Company

GEZE – din partner inom dörr-, fönster- och säkerhetsteknik

Kundernas förtroende för våra produkter, systemlösningar och tjänster är det viktigaste för oss. Med målsättningen att utveckla bekvämare byggnader är vi en viktig drivkraft bakom digitala fastighetsnät. Våra kunder världen över är imponerade av våra smarta produkter, av kvaliteten i hantverket, de bekväma funktionerna och utformningen.

Om oss

Familjeföretag med globala framgångar

GEZE grundades 1863 och har sedan dess utvecklats till ett internationellt framgångsrikt familjeföretag med sund ekonomi. Vi kommunicerar med alla parter som är involverade i fastighetslivscykelns olika faser och tack vare vår bransch- och specialistkompetens har vi kunnat uppnå utmärkta resultat. Vad är det då som gör oss så unika? Vi engagerar oss på ett tidigt stadium i kundernas projekt och är med parallellt under en längre tid. Vi erbjuder innovativ dörr-, fönster- och säkerhetsteknik till smarta byggnader. Vårt konsekventa tänkande hindrar oss inte från att vara nyfikna, driftiga och öppna för nya trender, förändringar och marknadstendenser.

Ta en titt i vår bildbroschyr (PDF | 2.74 MB)

160

år på marknaden

>507

EUR i omsättning under 2022/2023

1.226

patent över hela världen under räkenskapsåret 2018/2019

Våra anläggningar

Vi har mer än 3 000 anställda på globala marknader. Vi har produktionsanläggningar på huvudkontoret i Leonberg samt i Tianjin (Kina), Zrenjanin (Serbien) och Ankara (Turkiet). Vi har 37 dotterbolag på olika platser runt om i hela världen. Hit hör Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Italien, Storbritannien, Skandinavien, Benelux, Spanien, Portugal, Polen, Kina, Korea, Förenade Arabemiraten, Sydafrika, Ungern, Indien, Rumänien, Ukraina, Singapore, Ryssland, Turkiet, Tjeckien, Bulgarien, Slovenien, Slovakien, Finland, Estland, Lettland, Litauen. Med våra lokala kontor säkerställer vi att vi alltid finns nära våra kunder och kan erbjuda utmärkt kundservice på plats.

Gå till GEZE:s kontor världen över

Produkter, systemlösningar och tjänster för fönster och dörrar

Med våra produkter, systemlösningar och tjänster för fönster och dörrar erbjuder vi allt från en enda källa för att utveckla beboeliga byggnader tillsammans med våra kunder. Vårt fokus ligger på den digitala sammankopplingen av byggnadsteknik.

Vår bakgrund

GEZE 160 år jubileumslogotyp

Från två verkstäder till ett globalt teknikföretag

Vår historia bjuder på spänning från första stund. Svarvarmästaren Georg Friedrich Vöster, mekanikern Max Wessinger och affärsmannen Friedrich Carl Bauer grundade först egna företag på var sitt håll innan de gjorde gemensam sak och lade grundstenen till GEZE – ett banbrytande beslut som kom att bli början på en lång framgångssaga. Idag – 160 år senare – är vi ett globalt familjeföretag som arbetar med innovativa lösningar för att byggnader ska bli smartare och bekvämare.

Läs mer om vår spännande historia

Under vår mer än 150 år långa historia har vi i allt större utsträckning utvecklats mot att bli en lösningsleverantör. Vårt mål är att göra byggnader smartare och bekvämare. Det åstadkommer vi genom att förena kunskap och kompetens med en bred och mångårig erfarenhet inom byggnation. Fastighetslösningar för proffs av proffs – ett löfte vi alltid håller.

Brigitte Vöster-Alber, VD för GEZE
Det här står vi för

Våra grundprinciper

Vi är stolta över företagets historia, våra insatser och våra medarbetare. Våra framgångar och vår tillväxt grundar sig på principer som vi förlitar oss på, men som vi också ständigt ifrågasätter och vidareutvecklar.

Vi stöder och länkar samman alla som är involverade i fastighetens livscykel – med ett enda mål för ögonen: att utveckla bekväma utrymmen för boende och jobb.

Vi diskuterar alltid igenom våra produkter med kunderna så att vi kan komma fram till innovativa och effektiva lösningar.

Efterfrågan av våra produkter ökar vårt företags globala och internationella närvaro och vi finns lokalt på plats för våra kunder.

GEZE - Top Employer 2020

Som familjeföretag med nästan 160 års historia värdesätter vi särskilt långvariga relationer. Därför ligger aspekter som internutbildning och fortbildning oss varmt om hjärtat.

Vi är en lärande organisation och sätter vår egen utvecklingspotential först. Vi siktar på att internrekrytera specialist- och chefstjänster där detta är möjligt.

Som familjeföretag kan vi därför bibehålla vårt oberoende och vara tillräckligt flexibla för att identifiera och tillgodose våra kunders föränderliga behov.

För att kunna leverera högmoderna produkter och tjänster till våra internationella kunder så snabbt som möjligt, sker vår tillverkning på olika platser – bland annat Kina, Serbien, Turkiet och Tyskland.

Kvalitetsstandarderna är emellertid lika höga i hela världen. Samtidigt har vi ett åtagande gentemot Tyskland, som är vår viktigaste produktionsplats även fortsättningsvis.

Vi erbjuder våra kunder expertrådgivning i alla branscher, och som samarbetspartner kan vi stå till tjänst med objektivt stöd.

Oavsett om det gäller sjukvårdssektorn eller utbildningssektorn, vet våra specialister hur de specifika kraven ser ut och kan ge kunderna råd och praktisk hjälp.

Det gör att vi kan erbjuda kunden en optimal rådgivningstjänst och kan hantera projekt på ett effektivt och målinriktat sätt. Vårt briljanta interna hopkoppling och vår globala närvaro gör att vi kan leverera samma service över hela världen.

Vi står vid kundens sida under hela produktens livslängd. Från det allra första planeringssamtalet står vi till tjänst med omfattande rådgivningsservice – och vi lyssnar på vad kunden har att säga. Vi erbjuder objektiv rådgivning och vi levererar dörr-, fönster- och säkerhetsteknik från en och samma källa. Vi kan anpassa våra lösningar till aktuella behov och krav.

Vi sköter monteringen av produkterna – och om så krävs kan vi även svara för specialistprojekteringen, exempelvis för barriärfria lösningar. Dessutom erbjuder vi omfattande eftermarknadsservice, utbildning och snabba hjälpinsatser.

Vi kan även ta hand om den regelbundna servicen eller årliga besiktningar. Och även här kan vi hjälpa till med stöd åt tredjepartsprodukter.

Vi är annorlunda

Vår syn på kvalitet

Vi har som ambition att kontinuerligt förbättra kvaliteten på våra produkter, så att vi ständigt uppfyller kraven på kvalitetsstyrning i DIN ISO 9001.

Det är viktigt för oss

Vi fokuserar på hållbarhet

Hållbarhet är ett framtidsområde i fokus och en av de grundprinciper som är vägledande för vårt företag. Hållbarhet karaktäriserar vårt dagliga arbete inom alla områden – både vad gäller produktionsprocesserna och produkterna. Denna medvetenhet avspeglas även genom att vi i många år varit medlemmar av DGNB (tyska rådet för hållbart byggande).

Mer om hållbarhet hos GEZE

Till hållbarhetsredovisningen (PDF | 3.23 MB)