Fönsteröppnare

Elektriska fönsteröppnare öppnar och stänger fönster automatiskt. De lämpar sig framför allt i de fall då den mekaniska ventilationen kräver för stor manuell krav eller inte är möjlig. Fönsteröppnare erbjuder både och: säkerhet i nödsituationer och ventilationskomfort varje dag. Fönster som automatiseras med kedje- eller spindeldrifter fungerar som frånluftsöppningar i rök- och värmeutsugsanläggningar vid brand. Som bieffekt kan de användas för kontrollerad daglig ventilation och fungerar som ett fönsterventilationssystem.