Fallstudier

Tillgänglighet och säkerhet tack vare GEZE automatiska drivenheter på omsorgsboendet Fux Campagna

Omsorgsboendet Fux Campagna grundades 1995 och är beläget i Visp i den schweiziska kantonen Valais. Det är ett hem och en arbetsplats för människor över 18 års ålder med svåra multipla fysiska funktionshinder. Med bostäder för 21 personer och med 26 anställda har Fux Campagna varit fullbelagt de senaste åren. Även om efterfrågan var hög kunde inga andra personer inrymmas. Lösningen? En utbyggnad baserad på en design av Albrecht Architekten AG med 15 nya bostäder och 17 nya arbetsplatser som invigdes i maj 2018

GEZE Slimdrive, det automatiska linjära skjutdörrssystemet för utrymnings- och räddningsvägar i den nya utbyggnaden av omsorgsboendet Fux Campagna.

Full styrka och diskret utformning: GEZE Slimdrive garanterar tillgänglighet i utrymnings- och räddningsvägar i den nya utbyggnaden av omsorgsboendet Fux Campagna. © Lorenz Frey / GEZE GmbH

För institutionens boende och anställda är ett tillgängligt boende viktigt i hela byggnaden. De behöver kunna ta sig runt så fritt och självständigt som möjligt. Samtidigt måste kraven avseende brandskydd och utrymnings- och räddningsvägar beaktas. Därför installerades GEZE:s automatiska drivenheter för slagdörrar och skjutdörrar i den nya fastigheten och i delar av den befintliga – en perfekt lösning för tillgänglighet och komfort.

Ett tillgängligt boende med yppersta komfort på omsorgsboendet Fux Campagna

Den helautomatiska drivenheten bevisar sin styrka och öppnar även stora och tunga dörrar med en dörrbladsvikt på upp till 600 kg och en dörrbredd på 930 mm tillförlitligt och säkert.

Den helautomatiska drivenheten bevisar sin styrka och öppnar även stora och tunga dörrar med en dörrbladsvikt på upp till 600 kg och en dörrbredd på 930 mm tillförlitligt och säkert. © Lorenz Frey / GEZE GmbH

På grund av sina sjukdomstillstånd och fysiska funktionshinder kan de boende på Fux Campagna ofta inte öppna och stänga dörrar manuellt utan hjälp av andra personer när de vill ta sig runt i fastigheten. Huvudtanken bakom Fux Campagna är emellertid att kunna erbjuda de boende största möjliga självständighet, oberoende och framkomlighet.

Därför valde man här (precis som många andra institutioner inom vård- och omsorgssektorn) att installera automatiska drivenheter för slagdörrar och skjutdörrar. De utgör en perfekt lösning för en självständig livsstil och möjliggör en bekväm framkomlighet för användarna, samtidigt som högsta säkerhetsstandarder upprätthålls. I händelse av brand eller annan fara säkerställer de att boende och personal kan komma ut snabbt eller ta sig till säkra sektioner utan assistans.

Lösningar från GEZE kan uppfylla dessa höga krav på säkerhet och användarvänlighet och tack vare den diskreta, estetiska designen smälter de sömlöst in i fastighetens moderna arkitektur. Självklart uppfyller de dessutom riktlinjerna för tillgänglig fastighetsdesign enligt gällande DIN-standarder.

De installerade produkterna från GEZE motsvarar våra förväntningar fullt ut. Vi är mycket stolta över installationerna, i synnerhet i den nybyggda delen. Eftermonteringen i den befintliga fastigheten utgjorde en verklig utmaning, och i arbetet deltog flera yrkeskategorier såsom snickare, elektriker och låssmeder. Graden av komplexitet var hög – och det är fullt förståeligt att vissa av de installerade lösningarna behövde omkonfigureras eller anpassas. Vi kan alltid räkna med briljant service från GEZE i detta arbete.

Donat Jeiziner, direktör, Fux Campagna

Automatiska skjutdörrar: diskreta och tillförlitliga

Skjutdörrssystem för utrymnings- och räddningsvägar

GEZE Slimdrive SL NT-FR © Frey Photography / GEZE GmbH

Många boende, anställda och besökare använder glasskjutdörrarna till matsalen och köket på omsorgsboendet Fux Campagna varje dag. Dessa lokaler är hemmets sociala nav – en central plats där man äter sina måltider tillsammans och njuter av varandras sällskap. Samtidigt fungerar entréerna och utgångarna som utrymnings- och räddningsvägar. Därför måste dörrsystem som installeras här inte bara vara funktionella och tillförlitliga. De måste också uppfylla DIN-standarder och europeiska brandskyddsföreskrifter. Även dörrstyrsystemen måste integreras så diskret som möjligt i fastighetens moderna design.

Valet föll på GEZE Slimdrive SL NT-FR – det automatiska skjutdörrssystemet för utrymnings- och räddningsvägar. Drivningssystemen utformades särskilt för att uppfylla kraven på inner- och ytterdörrar med frekvent användning. Höjden är endast 7 cm och de kan integreras diskret i fasaden. För att kunna garantera säkerhet i utrymnings- och räddningsvägarna har styrningarna och systemet som helhet en redundant drivenhetsdesign.

