Fastighetsautomation

Lösningar

Med energieffektiva, säkra och bekvämt styrbara lösningar för fastighetsautomation bidrar vi till att skapa byggnader värda namnet. Det är fastighetsförvaltning i Smart Building. Vare sig det gäller visualisering av statusrespons för säker drift av utrymnings- och räddningsvägar, aktivering och övervakning av fasaddörrar för mer säkerhet eller användning av rök- och värmeutsug för ventilationsfunktioner. Med vår fastighetsautomation är vi pionjärer på hopkoppling av dörrar och fönster.