsdörrar: sortimentet av dörrstängare med armar eller styrskenor kan kombineras på många olika sätt. Den typ av dörrstängare som kan användas bestäms av kraven, dörrtypen, storleken, bladvikten, dörrmaterialet, dörrbredden och installationsplatsen. Ytterligare en viktig faktor är om dörrstängarna ska arbeta inom- eller utomhus, i våt eller torr miljö, i värme eller kyla.

För att dörrar ska stängas tyst och säkert även i utmanande omgivningssituationer krävs ett optimalt förhållande mellan kraft och stängningsfart. Detta villkor uppfylls av bland annat TS 5000 SoftClose, som stänger dörrar tyst och säkert även vid vind och drag eller vid växlande tryckförhållanden i slussar och trapphus.

Antalet personer som använder dörren, de personliga omständigheterna (människor med barn, vårdtagare etc.) och andra krav såsom tillgänglighet och brandskydd beaktas också. GEZE hjälper till med expertrådgivning i alla dessa frågor vid sidan av produktrådgivning och service. Sammantaget är detta ett omfattande stöd för kunderna genom hela produktlivscykeln.

Gå till GEZE manual för dörrdämpare

Automatdörrar med dörrstängare

Alternativt kan den självstängande funktionen uppfyllas av en elektrisk drivenhet som även medger automatiskt öppnande. Dessa typer av helt automatiska skjutdörrar, sidohängda dörrblad eller karuselldörrar aktiveras vanligtvis av sensorer som känner av att någon rör sig framför dörren. Det finns också en öppen brytare som kan aktiveras beröringsfritt. En enkel handrörelse framför kontakten aktiverar dörren. Om en lägre automationsnivå önskas kan en slagdörr även öppnas med en Push & Go-rörelse. En lätt tryckning på dörrbladet räcker för att starta dörröppningsmotorn.

Som namnet antyder stängs alla automatdörrar igen automatiskt. Under öppnande och stängning ser närvarodetektorer till att det inte råder någon risk för fasthållning, klämning, kollision och indragning.

Läs mer om automatdörrar

MER OM SENSORER

GEZE Slimdrive slagdörrsautomatik med integrerad hållmagnet

GEZE Slimdrive slagdörrsautomatik med integrerad hållmagnet © Nikolaus Grünwald / GEZE GmbH

Stängning av brandskyddsdörrar

Om brandskyddsdörrar används som automatiska slagdörrar och har en integrerad hållmagnet, anses de vara uppställningssystem när de kombineras med en rökdetektor. Uppställningssystem förhindrar dörrar kortvarigt från att stängas automatiskt. Om ett larm löses ut av branddetektorn eller vid strömavbrott stängs uppställningsfunktionen av och dörrstängaren stänger dörren. GEZE erbjuder ett stort sortiment av hållmagneter och uppställningssystem som är särskilt utformade för användning i system för brandförebyggande.

GEZE broschyr med slagdörrssystem (PDF | 7.09 MB)

Tättslutande och tillgänglig Powerdrive HT skjutdörrssystem från GEZE

Tättslutande och tillgänglig Powerdrive HT skjutdörrssystem från GEZE © GEZE GmbH

Tättslutande skjutdörrar för optimala hygienförhållanden

I kliniska områden (operationssalar, IVA-enheter eller dialysrum) och i renrum (steriliseringsrum och laboratorier) behöver man dörrar med en särskilt tät tillslutning i syfte att garantera hygienen och största möjliga lufttäthet. GEZE levererar mycket tättslutande tillträdeslösningar för detta område med GEZE ECdrive H och Powerdrive PL-HT hermetiska skjutdörrsystem som håller smittämnen och ovidkommande föremål borta.

Gå till GEZE automatiska skjutdörrar

Gå till GEZE automatiska slagdörrar

Omfattande rådgivning

Dörrstängare finns i ett flertal utföranden: monterade på ramen med armar eller styrskenor, integrerade eller dolda i golvet, i olika färger och med möjlighet till kåpa.

Det finns dörrstängare för manuell drift av dörrar eller för integration i drivenheterna till automatdörrar, vilka naturligtvis uppfyller alla lagbestämmelser och standarder avseende bland annat brandskydd och säkerhet.

GEZE står till tjänst med omfattande rådgivning vid bestämningen av de bästa dörrstängarna till respektive tillämpning (typ av fastighet, dörrplacering etc.) via vår hotline för arkitekter.

GEZE erbjuder även individuella lösningar för dörrstängare med rådgivning och kompilering av en lämplig lösning.

Stöd i många former

GEZE erbjuder installationsföretag särskilda kurser i installation av dörrstängare. Det finns även många olika hjälpmedel i form av installationsanvisningar, installationsfilmer, anslutningsscheman etc.

Gå till TS 5000 installationsvideo

Gå till installationsvideo för Powerturn

Hjälp, tips och tricks

GEZE Service erbjuder hjälp dygnet runt, alla dagar i veckan om du skulle få problem med dina dörrstängare. Det finns alltid någon tillgänglig på vår hotline och servicepersonalen är snabbt på plats. Enkla tips och tricks är ofta effektiva för att få dörrstängarna att fungera igen. Under frågor och svar och i våra riktlinjer får du förstanivåsupport i händelse av problem.