Branschlösningar

Design och funktion för byggnadsarbete på befintliga fastigheter

Renoveringar av historiska byggnader måste leva upp till en kombination av varierande krav: modern design och funktionsstandarder, nya och olika lagar – till exempel i fråga om energieffektivitet eller brandskydd – och generell stadsplanering. GEZE:s rådgivare är tillgängliga för att hjälpa till när som helst, även med kort varsel.

Integration av bästa möjliga entréområden i befintliga fasader

Entréområde för Sihlpost

Entréområde för Sihlpost © Christian Moeller / GEZE GmbH

Oavsett om en byggnad renoveras eller restaureras helt enligt historiska ritningar – för att en historisk eller kulturminnesmärkt byggnad ska kunna behålla sin karaktär måste modern teknik integreras så diskret som möjligt. Genom Slimdrive-serien erbjuder GEZE den senaste tekniken och säkerhet för automatiska dörrar med bara 7 cm totalhöjd.

Systemet med Slimdrive SL-FR i Sihlpost i Zürich sörjer till exempel för att dörren alltid hålls öppen i nödsituationer. De diskreta Slimdrive-drivenheterna döljer modern, smart styrningsteknik med en öppethållandetid som anpassas efter användningsfrekvensen. Om strömmen av besökare ökar hålls dörrbladen automatiskt öppna under längre tid. Rörelseparametrarna (acceleration, öppethållandetid och öppnings- och stängningsfart) kan ställas in individuellt. Slimdrives styrning sörjer för att dörrarna är framtidssäkra och gör det möjligt att integrera systemet i fastighetsstyrsystemet, så att dörrfunktionerna kan fjärrövervakas och fjärrändras.

Gå till GEZE:s fallstudie av Sihlpost i Zürich

Brandskyddskoncept för eftermontering

Det nya trådlösa tillvalet från GEZE gör det möjligt att trådlöst sammankoppla takmonterade detektorer och den manuella stängningsknappen till den karmmonterade detektorn i alla GEZE:s uppställningssystem. Det är lätt att bygga om, eftersom du inte längre behöver separata kablar. Detta underlättar planering, i synnerhet i kulturminnesmärkta byggnader.

Trådlöst tillval för uppställningssystem © Annika Feuss / GEZE GmbH

Även i historiska byggnader ska riktlinjerna för brandskydd följas. Men hur kan man tillgodose de speciella krav som ställs på branddörrar med uppställningssystem i historisk arkitektur? Eftersom rumshöjden och avstånden mellan dörrposten och innertaket ofta är betydligt större än en meter, krävs extra rökdetektorer i taket på båda sidor om dörren. Därför går det inte att undvika extra kabelkanaler i innertaket. Fastighetsägare, dörrtillverkare och planerare ställdes inför utmaningen att lämna de historiska innertaken orörda – delvis med balkar – under moderniseringen av de listade huvudkontoren för metallindustriförbundet i Dortmund.

Med hjälp av GEZE:s prisbelönta trådlösa tillval FA GC 170 för uppställningssystem med radiokomponenter (med typgodkännande) kan du få en unik lösning. Detta har den stora fördelen att det inte kräver ytterligare kablage och att innertaket av den anledningen inte behöver sågas upp.

Till GEZE:s referens till metallindustrins branschorganisation

Energieffektivitet och ombyggnad av befintliga byggnader

© Chris Honeywell / GEZE GmbH

Energieffektivitet är ofta orsaken till ombyggnad av befintliga byggnader. Klimatskyddsmålen att minska utsläppen med minst 40 procent 2020 jämfört med 1990 leder till nya krav vid ombyggnad av befintliga byggnader. GEZE:s rådgivare kan hjälpa dig att efterleva de lagstadgade kraven och standarderna och till att nå målsättningen inom klimatskydd.

Ett fokus är på fönsterteknik: ”smarta” drivenheter och styrning från GEZE på fasader och takfönster till exempel, kan användas för att uppnå reglerad ventilation. Det krävs minimalt med energi för att aktivera elektrolinjärdriften, vilket sparar ytterligare kostnader och resurser för system med klimatanläggningar. Denna fönsterteknik kan även kombineras med rök- och värmeutsugsanläggningar från GEZE så att gällande brandskyddskrav samtidigt uppfylls.