Ämnen

Smart Buildings – hopkopplade fastigheter med framtid

Moderna fastigheter ska vara säkra och bekväma, samtidigt som de ska vara så energisnåla som möjligt. Dessa krav kan tillgodoses med automatisering och intelligent hopkoppling av den tekniska utrustningen. Byggnadssammankoppling är en av de sektorer i byggbranschen som växer allra mest.

Fastigheter blir säkrare, bekvämare och mer energieffektiva

Vad är det som utmärker en ”smart” fastighet? Att bara stoppa i en massa ”smart” elektronik för den tekniska driften räcker inte. En fastighet blir verkligt intelligent först när alla komponenter samverkar på ett koordinerat sätt – tillverkarneutralt, centralt och lätthanterligt. Detta gäller för alla produktgrupper: belysning, uppvärmning, luftkonditionering, skuggning, ventilation och säkerhetsteknik samt dörr- och fönsterteknik.

Tack vare den automatiserade, hopkopplade fastighetstekniken anpassas Smart Buildings på ett dynamiskt sätt både till omgivningen och till användarbeteendet. Fastigheterna blir säkrare, bekvämare och mer energieffektiva

Kommunikation via nätverk

De tekniska systemen samverkar via modern elektronisk nätverkskommunikation. Programmet för företag avseende teknisk fastighetsutrustning och fastighetsautomation förser kunder med både proprietära (tillverkarbundna) och öppna system. Öppna system (till exempel BACnet, KNX, LON, SMI, DALI) stöds av många tillverkare: komponenterna blir ”samverkande” och kan kommunicera med varandra i ett system.

Vad är ”Smart Building”?

Begreppet Smart Building beskriver automatiseringen och den centrala driften av den tekniska utrustningen i funktionsbyggnader, till exempel kontorsfastigheter, flygplatser, gallerior eller produktionshallar. Huvudfrågorna är säkerheten i fastigheten – med till exempel brandvarningsteknik eller dynamisk planering av nödutrymningsvägar – samt energioptimering av fastighetsdriften, vilket i stor utsträckning sparar driftskostnader.

Elbranschen förser smarta byggnader med ett antal innovativa produkter och lösningar som redan har provats och som används dagligen inom nybyggnation. Området för energieffektivitet har redan rönt stora framgångar. Energiförbrukningen i en kontorsfastighet kan nu minskas med upp till 30 % genom automatisering. (Källa: ZVEI, Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V., Frankfurt, 2018)

Dörrar och fönster är också viktiga.

Smart ventilation: GEZE fönstermotorer integrerade i ett KNX fastighetssystem

Smart ventilation: GEZE fönstermotorer integrerade i ett KNX fastighetssystem

Idag är dörrar och fönster flerfunktionella, intelligenta och hopkopplade. De måste klara ett antal olika funktioner såsom att säkra tillgängligheten, leverera naturlig ventilation och skrämma bort inbrottstjuvar. Dessutom måste de öppna utrymnings- och räddningsvägar i händelse av brand eller i en paniksituation, samtidigt som de måste medge kontrollerat tillträde, suga ut rök och hetta samt skydda mot brand.

GEZE levererar gränssnittsmodulerna KNX och BACnet samt fastighetsautomation för integration av GEZE-produkter i hopkopplade lösningar. Automatiska GEZE-produkter inom dörr-, fönster- och säkerhetsteknik kan övervakas exakt och hanteras på ett tillförlitligt sätt. Produkternas samlade ”intelligens” kan då integreras i fastighetsnätverket, exempelvis inställning av bredden hos en dörr, eller öppnande och stängande av fönster beroende på utomhustemperaturen i kombination med temperatursensorer och uppvärmningssystem.

Gå till GEZE hopkopplingslösningar

GEZE IQ box KNX – specialisten på naturlig ventilation

Gränssnittsmodulen GEZE IQ box KNX passar mycket väl till implementering av flexibla lösningar för naturlig ventilation i mindre fastigheter. IQ box KNX möjliggör direkt integration av fönstermotorerna i serien GEZE IQ i KNX fastighetssystem och underlättar dialog med andra KNX-kompatibla komponenter såsom tryckknappar och sensorer. IQ box KNX är enkel att installera, kan anpassas flexibelt till fastighetsanvändningen och kan kombineras med hela KNX-produktvärlden.

På till exempel skolor ger fastighetsautomation med GEZE IQ box KNX bättre luftkvalitet och energieffektivitet tack vare styrd, automatisk ventilation. Om luften försämras under lektionstid öppnas fönstren automatiskt (och stängs igen). Nattkylning sommartid ser till att klassrummen är svala på morgonen. En sensor mäter inom- och utomhustemperaturen och öppnar fönstren på natten när det är svalare ute och stänger dem igen automatiskt när temperaturen har nåtts.

