Company

GEZE – din partner inom dörr-, fönster- och säkerhetsteknik

Kundernas förtroende för våra produkter, systemlösningar och tjänster är det viktigaste för oss. Med målsättningen att utveckla bekvämare byggnader är vi en viktig drivkraft bakom digitala fastighetsnät. Våra kunder världen över är imponerade av våra smarta produkter, av kvaliteten i hantverket, de bekväma funktionerna och utformningen.

Om oss

Familjeföretag med globala framgångar

GEZE grundades 1863 och har sedan dess utvecklats till ett internationellt framgångsrikt familjeföretag med sund ekonomi. Vi kommunicerar med alla parter som är involverade i fastighetslivscykelns olika faser och tack vare vår bransch- och specialistkompetens har vi kunnat uppnå utmärkta resultat. Vad är det då som gör oss så unika? Vi engagerar oss på ett tidigt stadium i kundernas projekt och är med parallellt under en längre tid. Vi erbjuder innovativ dörr-, fönster- och säkerhetsteknik till smarta byggnader. Vårt konsekventa tänkande hindrar oss inte från att vara nyfikna, driftiga och öppna för nya trender, förändringar och marknadstendenser.

Ta en titt i vår bildbroschyr (PDF | 28 MB)

160

år på marknaden

>480

EUR i omsättning under 2021/22

1.226

patent över hela världen under räkenskapsåret 2018/2019

Våra anläggningar

Vi har mer än 3 000 anställda på globala marknader. Vi har produktionsanläggningar på huvudkontoret i Leonberg samt i Tianjin (Kina), Zrenjanin (Serbien) och Turkiet. Vi har 37 dotterbolag på olika platser runt om i hela världen. Hit hör Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Italien, Storbritannien, Skandinavien, Beneluxländerna, Spanien, Portugal, Polen, Kina, Korea, Förenade arabemiraten, Sydafrika, Ungern, Indien, Rumänien, Ukraina, Singapore, Ryssland, Brasilien och Turkiet. Med våra lokala kontor säkerställer vi att vi alltid finns nära våra kunder och kan erbjuda utmärkt kundservice på plats.

Gå till GEZE:s kontor världen över

Vår bakgrund

An eventful history since 1863

En händelserik historia sedan 1863 © GEZE GmbH

Från två verkstäder till ett globalt teknikföretag

Vår historia bjuder på spänning från första stund. Svarvarmästaren Georg Friedrich Vöster, mekanikern Max Wessinger och affärsmannen Friedrich Carl Bauer grundade först egna företag på var sitt håll innan de gjorde gemensam sak och lade grundstenen till GEZE – ett banbrytande beslut som kom att bli början på en lång framgångssaga. Idag – mer än 150 år senare – är vi ett globalt familjeföretag som arbetar med innovativa lösningar för att byggnader ska bli smartare och bekvämare.

Mer om vår händelserika historia

Under vår mer än 150 år långa historia har vi i allt större utsträckning utvecklats mot att bli en lösningsleverantör. Vårt mål är att göra byggnader smartare och bekvämare. Det åstadkommer vi genom att förena kunskap och kompetens med en bred och mångårig erfarenhet inom byggnation. Fastighetslösningar för proffs av proffs – ett löfte vi alltid håller.

Brigitte Vöster-Alber, VD för GEZE
Det här står vi för

Våra grundprinciper

Vi är stolta över företagets historia, våra insatser och våra medarbetare. Våra framgångar och vår tillväxt grundar sig på principer som vi förlitar oss på, men som vi också ständigt ifrågasätter och vidareutvecklar.

Vi stöder och länkar samman alla som är involverade i fastighetens livscykel – med ett enda mål för ögonen: att utveckla bekväma utrymmen för boende och jobb.

Vi diskuterar alltid igenom våra produkter med kunderna så att vi kan komma fram till innovativa och effektiva lösningar.

Efterfrågan av våra produkter ökar vårt företags globala och internationella närvaro och vi finns lokalt på plats för våra kunder.

GEZE - Top Employer 2020

Som familjeföretag med nästan 160 års historia värdesätter vi särskilt långvariga relationer. Därför ligger aspekter som internutbildning och fortbildning oss varmt om hjärtat.

Vi är en lärande organisation och sätter vår egen utvecklingspotential först. Vi siktar på att internrekrytera specialist- och chefstjänster där detta är möjligt.

Som familjeföretag kan vi därför bibehålla vårt oberoende och vara tillräckligt flexibla för att identifiera och tillgodose våra kunders föränderliga behov.

För att kunna leverera högmoderna produkter och tjänster till våra internationella kunder så snabbt som möjligt, sker vår tillverkning på olika platser – bland annat Kina, Serbien, Spanien och Tyskland.

Kvalitetsstandarderna är emellertid lika höga i hela världen. Samtidigt har vi ett åtagande gentemot Tyskland, som är vår viktigaste produktionsplats även fortsättningsvis.

Vi erbjuder våra kunder expertrådgivning i alla branscher, och som samarbetspartner kan vi stå till tjänst med objektivt stöd.

Oavsett om det gäller sjukvårdssektorn eller utbildningssektorn, vet våra specialister hur de specifika kraven ser ut och kan ge kunderna råd och praktisk hjälp.

Det gör att vi kan erbjuda kunden en optimal rådgivningstjänst och kan hantera projekt på ett effektivt och målinriktat sätt. Vårt briljanta interna hopkoppling och vår globala närvaro gör att vi kan leverera samma service över hela världen.

