Branschlösningar

Utbildning – fastighetssystem som är funktionella, inbjudande och säkra

Åtkomliga dörrar, förebyggande brandskydd och vandalismskydd: detta är bara några av de nyckelord som präglar kraven på dörr-, fönster- och säkerhetsteknik inom utbildningssektorn. GEZE förstår dessa krav och erbjuder individuell, lösningsorienterad rådgivning under alla projektfaser.

Innovativa fastighetssystem för utbildning

Arkitekturen som används i förskolor, grundskolor och gymnasier måste vara funktionell, inbjudande och säker. Ett exempel: dörrar och fönster spelar en viktig roll inom brandskydd och ventilation. Fällspaksdrifter från GEZE sörjer för bekväm daglig ventilation – även för hundratals fönster. Inom förebyggande brandskydd sörjer de för att leda bort röken på ett säkert sätt, samtidigt som låsningssystemen skyddar mot inbrottsförsök.

Tillgänglighet är en del av planeringen för alla utbildningsanläggningar. Automatiska skjutdörrar och slagdörrar säkerställer att studenterna kan komma in i byggnaden utan hjälp från tredje part. Ytterligare sensorer hjälper till att öppna dörrarna automatiskt, och free swing-funktionen gör det möjligt att öppna dörren med minimal kraft.

En annan viktig aspekt: Integrerade dörrstängare sörjer för att dörrar och fönster inte riskerar att vandaliseras.

GEZE förstår de krav som ställs på fastighetssystem för förskolor, grundskolor och gymnasier, och kan stödja dig under alla projektfaser.

Entréområden: välkomnande och säkra

Manuella karuselldörrar i City of Glasgow College

Manuella karuselldörrar i City of Glasgow College

Så snart du kommer in i en utbildningsinstitution via ytterdörrarna, är det tydligt att byggnaden ska tillgodose många krav. GEZE:s lösningar kan hjälpa dig här: huvudentrén ska visa vägen och både vara välkomnande, funktionell och säker, eftersom många personer ska kunna gå in i och lämna byggnaden samtidigt.

GEZE:s slussystem är till exempel en lösning som kontrollerar tillträdet, samtidigt som det släpper in massor av människor i byggnaden. Två enkeldörrar eller dubbeldörrar installeras efter varandra. Dessa kan kombineras med manuella och åtkomliga nödutrymningsvägar. GEZE kan hjälpa dig att kombinera olika krav utan att förlora designperspektivet.

GEZE:s produkter i Glasgow gör just detta: studenter vid ett av Europas nyaste superuniversitet, City of Glasgow College i hjärtat av staden som kostat 228 miljoner pund att bygga, hälsas välkomna av GEZE:s produkter.

Gå till GEZE:s fallstudie av City of Glasgow College

Dörrsystem som inte inbjuder till vandalisering

Glidskenan i Boxer är endast synlig när dörren är öppen.

Glidskenan i Boxer är endast synlig när dörren är öppen. © Erwin Kamphuis / GEZE GmbH

Skador genom vandalisering kan vara en svår nöt att knäcka – och inte bara i skolor. GEZE kan hjälpa dig att förhindra vandalisering genom robusta, hållbara och bekväma dörrlösningar. Integrerade styrningar av stängningssekvens kan till exempel konstrueras så att de inte kan förstöras med våld. Om de utsätts för våld åsidosätts de så att inte mekanismen skadas. Dörrstängare med styrskenor eller dörrstängare som är helt integrerade i dörrbladet istället för system med kopplingsarmar som sticker ut i rummet minskar risken för missbruk.

GEZE installerade ca tvåhundra innerdörrar med dörrstängare av typ Boxer i FHS St. Gallen University of Applied Sciences. Dörrstängarna är helt integrerade i dörrbladet och är därför inte synliga. Glidskenan är endast synlig när dörrarna är öppna. De är perfekta för dörrar med linjär och modern design och förebygger även olämplig användning.

Vår expertis inom förskolor

Lätta att öppna och åtkomliga: idealiska för att användas varje dag av barn

Lätta att öppna och åtkomliga: idealiska för att användas varje dag av barn © Line L. Filoglou / GEZE GmbH

Dörrar spelar en väldigt viktig roll i förskolor: de måste säkerställa att barnen inte lämnar rummet på egen hand, men låta dem komma ut i nödsituationer. Vuxna som förskolepersonal, å andra sidan, måste utan problem kunna lämna dörrarna när som helst. Sist men inte minst måste föräldrarna till barnen på förskolan kunna komma och gå på ett kontrollerat sätt.

GEZE levererar lösningar som dörrar som drivs med tryckknappar som barnen inte når, men som är lätta att manövrera av personalen. Om föräldrar kommer på besök under dagen kan de ringa i en klocka så att dörren kan låsas upp inifrån med en tryckknapp. Systemet för säker nödutrymningsväg kan också åsidosättas via en timer vid lämning och hämtning, så att föräldrar och barn kan komma och gå utan störningar.

Av erfarenhet vet vi att klämskydd är viktigt för att skydda alla små händer i alla dörrlösningar i förskolor. Dessa skyddsegenskaper hos fingerskydd som kan eftermonteras och som säkert överbryggar mellanrummet mellan dörrbladet och ramen. Dörrknoppar kan även användas för att skydda dörrar som används mycket och ge extra klämskydd. Olika lösningar kan även kombineras enligt anläggningen och dess behov.