Fastighetsautomation

Fastighetsautomation gör din fastighet bekvämare, säkrare och energisnålare - och helt enkelt lättare att leva i. Den är oumbärlig i större byggnader och möjliggör övervakning och användning av all teknik i fastighet. Vi erbjuder ett stort utbud av nätverksuppkopplade lösningar för effektiv fastighetsförvaltning i Smart Buildings. Med vårt fastighetsautomationssystem är vi pionjärer när det gäller uppkoppling av dörrar och fönster. Den bygger på öppna kommunikationsstandarder och kan integreras i fastighetsstyrtekniken.