Låsningsdrifter

Låsningsdrifter erbjuder extra säkerhet på stora ventilationsfönster eller fönster i rök- och värmeutsugsanläggningar. De är den idealiska lösningen för stora fönsterytor där låsning med motorns uppställningskraft inte är tillräcklig. Med extra låsningsdrifter står fönster emot vindbelastning. De håller ute slagregn och luft och ger högre inbrottsskydd. GEZE erbjuder även låskomponenter till fönsterventilationssystem med manuell öppnare för överljusfönster för mekanisk ventilation.