Ämnen

Automatdörrar – enkelt, praktiskt och säkert

I många fastigheter förväntar man sig att dörrarna ska öppnas automatiskt och sedan stängas igen. Dessa dörrar fungerar som inbjudande och tillgängliga entréer på varuhus, hotell och hos bilhandlare, på offentliga kontor och sjukhus. De kan även eftermonteras till en rimlig kostnad.

Automatdörrar innebär bekväm tillgänglighet

Automatiska dörrsystem är mycket populära på hotell.

Automatiska dörrsystem är mycket populära på hotell.

Att trycka på ett dörrhandtag eller vrida på en dörrknapp, dra eller trycka upp dörrar och stänga dörrar efter passage kan vara irriterande ibland. Ofta glömmer folk att stänga dörrarna efter sig. För en del personer, till exempel rullstolsburna, barn, äldre personer eller funktionshindrade, är det en omöjlighet att öppna och stänga en dörr igen. Automatdörrar ger alla bekvämt tillträde till fastigheter, något som inte bara uppskattas alltmer, utan även förväntas.

Automatdörrar är att föredra i vissa sektorer

Automatdörrar medger modernt, barriärfritt tillträde samt smidig utgång och passage i många fastigheter. De är särskilt väl lämpade för fastigheter med hög trafikvolym. Idag betraktas de nästan som standard inom följande områden:

 • Hälsa/hygien: Inom hälso- och sjukvården är automatdörrar en hygienisk lösning för besökare, patienter, läkare och vårdpersonal vid dörrpassage. Man behöver inte längre öppna dörrarna manuellt samtidigt som man undviker smittspridning genom bakterier som överförs till händerna.
 • Hotell och restaurang: På många hotell är det en prestigefylld, bekväm entré som hälsar gästerna välkomna. Automatiska tillträden till köket och andra områden gör det möjligt för personalen att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Tillgänglighet, säkerhet och hygien är viktiga faktorer inom detta område.
 • Detaljhandel: Automatiska dörrsystem leder kunderna in i butiken och fungerar som en snygg och bekväm entré. De skapar en öppen och inbjudande miljö för den som vill shoppa. De bidrar även till att spara energi eftersom de endast öppnas när det behövs, vilket minimerar effekterna på inomhustemperaturen av kylan eller värmen utifrån.
 • Offentliga byggnader: Barriärfritt tillträde är idag ett lagkrav i offentliga byggnader. I detta sammanhang är automatiska dörrsystem en effektiv och säker lösning, i synnerhet för stora personflöden.
Med GC 307+ är det möjligt att styra automatiska dörrar inom- och utomhus enkelt utan haptisk avkänning.

Den beröringsfria aktiveringskontakten GC 307+. © GEZE GmbH

Ytterligare en fördel: Automatiska dörrsystem som kombineras med radarrörelsedetektorer öppnar och stänger helt beröringsfritt. På så sätt kan fysisk kontakt minimeras och överföring av bakterier och virus undvikas – en hygienisk lösning som är idealisk inte minst för områden med många användare.

Upptäck våra GEZE-lösningar för entréområden (PDF | 1.12 MB)

Upptäck våra GEZE-lösningar för områden inomhus (PDF | 287 KB)

Element till dörrautomation

Särskilda skjutbeslagssystem skapar dörrar som rör sig automatiskt. Den här typen av skjutbeslagssystem består av ett flertal komponenter:

 • Aktiveringselement: Detta är en detektor som registrerar ett öppningskommando och överför det till drivningsstyrningen/styrenheten. Det finns manuella detektorer, till exempel pekplattor, fjärrkontroller, knappar och brytare samt automatiska detektorer såsom rörelsedetektorer, sensorer, ljusridåer och digitala barriärer. Av komfortskäl är flera olika detektortyper ofta monterade på en automatdörr.
 • Styrning: Detta är själva hjärnan i systemet, som normalt omfattar kopplingsur, inställningar för öppningshastigheter, vinklar och öppethållandetid och, om tillämpligt, ytterligare säkerhetsteknik såsom tillträdesstyrningar, videoövervakning etc.
 • Drivenhet: Drivenheten använder sig av motorkraft för att öppna dörren. Drivenheten drar upp dörren och stänger den igen.
 • Sensorlister: Sensorlister (närvarodetektorer) övervakar vägen för dörrblad och stängningskanter. De stoppar dörren direkt i händelse av hotande kollision eller om en person eller föremål har fastnat. Innan du använder säkerhetssensorer bör du rådfråga branddörrstillverkaren om sensorerna är godkända.

