Branschlösningar

Dörr-, fönster- och säkerhetssystem för bekväma kontorsbyggnader

Dörr-, fönster- och säkerhetskoncept i kontorsbyggnader utvecklas baserat på krav som i själva verket motsäger varandra: Design och komfort måste kombineras med tillgänglighet, brandskydd och säkerhetsåtgärder. I lösningar från GEZE förenas standardiserad teknik med specifika behov, så att såväl personal som kunder och besökare kan trivas i kontorslokalerna.

Ett imponerande och funktionellt entréområde fungerar som visitkort för kontorsbyggnader.

Optimalt utnyttjande av dagsljus: ingången till restaurangen

Optimalt utnyttjande av dagsljus: ingången till restaurangen © Lorenz Frey / GEZE GmbH

Entréområdet till ett kontorskomplex ska imponera och inspirera, men också vara inbjudande. Klassiska krav som barriärfri dörrkomfort, tillträdeskontroll, inbrottshämmande, säkra nödutrymningsvägar och tillförlitligt rökutsug vid brand (rök- och värmeutsug) med fjärrstyrning och övervakning måste självklart vara uppfyllda. Lösningar från GEZE bidrar på många sätt till detta.

Helautomatiska karuselldörrsystem från GEZE är en optimal lösning för tillförlitlig och säker hantering av höga passerfrekvenser, där människor ständigt går in och ut genom dörrarna. I Roche-Tower i Basel installerades till exempel stora glaskonstruktioner med treflygliga dörrar och genomgångsbredder och höjder på cirka tre meter. Karuselldörrarna smälter perfekt in i den puristiska inredningen och understryker den inbjudande atmosfären. Tack vare maximal transparens möjliggör de optimalt utnyttjande av dagsljuset från trapphusen, som var och ett förbinder flera våningar. Om en karuselldörr inte uppfyller kraven för tillgänglighet och säkra nödutrymningsvägar kan GEZE:s lösning med slagdörrar användas.

I detta exempel illustreras även hur GEZE kan tillmötesgå olika behov. GEZE har skapat alla förutsättningar för att en individuell belysningslösning ska kunna integreras i dörrkonstruktionerna. Karuselldörrarna i Roche-Towe utvecklades och tillverkades i GEZE:s egna fabrik för projektspecifika lösningar.

Till GEZE referensprojekt Roche Tower i Basel

Flerfunktionella dörrar erbjuder komfort, tillgänglighet och brandskydd

Komplex dörrteknik: med smala profiler och centralstyrning

Komplex dörrteknik: med smala profiler och centralstyrning © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Dörrar är centrala element när det gäller att genomföra tillgänglighet, förebyggande brandskydd, säkra nödutrymningsvägar och tillträdeskontrollsystem i praktiken. Kraven på dessa områden är ofta motsägelsefulla – men måste ändå kombineras. GEZE har utvecklat lösningar för dörrar i kontorsbyggnader som uppfyller just dessa krav, t.ex. på Vectors huvudkontor i Stuttgart:

På den första våningen reglerar en flerfunktionell säkerhetsdörr tillträdesbehörigheterna så att anställda kan ta sig in och ut ur rummen vid specifika tidpunkter. Dessutom fungerar den som en brandcellsdörr och som tillgänglig nödutgång. Alla dörrfunktioner kan övervakas centralt via fastighetsstyrtekniken, vilket underlättar arbetet för fastighetsförvaltningen avsevärt. Den eleganta dörrdesignen kunde genomföras med hjälp av teknik som kräver endast minimalt utrymme: Powerturn exempelvis är endast sju centimeter hög. För att dörrstatusen skulle framhävas ytterligare valdes designdörrcentralen TZ 320 "rostfritt stål" med bakgrundsbelyst LED-display.

Facit: En dörr som inte bara kan mycket, men som också passar in i designkonceptet på företagets huvudkontor.

Till GEZE referensprojekt Vectors huvudkontor i Stuttgart

Intelligent fönsterteknik sörjer för frisk luft på kontoret

Naturlig ventilation med automatiserade fönster är en bekväm och energieffektiv lösning.

Naturlig ventilation med automatiserade fönster är en bekväm och energieffektiv lösning. © Exorbitart / GEZE GmbH

Moderna kontorslokaler ska erbjuda en trevlig arbetsmiljö. God tillförsel av frisk luft på arbetsplatsen bidrar till att personalen kan koncentrera sig bättre. Ett effektivt luftutbyte genom intelligenta ventilationssystem ger bättre rumsluftkvalitet och hygien på kontor.

Fördelar med automatisk fönsterventilation

Tidigare användes ofta mekaniska ventilationssystem och klimatanläggningar i kontorsbyggnader. Dessa reglerar i första hand rumstemperaturen. Coronapandemin har dock belyst nackdelarna med dessa ventilationssystem: Om luftfiltren inte är tillräckligt fina filtreras inte aerosoler och virus ut ur rumsluften, utan cirkulerar runt. Till skillnad från ett luftcirkulationssystem säkerställer kontrollerad naturlig ventilation via automatiserade fönster ett effektivt luftutbyte. Frisk luft och syre släpps in genom de öppna fönstren, medan gammal och förbrukad rumsluft strömmar ut. 
Jämfört med många ventilationssystem och klimatanläggningar förbättrar metoden med naturlig, stötvis ventilation också energieffektiviteten, eftersom värme- och elkostnaderna reduceras.

MER OM NATURLIG VENTILATION

Naturlig ventilation är en effektiv lösning som förbättrar rumsluften avsevärt. Ventilation som styrs av automatiska fönstermotorer kräver också mindre energi än de flesta ventilationssystem.