Vi står vid kundens sida under hela produktens livslängd. Från det allra första planeringssamtalet står vi till tjänst med omfattande rådgivningsservice – och vi lyssnar på vad kunden har att säga. Vi erbjuder objektiv rådgivning och vi levererar dörr-, fönster- och säkerhetsteknik från en och samma källa. Vi kan anpassa våra lösningar till aktuella behov och krav.

Vi sköter monteringen av produkterna – och om så krävs kan vi även svara för specialistprojekteringen, exempelvis för barriärfria lösningar. Dessutom erbjuder vi omfattande eftermarknadsservice, utbildning och snabba hjälpinsatser.

Vi kan även ta hand om den regelbundna servicen eller årliga besiktningar. Och även här kan vi hjälpa till med stöd åt tredjepartsprodukter.

Vi är annorlunda

Vår syn på kvalitet

Vi har som ambition att kontinuerligt förbättra kvaliteten på våra produkter, så att vi ständigt uppfyller kraven på kvalitetsstyrning i DIN ISO 9001.

Det är viktigt för oss

Vi fokuserar på hållbarhet

Hållbarhet är ett framtidsområde i fokus och en av de grundprinciper som är vägledande för vårt företag. Hållbarhet karaktäriserar vårt dagliga arbete inom alla områden – både vad gäller produktionsprocesserna och produkterna. Denna medvetenhet avspeglas även genom att vi i många år varit medlemmar av DGNB (tyska rådet för hållbart byggande).

GEZE har stått för långsiktighet ända sedan starten. Som familjeföretag ligger vårt fokus snarare på att skapa hållbar avkastning istället för att maximera vinsten på kort sikt. Därför bygger alla våra interna produktionsprocesser på hållbarhetskonceptet.

 • Forskning och utveckling: Vi tillämpar ekologiskt effektiva processer och koncept inom forskning och utveckling.
 • Upphandling och inköp: Vi är konsekventa när det gäller att tillämpa ekologiska principer vid upphandling och inköp.
 • Tillverkning och logistik: Att handla energieffektivt, att värna om tillgångar och tänka miljövänligt är grundläggande principer som styr produktionen och logistiken.
 • Återvinning/avfallshantering: Minimera avfallet och uppnå bästa möjliga återvinningsprocent i enlighet med strategin ”undvik–återanvänd–skrota” inom sektorn för återvinning/avfallshantering.
 • Fastighetsförvaltning: Minskad energiförbrukning och minimal energipåverkan som mål för fastighetsförvaltningen
 • System för kvalitetsstyrning: Certifierat enligt DIN EN ISO 9001: GEZE GmbH (PDF | 310 KB), GEZE Service GmbH (PDF | 266 KB)
 • System för energihantering: Certifierat enligt DIN EN ISO 50001 (PDF | 272 KB)
 • Miljöstyrsystem: Certifierat enligt DIN EN ISO 14001 (PDF | 272 KB)
 • GEZE Service: Hållbara innovativa servicekoncept på GEZE Service
 • GEZE:s anställda: Bidrog på ett engagerat sätt till genomförandet av hållbarhetskonceptet
 • Företagsrestaurang: Cateringfirma med ekologiskt certifikat

Våra produkters hållbarhet avspeglas inte minst i den långa livslängden. Den stora andelen metalliska råmaterial gör att produkterna går att återvinna och därför är extra miljövänliga. De utgör också ett viktigt bidrag till energisnåla konstruktioner. Som exempel kan nämnas våra automatiska dörrsystem. De bidrar till minskad förlust av den varma eller kalla luften när dörren öppnas och eliminerar behovet av energikrävande klimatanläggningar.

Många av våra produkter lever upp till kraven på hållbarhet i de viktiga internationella bedömningsgrunderna för Green Building (tyska rådet för hållbart byggande [DGNB] och LEED-kriterierna). Vi lämnar frivilligt denna information i miljövarudeklarationerna (EPD:er) för våra produkter. Som exempel kan nämnas våra dörrstängarsystem TS 4000 och 5000, drivenheterna ECdrive och Powerturn samt överljusöppnaren OL 90 N och våra karuselldörrssystem TSA 325 NT som uppfyller strikta krav.

Du hittar våra produkter i DGNB-navigatorn och i databaserna på greenbuildingproducts.eu tillsammans med respektive certifikat. Certifikaten intygar på vilka sätt en GEZE-produkt kan bidra till att en fastighet kan bli DGNB- eller LEED-certifierad. De utgör därför ett viktigt stöd för våra kunder i samband med en Green Building-certifiering.

Mer om Green Building

GEZE is an active member of the DGNB.

GEZE är aktiv medlem i DGNB.

Som aktiv medlem i Institut für Bauen und Umwelt e.V. (institutet för byggnation och miljö – IBU) och tyska rådet för hållbart byggande (DGNB) har vi alltid stöttat hållbart byggande. Med hållbart agerande som riktlinje och med produkter som på ett aktivt sätt bidrar till energieffektiva konstruktioner är det en självklarhet att vi är medlemmar i DGNB.

Tyska rådet för hållbart byggande betraktar hållbarhet som hela samhällets skyldighet att ta ansvar för dagens problem med klimatförändringar och knappa naturtillgångar. Hållbart byggande kan bidra till detta på ett avgörande sätt. Enligt det tyska miljödepartementet står byggnader för omkring en tredjedel av resursförbrukningen i Tyskland.

Gå till DGNB

Mer om energieffektiva byggnader