En beröringsfri givare från GEZE monterad på en vägg invid en glasskjutdörr på omsorgsboendet Fux Campagna.

Beröringsfria givare har installerats i väggar invid dörrsystemet Slimdrive SL NT-FR från GEZE. Kontakterna gör det möjligt för personer att öppna dörrar utan någon direkt fysisk kontakt © Lorenz Frey / GEZE GmbH

Idealiskt för sjukvård och social verksamhet – med beröringsfria kontakter

Beröringsfria givare har installerats i väggarna invid dörrarna. Det gör det möjligt att öppna dörrarna utan att man behöver trycka på någon knapp. Det räcker att man närmar sig dörren för att det automatiska öppningssystemet ska aktiveras.

Därför behöver de boende inte vidröra givaren direkt när de kommer fram till dörren. Det räcker att man bara närmar sig den. Detta är särskilt fördelaktigt för personer på kryckor eller rullstolsburna. Givaren registrerar personer och föremål i ett detekteringsområde på 10–50 cm, vilket kan konfigureras efter behov.

Beröringsfria givare erbjuder stora fördelar, inte bara vad gäller tillgänglighet utan även sett till hygienen eftersom de eliminerar behovet av onödig fysisk kontakt. Bakterier kan då inte spridas från händerna – vilket är idealiskt för sjukvården och andra vårdinrättningar.

Upptäck andra praktiska givare och sensorsystem

Tillgänglighet och brandskydd i kombination tack vare uppställningssystem och automatisk slagdörrsdrivenhet

Brandskydd och tillgänglighet – två viktiga frågor på omsorgsboendet Fux Campagna. Men hur kan dessa två kombineras? Brand- och rökskyddsdörrar behöver väl ändå alltid vara stängda, eller hur? Ja, i vissa fall – men inte alltid. Om brandskyddsdörrar är försedda med uppställningssystem kan de få vara öppna. Uppställningssystemethåller dörrarna öppna och stänger dem automatiskt och säkert i en nödsituation. Sensorlister och fjärrstyrda system installerade på boendet förbättrar fastighetens tillgänglighet och gör den mer lättillgänglig för de boende och för personalen.

GEZE Boxer E-ISM ställer brandskydd i fokus

Brandskyddsdörrarna med dubbla dörrblad på omsorgsboendet Fux Campagna har utrustats med dörrstängarsystemet GEZE Boxer E-ISM. Det elektriska uppställningssystemet ser till att dörrarna hålls öppna och friges automatiskt endast i händelse av brand. Den fördefinierade stängningssekvensen ser till att dörrbladen stängs i rätt ordning. Dessa egenskaper utgör inte enbart åtgärder i förebyggande brandskydd, utan gör även brandskyddsdörrarna tillgängliga utan att det påverkar säkerheten.

En öppen brandskyddsdörr med enkelt dörrblad på omsorgsboendet Fux Campagna, utrustad med GEZE Powerturn F.

På omsorgsboendet Fux Campagna utrustades enkelbladiga brand- och rökskyddsdörrar med elektromekaniska drivenheter Powerturn från GEZE. © Lorenz Frey / GEZE GmbH

Tryggad tillgänglighet med GEZE Powerturn F

Brand- och rökskyddsdörrar med enkelt blad i annexet till omsorgsboendet Fux Campagna och i den befintliga byggnaden har utrustats med drivenheterna Powerturn från GEZE. Tack vare en sensorlist och en fjärrkontroll gör denna smarta lösning dörrarna tillgängliga för alla boende och all personal. Drivenheterna öppnar dörrarna mycket tyst, vilket besparar de boende och personalen störande ljud från slamrande drivningssystem. Smart swing-funktionen gör det också enkelt att öppna dörrarna manuellt. Brandskyddsdörrarna öppnas och stängs automatiskt och kan också ställas upp. I händelse av brand avaktiverar ett branddetekteringssystem den automatiska öppnings- och stängningsfunktionen eller hållmagneten. Ett relä bryter strömförsörjningen och gör att drivningssystemet återgår till normal dörrstängarfunktion.

Våra automatiska dörrsystem ...

Fördelarna med GEZE:s drivenheter i översikt

  • … säkerställer att dörrarna är tillgängliga och bekväma för alla användare.
  • … är en hygienisk lösning, i synnerhet för vård- och omsorgssektorn, eftersom överföring av bakterier mellan händer undviks.
  • … är en säker och effektiv lösning, i synnerhet för högfrekventerade dörrar.
  • … uppfyller högsta säkerhetsstandarder enligt DIN EN 16005 och DIN 18650.
  • … är lämpliga för brandskyddsdörrar och stängs automatiskt i vid en nödsituation efter en signal från en rökdetektor, varvid brandcellen säkras.

 En översikt: GEZE-lösningar på omsorgsboendet Fux Campagna

  • GEZE Slimdrive SL-NT-FR skjutdörrssystem för utrymnings- och räddningsvägar med beröringsfri givare
  • Boxer E-ISM 3-6 integrerat dörrstängarsystem med sekvensstyrning och elektrisk hållmagnet
  • Powerturn F elektromekanisk slagdörrsautomatik för enkla brand- och rökskyddsdörrar