Karen Sum, Head of Global Account Management GEZE GmbH

Smarta ventilationssystem

Automatiserade fönstermotorer kan kombineras med speciella sensorer som mäter exempelvis CO2-halten i rumsluften eller inomhustemperaturen och öppnar eller stänger fönstren på lämpligt sätt.
I stora kontorsbyggnader rekommenderas smart hopkoppling av de automatiserade fönstersystemen med fastighetsstyrtekniken, eftersom ventilationen då kan styras centralt. Våra automatiska fönstermotorer IQ windowdrive är enkla att integrera i fastighetsstyrtekniken. För kraftmanövrerade fönster föreskrivs i många fall specifika säkerhetselement, vilket garanterar säkerheten för de som vistas i byggnaden.

MER OM FÖNSTERSÄKRING

För imponerande fasader: Enkel och säker användning av tunga fönster

Stora kontorsbyggnader imponerar ofta med glasfasad och stora fönster. Vår F 1200+ klarar även tunga fönsterelement på upp till 200 kg; Fönstermotorn har en särskilt kraftfull motor – men är ändå extremt tyst. Det ger imponerande, intelligenta fasader.

Perfekt för kontorslandskap: Flexibel rumsuppdelning med skiljeväggssystem

Pendulo-systemet från GEZE

Pendulo-systemet från GEZE

Rum utan visuella begränsningar – med skiljeväggssystem i glas kan våningar eller delar av våningar delas upp utan att ljus eller transparens går förlorat. Väggsystemet Pendulo i helglas från GEZE möjliggör många eleganta lösningar. Det kan användas vid kontorsplanering för skapande av enskilda rum eller uppdelning och strukturering av hela områden i mindre ytor. En speciell egenskap: GEZE-systemet döljer den intelligenta tekniken – en integrerad dörrstängare – i den nedre designprofilen. Det gör att dörren går att öppna i båda riktningarna och erbjuder en jämn stängningsrörelse så att dörren pendlar tillbaka mjukt i viloläget.

Även planeringen av helglasväggsystem från GEZE är enkel: Med den onlinebaserade Pendulo-konfigurationen kan man utforma heltäckande lösningar snabbt och enkelt – efter de egna önskemålen.

MER OM RUMSAVSKILJNING

För mer säkerhet på kontoret: Tillförlitlig kontroll genom säkerhetsslussar

Automatiska glasdörrar med tillträdeskontroll

Automatiska glasdörrar med tillträdeskontroll © Annika Feuss / GEZE GmbH

Tillträdeskontroll spelar en viktig roll i alla kontorsbyggnader. Olika persongrupper har olika behörigheter, t.ex. anställda, besökare, leverantörer eller städpersonal. Dessutom kan det ibland vara nödvändigt att separera besökare vid byggnadens ingång, antingen för att säkerställa säkerheten i byggnaden eller för att lämna över känsliga material. I detta sammanhang är det viktigt att komforten inte går förlorad – besökarna får inte känna sig trängda utan ska få en känsla av trygghet.

Lösningar från GEZE uppfyller dessa krav i rättscentret i Gelsenkirchen: Powerturn-drivenheter kombineras med Slimdrive slagdörrssystem i säkerhetsslussarna som tillträdespunkter till atriet. Via ett tillträdeskontrollsystem reserveras en av slussarna som ingång för domstolspersonal. Ytterligare två slussar används som separeringsanläggningar för kontroll av alla andra persongrupper. Den fjärde slussen fungerar som utgång och förhindrar okontrollerat tillträde till atriet. I detta fall öppnas den yttre slussdörren först när den inre är stängd. Den automatiska öppningen och stängningen hos Slimdrive EMD-F slagdörrssystem gör att man enklare kan ta sig in och ut genom säkerhetsslussarna och underlättar personkontrollerna för säkerhetspersonalen. Denna säkerhetslösning är särskilt lämplig för smala dörrprofiler och trånga utrymmen, t.ex. i slussar.

Till GEZE referensprojekt rättscenter i Gelsenkirchen

Dörr-, fönster- och säkerhetsexpertis för banker och kontor

Ingångsområdet till Deutsche Bank i Stuttgart

Prestanda, tillförlitlighet, kompetens, flexibilitet, diskretion, säkerhet och komfort är egenskaper som förknippas med en bank. Det moderna arkitektoniska genomförandet av dessa traditionella värderingar sker i en trevlig atmosfär där diskretion och öppenhet förenas. Därför blir bankfoajéer och kundområden allt mer lika attraktiva hotellobbyer eller flygplatslounger.

Fastighetssäkerhet spelar en viktig roll i byggnader där många människor vistas eller där många människor går in eller ut – inte bara på grund av de rättsliga bestämmelserna. Dörr- och fönstersäkerhet är en avgörande faktor när det gäller förebyggande brandskydd, styrning av evakuerings- och räddningsvägar och – i fråga om banker – inbrotts- och stöldsäkerhet samt tillträdeskontroll. För alla dessa mål erbjuder GEZE individuella lösningar och lösningskoncept som kombinerar enskilda säkerhetskrav i ett intelligent system.

Med sin innovationsförmåga och lösningskompetens har GEZE gjort ett namn för sig själv över hela världen och utrustat bankbyggnader i många olika länder. GEZE erbjuder ett stort produktsortiment inom dörr-, fönster- och säkerhetsteknik samt fastighetsautomation från en och samma källa. Produkter från GEZE uppfyller alla rättsliga krav och riktlinjer.