Fallstudier

GEZE dörrsystem stöder det innovativa klinikkonceptet vid Ethianum

Ethianum Heidelberg kombinerar prevention, plastikkirurgi och medicinsk forskning i ett övergripande arbetssätt. Med sina moderna dörrsystem har GEZE bidragit till att leverera högsta standard vad gäller funktionalitet, tillgänglighet, förebyggande brandskydd och design på kliniken.

Ytterdörrar och nödutgångar i ett: GEZE

Entréområdet i Ethianum: skjutdörrar i utrymnings- och räddningsvägen med GEZE Slimdrive SL NT

Innovativa dörrsystem från GEZE på Heidelberg Ethianum

Den imponerande nya klinikbyggnaden invigdes 2010 efter nästan tre års byggarbeten. Här finns 27 patientsalar och sviter. Mittdelen av den öppna, runda foajén skapar ett transparent vindfång, som domineras av automatiska skjutdörrar med smala profiler, tillverkade i värmeisolerglas.

Det kraftfulla drivningssystemet i Slimdrive-design och en höjd på endast 7 cm förflyttar de stora glasdörrbladen lätt och diskret, även vid höga trafikflöden. Tack vare den särskilda FR-drivenhetsvarianten i serien Slimdrive SL NT, som öppnar på ett säkert sätt även vid strömavbrott, fungerar dörrsystemen även som utrymnings- och räddningsvägsdörrar i händelse av fara och hjälper även till med det kontrollerade rök- och värmeutsuget.

Tillgänglighet med dörrstängare GEZE Boxer

Dörrarna till patientsalarna är utrustade med integrerade dörrstängare från GEZE Boxer-sortimentet som är helt integrerade i dörrbladet. De eleganta free-swing-dörrstängarna som är synliga endast när dörren är öppen, stänger dörrarna mjukt och säkert. Den moderna funktionaliteten och det diskreta utseendet passar in perfekt i den exklusiva miljön vid Ethianum och erbjuder bästa komfort för både patienter och personal.

GEZE Boxer EFS-varianten ansluts till ett tillträdeskontrollsystem vid entrédörren till preventiv medicin. Om dörren öppnas mot fjäderkraften, aktiveras dörrens free-swing-funktion, varvid rörelsen sker utan motstånd vid öppnande eller stängande. I händelse av brand stängs dörren automatiskt som brandskyddsdörr.

Säkerhet och funktion när så krävs

Entré till poliklinisk kirurgi: automatisk slagdörr i glas med dubbla dörrblad i brand- och rökskyddsdesign

Entré till poliklinisk kirurgi

Komfort och tillgänglighet är av särskild betydelse vid sängtransporter på polikliniken. Slagdörrssystemet med dubbla dörrblad i brand- och rökskyddsutförande med slagdörrsautomatik TSA, öppnas automatiskt via en rörelsedetektor när någon närmar sig. I tidskritiska situationer innebär detta att dörren är öppen redan innan personalen kommer fram till den.

Dörrsystemet kan också aktiveras av en armbågskontakt som alternativ till rörelsedetektorn. Individuella öppethållandetider eller längre öppethållandetider kan ställas in för båda dörrbladen. Integrerade sensorer ser till att dörren hålls öppen om någon befinner sig i svängområdet. Den integrerade styrningen av stängningssekvensen i TSA-seriens brandskydd säkerställer att båda dörrbladen stängs igen utan fel – till exempel när utrymmande människor har passerat genom dem – så att dörren kan uppfylla sin funktion som brandcellsdörr på nytt.

Flerfunktionella dörrsystem med tillträdesstyrning

Många områden av kliniken har till synes motstridiga krav: dörrarna måste erbjuda bekvämt, barriärfritt tillträde för personal, patienter och besökare, men även fungera som säkra nödutgångsdörrar och/eller brandskyddsdörrar i händelse av fara. Tillträdesstyrningar krävs också till dörrsystemen i vissa delar av kliniken så att endast behöriga personer får tillträde. GEZE har svarat upp mot denna utmaning med en kombinerad lösning bestående av Slimdrive EMD-F slagdörrsautomatik, en central panikdörrsstyrning och ett övergripande, hopkopplat tillträdeskontrollsystem.

Flexibelt och enkelt tillträde i entrén till det underjordiska P-garaget

Ytterdörren som förbinder det underjordiska P-garaget med kliniken är en elegant, automatisk slagdörr med drivenhet EMD-F i ”70 mm look”, som möjliggör manuellt öppnande med minimal kraft tack vare en servofunktion. Om så krävs öppnas dörren även automatiskt via rörelsedetektorn eller med en tryckknapp. Dörren fungerar som en nödutgångsdörr från klinikens underjordiska P-garage, tack vare det integrerade panikdörrsstyrningssystemet GEZE SecuLogic med den intelligenta styrningen TZ 320. Även när det är låst öppnar dörrsystemet nödutrymningsvägen för alla via nödknappen, samtidigt som ett larm avges.

Ett hopkopplat tillträdeskontrollsystem håller utrymnings- och räddningsvägarna fria

Ytterdörren till den underjordiska parkeringen blir en systemdörr i den praktiska tredelade lösningen från GEZE genom anslutning av ett hopkopplat tillträdeskontrollsystem. I händelse av fara kan övervakade dörrsystem i nödutgången styras tillfälligt via parkeringshusets tillträdeskontrollstyrning. När tillstånd har givits via tillträdeskontrollstyrningen kan behöriga personer med id-kort tillfälligt passera igenom de övervakade klinikområdena för att nå fram till ett säkert område.

Skräddarsydda servicepaket för komplexa krav

”Patienterna behöver lugn och ro samt komfort. Effektiva processer och förstklassig funktionalitet är en prioritet för både personal och ägare. Facility management kräver mycket tillförlitliga system. Våra komplexa krav innefattar säkerhetsaspekter och uppfyllande av standarder och direktiv”, säger Ralf Brenneisen, chef för Facility Management, Ethianum. ”Det känns bra att veta att vi har stöd från GEZE som professionell servicepartner för skräddarsydda tjänster, både idag och i framtiden”, säger Ralf Brenneisen.

GEZE gav oss expertrådgivning i alla planerings- och designfaser vid upprättandet av Ethianum och hittade en perfekt produktlösning för varje situation – inte bara med avseende på funktion utan även estetik.

Ralf Brenneisen, chef för Facility Management, Ethianum

Perfekt hopkoppling – intelligent kontrollerad tillträdesstyrning

Både personal och patienter använder personliga passerkort i Ethianum, vilka ger dem individuellt tillträde och användarbehörigheter, och alla personuppgifter registreras. Inriktningen på effektivitet avspeglas också i det flexibla tillträdeskontrollsystemet från GEZE. De webbaserade enheterna för onlinebaserad tillträdeskontrollstyrning GCMU 524 kan kombineras till en systemlösning med nästan 100 läsare. Nya eller befintliga, icke-hopkopplade klinikdörrssystem kan enkelt och när som helst anslutas till det hopkopplade tillträdeskontrollsystemet.

GEZE-produkter vid Ethianum

  • FR drivenhetsversioner från serien Slimdrive SL NT
  • Integrerade dörrstängare från GEZE Boxer-programmet
  • GEZE Boxer EFS urval
  • Slimdrive EMD-F slagdörrsautomatik
  • GEZE SecuLogic panikdörrsstyrningssystem
  • TZ 320 dörrstyrdon
  • GCMU 524 onlinebaserad tillträdeskontrollstyrning