Intelligenta fasader

Med en intelligent fasad ventileras din fastighet på ett smart sätt. Med uppkopplade lösningar får du till stånd ett behagligt rumsklimat, ökar användarkomforten och sparar energi. En fasad är dock inte ”intelligent” förrän den är del av en Smart Building. Nödvändiga funktioner och drifttillstånd möjliggörs genom styrning och interaktion mellan drivenheter, sensorer och säkerhetstekniska system. Kommunikationen mellan fönsterventilationssystem, även i glasfasader, sker med hjälp av gränssnittsmoduler för kommunikationsstandarderna BACnet och KNX.