Karuselldörrar

Manuella karuselldörrar

Manuella karuselldörrar erbjuder tyst, elegant och enkelt tillträde till din fastighet. De utgör en behovsanpassad lösning i de fall då besökarantal och genomgångsbredder är låga. Manuella karuselldörrar roterar när man trycker på dem lätt med handen, precis som vändkors. Inga säkerhetsanordningar behövs. Karuselldörrar bidrar till energieffektiviteten i fastigheten. När dörrarna öppnas reduceras förlust av inomhusvärme och inträngande av kyla till ett minimum.