Branschlösningar

Bekväm säkerhet, praktiskt och estetiskt.

Det är många olika behov som man måste ta hänsyn till när man planerar, konstruerar och förvaltar offentliga byggnader: barriärfri konstruktion och ett brandskyddssystem är givetvis viktiga aspekter, fastighetsautomation är en funktionsmässigt viktig del av byggnadens funktioner och Universal Design blir allt viktigare. GEZE:s lösningar hjälper dig att möta dessa behov.

Stadshus, kommunhus och myndighetsbyggnader är offentliga byggnader för medborgarna

Offentliga byggnader måste vara lätta att hitta, lättillgängliga och användbara för alla, inklusive personer med fysiska funktionshinder, personer med nedsatt syn eller hörsel eller döva och blinda. Detta säkerställer man genom en barriärfri konstruktion – en förväntad standard i moderna offentliga byggnader.

GEZE:s lösningar förenar tillgänglighet med krav på brandskydd och säkra nödutrymningsvägar. Brandskydd på den här nivån innebär ofta snarare skydd mot rök än mot eld, eftersom de flesta brandoffer avlider till följd av att de andats in rök än av elden i sig. En rök- och värmeutsugsanläggning (RWA) kan suga ut rök vid den punkt där den skapas, så att alla kan ta sig ut säkert via nödutrymningsdörrarna. Dessa krav beaktas i brandskyddskonceptet.

GEZE förstår de krav som ställs på fastighetssystem för offentliga byggnader och kan hjälpa dig under alla projektfaser.

Mycket frekventerat entréområde

© GEZE GmbH

Entréområdet, som används av hundratals personer varje dag – eller varje timme – måste leva upp till säkerhets- och tillgänglighetskrav. GEZE:s lösningar kan hjälpa.

Entréområde vid stadshuset i Wakefield har till exempel fått en helt ny design och blivit säkrare. Två automatiska skjutdörrar i glas med dubbla dörrblad har installerats i den tidigare öppna pelargången upp mot entréområdet för att skapa tillträde till vänteområdet och de enskilda kontoren. Detta har skapat en ny utformning av entréområdet; en vestibul har lagts till samtidigt som ljus och transparens bevarats. I kombination med skjutdörrsystemen Slimdrive SL NT ger de nya dörrlösningarna, som testats enligt brittiska ”Equality Act” och den brittiska standarden BS 8300, barriärfritt tillträde, säkra nödutrymningsvägar och energieffektivitet genom att hålla kylan ute.

Offentliga byggnader som ansiktet utåt för den lokala myndigheten

© Sigrid Rauchdobler / GEZE GmbH

GEZE:s lösningar lever utan problem upp till de krav som ställs på dörr- och fönsterteknik, och erbjuder säkerhet och funktionalitet. Genom att kombinera komfort och estetik erbjuder GEZE lösningar som gör offentliga byggnader särskilt attraktiva. Transparens är ett kvalitetskriterium för lokala myndigheter, och detta avspeglas i fastighetssystemen. Ett integrerat helglassystem (IGG) från GEZE har till exempel installerats i den nya byggnaden för miljökontoret i Dessau. Profilerna och beslagssystemet är osynligt integrerade mellan glasskivorna. Skräddarsytt kanttryck skapar en platt glasyta. Den här lösningen uppfyller även de högsta designstandarderna utan att möjligheten till kombinering med olika tekniska system går förlorad.

Karuselldörrarna i ÖAMTC Mobility Centre i Wien håller inte bara drag och buller ute, utan är även en stildetalj som drar blickarna till sig och är en ”rotationspunkt” i foajén. De förbinder den inre och yttre världen samtidigt som den estetiska öppenheten och glasfasadens transparens bibehålls. Slagdörren, med trumväggar med smala profiler och dörrblad, skapar en ljus och transparent effekt. Glasets kanter är skyddade av diskreta aluminiumprofiler. Kvalitetsprofilens finish med rundade hörn ger en känsla av elegans. 

GEZE:s systemprodukter sörjer för tillgänglighet för alla, brandskydd och design i Stuttgarts stadsbibliotek. Helautomatiserade slagdörrar med dubbla blad och Slimdrive-system avspeglar besökarnas förväntningar: komforten hos ett modernt bibliotek, säkerhet, tyst och puristisk design. Tack vare aktiveringskontakterna som är integrerade i dörrknopparna är en försiktig knuff allt som krävs för att öppna de höga dörrarna ljudlöst.

Gå till GEZE:s fallstudie av Mobilitetscentret ÖAMTC i Wien

Universal Design

Det finns en nära koppling mellan komfort och design och tillgång för alla. Begreppet Universal Design håller på att bli allt viktigare i detta sammanhang. Detta internationella designkoncept skapar levande platser som är lika lättillgängliga, förståeliga och användbara för alla. Enligt det här konceptet måste byggnader vara lättåtkomliga för största möjliga kategorier av människor, utan hjälp från tredje part. Universal Design vänder sig inte till en specifik målgrupp: den är avsedd att göra saker och ting enklare för alla.

Ett exempel på hur GEZE implementerar det här designkonceptet är den automatiska slagdörrsautomatiken Powerturn. Slagdörrsautomatiken Powerturn öppnar pålitligt och säkert stora och tunga dörrar med en dörrbladsvikt på upp till 600 kilogram och är en bra och funktionell lösning för offentliga byggnader – inklusive för brandskyddsdörrar som väger upp till 300 kilogram. Samtidigt passar dess låga höjd generellt perfekt med all design. Dess unika smart swing-funktion gör det lätt att passera genom dörren – för vem som helst och när som helst. Från pålitliga rök- och värmeutsugsanläggningar till komplexa säkerhetsslussar: som en riktig lagspelare kan GEZE Powerturn integreras flexibelt i ett stort antal olika system – perfekt kompatibilitet med sortimentet.

GÅ TILL GEZE POWERTURN IS/TS

Brandskyddande skjutdörrsystem (GEZE-Hörmann)

Lätt och öppet: vy av läsesalen under det centrala överljuset

Lätt och öppet: vy av läsesalen under det centrala överljuset © GEZE GmbH

Brandskyddande T30-skjutdörrar av glas utrustade med Slimdrive SL drivenheter är en exklusiv produkt som utvecklats gemensamt av GEZE och dörr- och portspecialisten Hörmann. Kombinationen är det enda brandskyddande skjutdörrsystemet som är godkänt av Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) (Centre of Competence for Construction). De helglasade automatiska skjutdörrarna med brandklass T30 ger arkitekter och planerare en testad lösning. Vid brand stängs dörrarna automatiskt och fungerar som en säker brandskyddsstängare – även om automatdörrens uppställningsfunktion användes tidigare. De har inga styrskenor i passageområdet och sörjer för barriärfritt och enkelt tillträde vid ”normaldrift”.

Gå till GEZE Stuttgart New City Library