Branschlösningar

Speciella krav kräver speciella lösningar – inklusive säkerhet!

Dörr-, fönster- och säkerhetskoncept i kontorsbyggnader har utvecklats för att ibland kunna möta motstridiga krav. Dessutom finns det en stor efterfrågan på estetiskt tilltalande lösningar. GEZE:s lösningar kombinerar standardiserad teknik med speciella behov.

Imponerande och funktionellt entréområde

Optimalt utnyttjande av dagsljus: Entrén till en restaurang

Optimalt utnyttjande av dagsljus: Entrén till en restaurang

Entréområdet till ett kontorskomplex måste allmänt sett vara både ståtlig och inspirerande, men även inbjudande. Klassiska krav, såsom lättåtkomlig dörrkomfort, tillträdesstyrning, inbrottsskydd, säkra nödutrymningsvägar och tillförlitlig bortledning av rök vid brand samt fjärrstyrning och fjärrövervakning ska tillgodoses. GEZE:s lösningar hjälper på många sätt.

Helautomatiska karuselldörrar från GEZE är en optimal lösning för pålitlig och säker hantering av stora trafikvolymer där personer kommer och går hela dagarna. I Roche Tower i Basel har man till exempel installerat treblads glasdörrar med en genomgångsbredd på tre meter. Slagdörrarna kan integreras perfekt i den avskalade arkitekturen på insidan, vilket understryker byggnadens inbjudande atmosfär. Tack vare den maximala öppenheten utnyttjar de dagsljuset från de ljusa trapphusen som sammanbinder flera våningsplan. Om en karuselldörr inte kan tillgodose kraven på tillgänglighet och säkra nödutrymningsvägar, kan GEZE:s slagdörrslösningar vara ett bättre alternativ.

Detta exempel visar också hur GEZE kan hantera specifika behov. GEZE har skapat alla förutsättningar för att en individuell belysningslösning ska kunna integreras i dörrkonstruktionerna. Karuselldörrarna i Roche Tower har utvecklats och tillverkats i GEZE:s egen fabrik för projektspecifika lösningar.

Gå till GEZE:s fallstudie av Roche Tower i Basel

Flerfunktionsdörrar

Komplex dörrteknik - med smala profiler och centralstyrning

Komplex dörrteknik - med smala profiler och centralstyrning © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Dörrar är ett nyckelbegrepp när det gäller att säkerställa tillgänglighet för alla, garantera förebyggande brandskydd och säkra nödutrymningsvägar samt även i tillträdeskontrollsystem. De kan ofta vara föremål för motstridiga krav som alla ska tillgodoses. GEZE har tagit fram dörrlösningar för kontorsfastigheter som tillgodoser just dessa krav, till exempel på Vectors huvudkontor i Stuttgart:

På andra våningen reglerar en flerfunktionell säkerhetsdörr tillträdesbehörigheten, så att personalen kan komma in i och lämna byggnaden vid angivna tidpunkter. Den fungerar även som brandcellsdörr och lättillgänglig nödutgång. Alla dörrfunktioner kan övervakas centralt via fastighetssystemet, så att fastighetsskötarna slipper åka långa sträckor i onödan. Vi lyckades förverkliga den eleganta dörrdesignen med hjälp av teknik som tar minimalt med plats. Powerturn är till exempel bara sju centimeter hög. För att framhäva dörrstatusen visuellt valde man en bakgrundsbelyst LED-display för dörrstyrdonet TZ 320 av rostfritt stål.

Sammanfattningsvis är det en dörr som inte bara kan många olika saker, utan som dessutom passar in i designkonceptet för företagets huvudkontor.

