Fallstudier

Arkitektur inom sjukvården: tillgänglighet på citykliniken

Stuttgart City Centre Clinic, som öppnades 2014, är ett av Tysklands största centra för barn- och ungdomssjukvård samt gynekologi. GEZE har på ett tilltalande sätt uppfyllt de höga kraven på tillgänglighet, förebyggande brandskydd och användarkomfort, med modern dörr- och säkerhetsteknik.

Imponerande klinikdesign

Det nya sjukhuskomplexet har 12 kliniker, en interdisciplinär intensivvårdsavdelning, ett flertal poliklinikenheter samt 385 sängplatser. I linje med konceptet för ”läkande arkitektur” fokuserade Stuttgart-företagen SFP Architekten GmbH och HPP Laage & Partner på förstklassiga förhållanden för patienternas medicinska vård och välbefinnande vid utformningen av fastigheten. GEZE uppfyllde de strikta kraven på klinikdriften med bland annat tillgängliga dörrsystem och komplexa brandskyddslösningar.

Säkerhet och funktion tack vare GEZE dörrteknik

Tillgängliga entréer: Slimdrive EMD slagdörrssystem öppnas med en armbågskontakt eller rörelsedetektorer. Foto: Jürgen Pollak för GEZE GmbH

Glasslagdörr med enkelt blad på klinikområdet © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Tillgänglighet, beröringsfritt öppnande, förebyggande brandskydd, nödutrymningsvägar, tillträdesstyrning och en modern, konsekvent design – klinikens dörrar måste uppfylla samtliga dessa krav. Med hjälp av flexibla systemlösningar från GEZE uppfylldes dessa krav i mer än 100 automatiska enkla och dubbla slagdörrar, både i entréområdet till kliniken och interiört.

Skjutdörrsystemet Slimdrive SL NT i entréområdet

Ett automatiskt skjutdörrssystem med dubbla blad ansluter utomhusanläggningarna och den generösa foajén på den nya kliniken, vilket skapar en ljus och inbjudande atmosfär. En passage som mäter nästan tre meter i bredd, sparsmakade dörrprofiler och drivenheter Slimdrive SL NT-FR integrerade i innertaket kombinerar tillgänglighet med en säker nödutrymningsväg och transparens. Dörrarna med dubbla dörrblad hanterar den stora volymen människor tyst, kraftfullt och exakt, och öppethållandetiden kan justeras automatiskt så att den passar till frekvensen av passerande människor. Dörrprogramomkopplaren är integrerad i en metallmanöverpelare och har blivit ett designinslag i sig.

Tillgänglighet med Slimdrive-EMD slagdörrssystem

Slagdörrarna Slimdrive-EMD med enkelblad, som öppnas automatiskt via en rörelsedetektor, återfinns snart sagt överallt på kliniken. Som alternativ kan slagdörrarna manövreras via en armbågskontakt, till exempel för patienter i rullstol eller vid sängtransport. Sensorövervakningen stoppar dörren när en person är i svängområdet. Funktionen ”Push & Go” som kan slås på eller av, erbjuder ytterligare komfort och gör det möjligt att kontrollera drivenheten genom att man snabbt trycker på dörrbladet.

Slagdörrar med dubbla dörrblad ger ett förebyggande brandskydd

Slagdörrssystem med dubbla dörrblad och drivenheterna Slimdrive EMD-F/R-IS fungerar som nödutgångsdörrar när de är integrerade i brandvarningsanläggningar. Med drivenheterna Slimdrive EMD invers fungerar de som frånluftsöppningar för naturlig rök- och värmeutsugsventilation vid brand. Vid detektering av brand utlöser larmkommandot från branddetektorn även frigivningen av nödutgångsstyrningarna TZ 320 så att dörrarna öppnas automatiskt. Vid strömavbrott säkerställer drivenheternas inverteringsfunktion att dörrarna öppnas och hålls öppna automatiskt.

Tillträdesstyrningar för BB-avdelningen

En slagdörr med enkelblad med Slimdrive EMD-f/r vid entrén till BB-avdelningen kombinerar tillgänglighet, tillträdesstyrning, säkra nödutrymningsvägar och förebyggande brandskydd.

Dörrstyrningen kan ställas in selektivt på ”automatiskt läge” eller nattläge, vilket gör det möjligt endast för behöriga personer att komma in på BB-avdelningen. I händelse av fara kan evakuering alltid ske snabbt med ett larm som utlöses samtidigt.

Manuell brandskyddsdörr med dubbla dörrblad. Foto: Jürgen Pollak för GEZE GmbH

Komfort och säkerhet: brandskyddsdörren stängs automatiskt i händelse av fara. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

GEZE uppställningssystem i brandskyddsdesign

Uppställningssystem som håller manuella brandcellsdörrar med enkelt eller dubbelt dörrblad öppna elektromekaniskt används på nästan alla avdelningar. Uppställningssystemen är kompakt och diskret integrerade i en lösning med TS 5000 dörrstängare med ett kontinuerligt system av R-ISM styrskenor, som garanterar att brandskyddsdörren stängs säkert vid fara.

Uppställningssystemen är även utrustade med nödfallsdörrar i utrymnings- och räddningsvägarna. Strömförsörjningen till elslutblecket kan slås ifrån med hjälp av nödknappen som gör det möjligt för alla att öppna nödutgången. Ett visuellt och akustiskt larm, som löser ut när nödknappen trycks in, gör det svårare att missbruka systemet.

Säkerhet och hygien med intelligenta slagdörrstillbehör

GEZE pivålager monterat i karmen och T-Stop styrskenor är installerade i nästan alla patientrum. Systemet med integrerad öppningsbegränsare förhindrar badrumsdörren och intilliggande rumsdörrar från att kollidera och gör golvmonterade dörrstopp överflödiga. Den smarta lösningen ökar användarkomforten och underlättar hygienrutinerna i rummet eftersom golvet kan tvättas utan hinder.

GEZE-produkter på City Centre Clinic

  • Slimdrive SL NT skjutdörrsystem
  • Integrerade Slimdrive SL NT-FR drivenheter
  • Slimdrive EMD slagdörrar
  • Slimdrive EMD F/R-IS drivenhet
  • Slimdrive EMD invers drivenhet
  • TZ 320 panikdörrsstyrning
  • TS 5000 dörrstängare med R-ISM styrskena
  • GEZE pivålager monterat i karmen och T-Stop styrskena