Högsta standarder för automatdörrar

En automatdörr i en bostadsfastighet

En automatdörr i en bostadsfastighet © Aleksandrs Kendenkovs / GEZE GmbH

Säkerhetsstandarden för automatiska dörrsystem i Tyskland är den högsta i världen. Eftersom dessa komponenter har motordrivna linjärdrifter klassas de som maskiner enligt maskindirektivet. De omfattas därför av särskilda säkerhetskrav. I den europeiska standarden EN 16005, som införlivats i tyska regelverket genom DIN EN 16005, fastställs de konstruktionskrav och testmetoder som gäller för att garantera en säker användning av automatdörrar. En annan juridiskt tillämplig standard i Tyskland är den äldre och striktare standarden DIN 18650 som fortfarande är obligatorisk.

Skyddsanordningar

Operatörer är enligt lag skyldiga att säkra öppnings- och stängningsrörelserna hos automatdörrar samt tillhörande riskkällor. I vissa fall räcker det med övervakning av huvudstängningskanterna. I vissa fall (till exempel fastigheter som används mest av äldre människor, personer med begränsad rörlighet eller småbarn) måste hela dörrområdet säkras. Många äldre dörrsystem kan utrustas med flera olika säkerhetsfunktioner i efterhand.

Huvudkraven i DIN EN 16005 och DIN 18650 är att farliga områden ska skyddas genom följande åtgärder:

 • Användning av sensorer för att undvika krosskador, klämskador och kollision under öppning och stängning
 • Säkra avstånd för att förhindra krosskador och indragning
 • Begränsning av dörrbladskrafterna
 • Krav på en hög säkerhetsnivå när det gäller dörrstyrning och sensorer i ”prestandanivå c” för standarddörrar eller ”prestandanivå d” för utrymnings- och räddningsvägar (enligt EN ISO 13849-1)

Service och inspektion

Enligt DIN EN 16005, DIN 18650 och tekniska regler för arbetsplatser - dörrar och grindar (ASR A1.7) omfattas automatdörrar av en obligatorisk teknisk säkerhetsinspektion som ska genomföras av sakkunnig. Detta gäller det första idrifttagandet och därefter minst en gång per år men även efter behov, till exempel om fastighetens funktion förändras.

Förutom denna inspektion omfattar servicekraven även obligatorisk regelbunden service av de automatiska/kraftmanövrerade dörrarna. Dessa intervall är beroende av specifikationerna från tillverkaren. Service två gånger om året rekommenderas för automatdörrar i utrymnings- och räddningsvägar.

Brandskydd och fria nödutrymningsvägar

Automatiska dörrsystem för utrymnings- och räddningsvägar

Automatiska dörrsystem för utrymnings- och räddningsvägar

Automatdörrar erbjuder säkerhet tack vare sofistikerade system och sensorer – även i en nödsituation. Dörrar som används som brandskyddsdörrar måste kunna stängas säkert i händelse av brand eller rökutveckling. I en nödsituation stängs de automatiskt via en impuls från en rökdetektor och säkrar brandcellen eller förhindrar att röken sprids. Detta kan även aktiveras av ett fastighetssystem, såsom rökdetektorer.

Om en passage är identifierad som utrymnings- och räddningsväg, måste automatdörrar förses med en felsäker pulsgenerator för öppning av dörren (detektor). Det säkerställer att dörren öppnas inom några sekunder från det att den aktiverats eller efter strömavbrott, så att dörrarna kan användas som säkra utrymnings- och räddningsvägar vid fara.

Central styrning och övervakning genom hopkoppling

Den elektriska installationen av automatdörrar är ofta hopkopplad med fastighetssystem, till exempel utrymningssystemet, tillträdesstyrningen, fastighetstekniken eller styrningarna för rök- och värmeutsugningssanläggningen. Det gör det möjligt att centralt styra och övervaka alla dessa system, vilket ökar effektiviteten i fastighetsadministrationen.

Tillgänglighet i byggnader – med automatdörrar

Målet med tillgänglighet i byggnader är att projektera och uppföra fastigheter och bostäder så att de kan användas av alla utan hjälp och utan begränsning. Tillgängligheten ingår i byggföreskrifterna i Tyskland och är ett kriterium för offentliga byggprojekt.

Det måste också vara möjligt att öppna och stänga dörrar med ringa kraft. Om inte, behövs automatiska dörrsystem.

DIN 18040-1 Offentligt tillgängliga fastigheter

Tillgänglighet är något som röner allt större popularitet även i privatbostäder. Antalet äldre i vårt samhälle ökar snabbt och många människor kan och vill leva ett oberoende liv långt upp i åren.

Tillgänglighet för alla erbjuder även många fördelar under andra skeden i livet. Tillgänglighet hjälper människor som är på väg tillbaka efter till exempel olycksfall, personer med barnvagnar, bagage eller shoppingkassar och småbarnsfamiljer. I sådana situationer, det vill säga när det är svårt eller rentav omöjligt att öppna och stänga dörrar manuellt, erbjuder lösningar med automatdörrar en hög grad av komfort.

På säkra sidan med automatdörrar från GEZE

Det finns många olika varianter av automatiska skjutdörrar.

