Öppnings-/låsningssystem

Rökfria nödutrymnigsvägar vid brand tack vare naturligt rök- och värmeutsug och rökbortledning. Välkommen sidoeffekt: Samma funktion som ett fönsterventilationssystem för daglig ventilation. Öppnings- och låssystem i rök- och värmeutsugsanläggningar består av en spindeldrift och en mekanisk beslagssats. På några sekunder uppnås stora öppningsbredder med litet spindelslag. Systemen kan användas på alla vanliga tippbara, vridbara och topphängda fönster. Rök- och värmeutsugsanläggning motor skjuter inte in i rummet.