Branschlösningar

Inbjudande, säkra och välkontrollerade: fastighetsstyrsystem för shoppingcentra

Shoppingcentra kräver attraktivt utformade shoppingytor: flexibla fönster- och dörrlösningar är en nyckelkomponent för att skapa dessa. De fyller även en viktig roll som del av säkerhetsteknik och byggnadsautomation.

Bästa möjliga dörr- och säkerhetsteknik vid entrén

Ett vindfång med fyra automatiska dörrar i shoppingcentret Milaneo i Stuttgart

Ett vindfång med fyra automatiska dörrar i shoppingcentret Milaneo i Stuttgart © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Flerfunktionella lösningar för dörr- och säkerhetsteknik används i entrén till shoppingcentret: Tyngdpunkten ligger även på tillgänglighet och komfort för centrets besökare samt på säkerhet vid nödsituationer. GEZE:s lösning för shoppingcentret Milaneo i Stuttgart visar hur vi kan tillgodose dessa behov. Tolv vindfång, vart och ett med fyra automatiska slagdörrar, möjliggör ett fritt flöde av besökare varje dag. Dessutom har en säker nödutrymningsväg integrerats för att övervaka alla öppnings- och stängningsprocesser så att dörrarna låses upp automatiskt i nödsituationer. Vid brand sörjer dörrarna för naturlig ventilation av rök och värme, tack vare att automatiker med fällbar arm öppnar dörrarna helt och håller dem öppna. De automatiska slagdörrarna erbjuder en annan fördel vid normal drift: de stängs ordentligt för att förbättra byggnadens energibalans. Automatdörrar var ett av kriterierna som hjälpte Milaneo att få förcertifiering från tyska rådet för hållbart byggande (DGNB).

GÅ TILL FALLSTUDIEN AV GEZE MILANEO STUTTGART

Rörliga glaselement möjliggör flexibel utformning av butiker

GEZE:s lösningar imponerar i ett av Skandinaviens största shoppingcentra, Mall of Scandinavia i Solna. GEZE samarbetade med AB Fasadglas för att utveckla och leverera två uppsättningar dörrar i entréområdet till bion med elva dukar och en IMAX-salong med 500 platser. Gallerians runda logotyp trycktes över hela fronten – men den riktigt unika egenskapen med designen är den automatiska anslutningen till filmprojektorerna:

Eftersom både funktion och design var viktiga för vår kund, var GEZE det naturliga valet för både mig och arkitekten. Dessutom är GEZE ett mycket ansvarsfullt, konstruktivt och lösningsfokuserat företag i alla projekt.

Fasadglas projektchef, Diana Jurukov
Manuella skjutväggssystem gör det möjligt att utforma butiker på ett flexibelt sätt

Manuella skjutväggssystem gör det möjligt att utforma butiker på ett flexibelt sätt

Generellt ska butiker i shoppingcentra utformas som flexibla och attraktiva presentationsområden. Dessa krav är lätta att tillgodose med hjälp av manuella skjutväggssystem (MSW) från GEZE. Sådana system öppnar, delar upp eller delar av rum, samtidigt som de har en modulär uppbyggnad och mycket flexibel användning. Några exempel:

  • Generellt skiljer man mellan horisontella fasta och rörliga bladelement. Det förra kan användas som pendeldörrar och det senare som skjut- eller skjutbehovselement. Skjutdörrar kan även byggas om till fullt fungerande slagdörrar med två handtag.
  • Dörrelementen på den manuella skjutväggen är upptill och nedtill fastlåsta längs hela elementets och klämprofilernas bredd. GEZE har tre varianter av dessa profiler: Classicline, Pureline och Protectline. Vi kan tillhandahålla olika ytskikt och färgscheman efter dina önskemål.
  • De smarta låsningssystemen bidrar till enkel hantering: kombinationen av manuell golvlåsning, som används mellan två skjutelement och som är osynliga när dörrbladet i glas är stängt, och speciell frontgolvlåsning för skjutdörrblad bredvid en vägg eller dörr betyder att endast en enskild Euro-golvlåsning med profilcylinder krävs för ett system.

Sist men inte minst har GEZE ett antal olika lösningar för parkeringshantering med skjutbara väggar. De skjutbara väggarna kan, beroende på ledigt utrymme, placeras så att man inte förlorar något utrymme vid entrén.

Bara hör av dig! Våra konsulter bistår gärna så att du kan förverkliga dina projekt.

Till GEZE:s referensprojekt Mall of Scandinavia i Solna

Med GEZE Cockpit kan du centralisera allt och ha allt i fokus

Byggnadsautomation betraktas idag som en självklarhet i administrationssystem för shoppingcentra. Detta innefattar alla typer av utrustning som används för automatisk styrning, reglering, övervakning och optimering av byggnaden. Funktionsprocesser inom fastighetsteknik kan kompletteras automatiskt enligt specificerade förutsättningar. Målet är att göra användning av fastigheten mer energieffektiv, ekonomisk och säker, och att ge besökare och operatörer maximal komfort.

Med GEZE Cockpit erbjuder GEZE det första fastighetsautomationssystemet för smart dörr-, fönster- och säkerhetsteknik Automatiserade systemkomponenter – från GEZE och andra tillverkare – kan sammankopplas och övervakas på ett målmedvetet sätt. För att göra detta använder vi BACnet, den vanligaste kommunikationsstandarden inom fastighetsautomation. GEZE Cockpit kan användas som ett fristående fastighetsstyrsystem eller integreras i ett högklassigt fastighetsautomationssystem.

Det är viktigt att tänka på att den generella energieffektiviteten ofta är den viktigaste orsaken för att implementera byggnadsautomation. Utöver faktorer som byggnadens värmeisolering och dess tekniska standardutrustning, kan energieffektiviteten förbättras avsevärt genom ett automatiseringssystem. GEZE:s rådgivare kan hjälpa dig att hitta rätt lösning för din byggnadsadministration.

Mer om GEZE Cockpit