Styrning rök- och värmeutsugsanläggning

Styrcentraler utgör hjärna och strömförsörjning i rök- och värmeutsugsanläggningen (RWA) i din fastighet. De styr alla komponenter i anläggningen, vilket säkerställer en säker rök- och värmeutsug vid brand. Nödströmscentraler är styrningen för alla till- och frånluftsöppningar som är utrustade med automatiker eller dörrstängare. De tar emot signaler från rök- och värmeutsugsanläggningens knapp och den automatiska utlösningsmekanismen, t.ex. rökdetektorn, reglerar rök- och värmebortledning och övervakar komponenterna så att det inte uppstår fel.