Hygienic Doors

I vissa byggnader råder strängaste krav på hygien. GEZE Hygienic Doors uppfyller högsta standard för användning på sjukhus eller inom livsmedelssektorn. Några av de viktiga egenskaperna hos Hygienic Doors är kontakt- och barriärfrihet. De optimerade öppningsbredderna är också en viktig aspekt, till exempel i områden där sängar ska transporteras. Beroende på variant minskar en tätning luftgenomsläppligheten när skjutdörren är stängd.