Slagdörrar

Uppställningssystem

Med uppställningssystem kan brandklassade dörrar i din fastighet användas barriärfritt. Precis som en tillhållare håller de dörren öppen. I nödfall stänger de brandklassade dörrar automatiskt och säkert. Brandklassade dörrar som är utrustade med lämplig dörrstängare hålls öppna elektriskt tills de antingen stängs manuellt eller (vid brand) när rökdetektorn löser ut. GEZE erbjuder kompletta uppställningssystem för förebyggande brandskydd från en och samma källa.