Tillträdeskontroll och säkerhet

Evakueringsvägssystem

I en nödsituation räknas varje sekund! Säkra utrymnings- och räddningsvägar är viktiga för att människor ska kunna lämna fastigheten omedelbart i händelse av fara. Det finns stränga föreskrifter för fastighetssäkerhet – och det med all rätta. Det är här som evakueringsvägssystemet GEZE SecuLogic kommer in i bilden. Med hjälp av denna produkt kopplar du samman olika systemkomponenter som sköter säkerheten och överför stora datamängder utan större installationsbehov. På så sätt kompromissar du aldrig med säkerheten.