Det finns många olika varianter av automatiska skjutdörrar.

Vill du välkomna dina besökare med en alldeles speciell entrélösning? GEZE levererar skräddarsydda entréområden med karusell-, skjut- och automatiska slagdörrar tillsammans med alla slags speciallösningar, inkl. maskinskyddsdörrar. I sortimentet finns också aktiveringselement som manövrerar och säkrar dörrar automatiskt.

Drivenheter från GEZE förflyttar automatiska dörrsystem automatiskt, säkert och bekvämt. De kan anpassas på ett flexibelt sätt till olika användarbehov. De kommunicerar med andra enheter, till exempel brandvarningsanläggningar, och hanterar styrningsuppgifter i fastighetssystemet.

GEZE har många års erfarenhet av den strikta tyska säkerhetsstandarden enligt DIN 18650. Alla GEZE automatdörrar och sensorlister uppfyller standarden EN 16005.

För privatbostäder: GEZE ytterdörrspaket

GEZE ytterdörrspaket förvandlar ytterdörrar i privathem och flerfamiljshus till automatiska, barriärfria tillträdeslösningar. Det flexibla urvalet av komponenter gör det möjligt att anpassa ytterdörrspaket, till exempel med upplåsning av dörren med tillträdesstyrning via fingeravtryck. Om så önskas kan denna typ av ytterdörr även integreras i ett befintligt Smart Home-system.

Läs mer om ytterdörrspaketet från GEZE

Rätt lösning till varje behov

Eftersom automatdörrar ofta är placerade i fastighetens entréområde, upptar de en stor del av arkitekternas arbete. Entréområdena fungerar nämligen som fastighetens ”visitkort” – de ger ett första viktigt intryck.

 • Automatiska skjutdörrssystem från GEZE är moderna, utrymmessnåla och eleganta.
 • Automatiska karuselldörrar används i entréområden till stora, prestigefyllda fastigheter. Här kombineras arkitektonisk skönhet med maximal funktionalitet.
 • De olika produkterna i drivenhetssortimentet Slimdrive har en bygghöjd på endast sju centimeter och passar in perfekt i all fastighetsarkitektur. De lämpar sig även för många användningsområden. Den mycket låga bygghöjden gör att produkterna kan integreras nästan osynligt i fasaden. Powerdrive är ett riktigt kraftpaket och kan förflytta tunga dörrar på ett smidigt och säkert sätt.
 • För tillförlitlig låsning och upplåsning av automatiska skjutdörrssystem erbjuder GEZE olika låsningslösningar beroende på säkerhetskrav och driftskomfort.

Enkel installation, även för eftermontering

Automatiska slagdörrssystem präglas av enkel installation och kan även monteras i efterhand. Aktiveringselementen hanterar de automatiska dörrsystemen medan sensorlister säkrar dem.

Den bakomliggande tekniken är inte alltid okomplicerad för fastighetstekniker eftersom ett stort antal parametrar behöver hanteras. GEZE ServiceTools gör hanteringen av automatiska dörrsystem enklare samtidigt som inställningarna kan anpassas både snabbare och enklare. Exempelvis underlättar anslutningsscheman projektering av dörren. Dessutom kan vår serviceterminal ST 220 användas för inställning av dörrparametrarna. Våra monteringsvideor kompletterar installationsanvisningarna.

Gå till installationsvideo för Powerturn

Gå till installationsvideon för Powerturn IS-mekaniken

GEZE är komplettleverantör för hela lösningar, avstämda för att uppfylla individuella behov.

Säkerhetskontroll, underhåll, serviceverktyg

Rörliga komponenter och drivenheter utsätts oundvikligen av ett visst slitage och kräver därför regelbundet underhåll. Operatören måste säkerställa att dörrsystemet alltid är i ett tillförlitligt skick. En årlig besiktning utförd av en expert samt regelbundet underhåll är absoluta krav för att garantera dörrens tillförlitlighet. Två inspektioner per år rekommenderas för nödutgångsdörrar. Under dessa inspektioner ska hänsyn tas till alla säkerhetsrelevanta aspekter, korrekt installation och integreringen i fastigheten.

Parametrarna för GEZE automatiska skjut-, slag- och karuselldörrssystem kan ställas in och underhållas snabbt och smidigt med programvaran GEZEconnects på en bärbar eller stationär dator och med snabb trådlös överföring via Bluetooth. Den smidiga avläsningen av felmeddelandena minskar service- och underhållskostnaderna. Diagnosfunktionerna visar de viktigaste parametrarna i dörrsystemet i realtid. Det gör att fel kan rättas till på nolltid. Samtliga dörrinställningar kan lagras i dokumentationssyfte, anpassas till andra system och skickas vidare med e-post. Befintliga system kan konfigureras flexibelt för kompatibilitet med GEZEconnects.

GEZE Service erbjuder flexibla och individuella underhålls- och servicepaket samt utbildning på området.