Gå till GEZE:s fallstudie av företaget Vectors huvudkontor i Stuttgart

Rumsavdelning med rumsavdelningssystem

GEZE:s Pendulo System

GEZE:s Pendulo System © Jochen Stüber / GEZE GmbH

Rum utan visuella begränsningar – skiljeväggssystem i glas kan användas för att rumsligen skilja golv eller delar av golv åt utan att förlora ljus och öppenhet. Helglassystemet Pendulo från GEZE gör det möjligt att skapa olika eleganta lösningar. Väggarna kan användas för att skapa enskilda rum vid kontorsplanering eller dela upp ett större område i mindre rum för att få ytterligare struktur. Vad är då det speciella med det? GEZE:s system döljer den smarta tekniken – en integrerad dörrstängare – i den nedre designprofilen. Det innebär att dörren kan öppnas i båda riktningarna. Den ger en balanserad stängningsrörelse och svänger försiktigt tillbaka till sitt viloläge.

Det är även enkelt att planera GEZE:s helglassystem. Det internetbaserade konfigurationsverktyget för Pendulo gör det möjligt att snabbt och enkelt utforma hela skräddarsydda lösningar från en och samma källa.

Pålitlig styrning hela tiden genom säkerhetsslussar

Glasade automatdörrar med tillträdesstyrning

Glasade automatdörrar med tillträdesstyrning

Tillträdeskontroll spelar en viktig roll i alla kontorsbyggnader. Det finns olika behörigheter för olika grupper såsom anställda, allmänheten, leverantörer eller städpersonal. Ibland måste besökarna dessutom kunna släppas in i byggnaden en i taget, antingen för att man ska kunna säkerställa byggnadssäkerheten eller för att de ska överlämna känsligt material. Men det är viktigt att aldrig glömma bort komforten – besökarna ska aldrig känna att de övervakas, utan istället ha en känsla av säkerhet.

GEZE:s lösningar lever upp till dessa krav i Gelsenkirchens juridiska centrum. Powerturn-drivenheter har kombinerats med ett Slimdrive-slagdörrssystem för att ge tillträde till atriet. Ett tillträdeskontrollsystem begränsar tillträdet till en av slussarna för domstolens anställda. Två ytterligare kontrollsystem fungerar som avdelare för att hantera alla övriga grupper av människor. Det fjärde slussystemet fungerar som utgång och förhindrar okontrollerat tillträde till atriet. Den yttre slussdörren öppnas inte förrän innerdörren stängts. Med hjälp av funktionerna i slagdörrssystemet Slimdrive EMD-F för automatisk öppning och stängning är det möjligt att passera säkerhetsslussen snabbare, vilket ökar effektiviteten av säkerhetspersonalens identitetskontroller. Denna säkerhetslösning är ett bra alternativ för smala dörrkarmar och trånga ställen och är vanligt förekommande i slussystem.

Gå till GEZE:s fallstudie av Gelsenkirchens juridiska centrum

Vår expertis inom banker

Entréområdet till Deutsche Bank i Stuttgart © Nikolaus Grünwald / GEZE GmbH

Prestanda, tillförlitlighet, kompetens, flexibilitet, diskretion, säkerhet och komfort är attribut som förknippas med en bank. Modern arkitektur omvandlar dessa traditionella värden till en behaglig atmosfär som förenar diskretion och öppenhet. Bankfoajéer och kundområden börjar därför alltmer se ut som snygga hotellobbyer eller flygplatslounger.

Byggnadssäkerheten spelar en viktig roll i byggnader där många människor samlas eller går ut och in – och inte bara vad gäller de rättsliga kraven. Dörr- och fönstersäkerheten är viktiga frågor när det gäller brandskydd, styrning av nödutgångar och, i synnerhet i banker, stöldsäkerhet, inbrottsskydd och tillträdeskontroll. För att uppnå dessa mål erbjuder GEZE individuella lösningar och lösningskoncept som förenar separata säkerhetskrav i ett enda smart system.

Genom sin innovativa styrka och expertis när det gäller att utforma lösningar har GEZE gjort sig ett namn och levererar utrustning för bankbyggnader i många olika länder. GEZE erbjuder ett brett sortiment av dörr-, fönster- och säkerhetsteknik och fastighetsautomation från en och samma källa. GEZE:s produkter tillgodoser alla rättsliga krav och riktlinjer.