Produktegenskaper, GEZE IQ box KNX

 • Öppnar fönster till önskad position (i %)
 • Tillförlitlig statusrapport från alla automatiska fönster (fönster öppet/stängt/% av öppnings- eller drivenhetsläge, till exempel vid felfunktion)
 • Integrerade ventilationsfunktioner gör IQ box KNX till ett litet ventilationscenter (tidsventilation, spaltventilation, automatisk stängning och låsning vid larm om regn eller blåst, med aktiverad klimatanläggning)
 • Dialog med andra KNX-kompatibla komponenter såsom tryckknappar och sensorer

GEZE BACnet gränssnittsmodul

Med gränssnittsmodul kopplar GEZE ihop produkter på områdena dörrsystem, säkra nödutrymningsvägar, fönsterteknik och rök- och värmeutsug samt säkerhetsteknik i fastigheter. Den smarta modulen integreras snabbt, enkelt och standardiserat i nätverkslösningar med BACnet. GEZE gränssnittsmodul gör det möjligt att centralt visualisera och styra alla automatiska dörrsystem via fastighetsstyrsystemet.

BACnet-lösningar för flerfunktionella dörrsystem. Dagtid en barriärfri automatdörr – nattetid en säker nödutgång. Dörrcentralem TZ 320 styr och övervakar automatiska produkter såsom Powerturn slagdörrsautomatik och möjliggör integration i fastighetsstyrsystemet via gränssnittsmodul, vilket gör att dörrsystemet kan styras centralt via BACnet. Om så krävs kan man snabbt ställa in ett annat driftsätt och dörren kan fjärrövervakas – med rapportering om eventuella fel.

GEZE gränssnittsmodul, produktegenskaper

Den nya gränssnittsmodulen gör att GEZE-produkter (automatiska dörrsystem, fönsterteknik och rök- och värmeutsug) samt säkerhetsteknik kan integreras i fastigheter via kommunikationsstandarden BACnet.

Smart planering

myGEZE Control förenklar integrationen av dörr-, fönster- och säkerhetsteknik för dig som projekterare och expert inom teknisk fastighetsutrustning. Fler fastighetsautomationsfunktioner kan inkluderas. GEZE:s standardiserade hopkopplingskomponenter och skräddarsydda projektsupport ger tillförlitlighet i planeringen. myGEZE Control är en tilltalande lösning för tillverkare av fastighetsstyrsystem samt systemintegratörer.

Fördelar med myGEZE Control

 • Planeringssäkerhet
 • Utökning av programmet
 • Utökad funktionalitet

GEZE hjälper dig att fastställa dina individuella behov för dina tillämpningar.

Friktionsfritt och övergripande agerande

Det öppna kommunikationsprotokollet BACnet möjliggör ett friktionsfritt och övergripande agerande. Hopkopplingslösningen myGEZE Control integrerar områdena dörr-, fönster- och säkerhetsteknik i alla delar av ett fastighetssystem. Det blir bekvämare och säkrare att använda fastigheten med automatiserade processer och central övervakning.

Fördelar med myGEZE Control

 • Effektivitet i byggfasen
 • Snabb respons i händelse av fel
 • Flexibilitet vid planeringsändringar


GEZE ger stöd vid projektering, installation och idrifttagande

Projektering:

 • Projektplanering för din myGEZE Control-lösning
 • Framtagning av alla erforderliga dokument (kabel- och anslutningsscheman, EDE-filter etc.)
 • Konfiguration av nödvändiga komponenter

Installation:

 • Anslutning av komponenter och maskinvara
 • Produkthopkoppling
 • Anslutning till fastighetsstyrsystemet

Idrifttagande:

 • Konfiguration av myGEZE Control
 • Kundanpassning av ditt driftsgränssnitt
 • Säkerställande av korrekt drift

GEZE ger stöd vid planering/projektering, driftsättning, underhåll och support

Med myGEZE Control sparar fastighetsägarna reda pengar, och ökar samtidigt säkerheten för både fastigheten och de människor som befinner sig där. Vi tar fram standardiserade BACnet-projekteringar som kan användas oberoende av tjänsteleverantörer och av den använda produkten för fastighetsförvaltning. Det möjliggör implementering i tillverkarneutrala system för fastighetsstyrteknik, riskhantering och CAFM. GEZE finns med i alla faser av fastighetslivscykeln, från tidig planering, via övergripande projektering inkl. driftsättning, fram till underhåll och support i fastighetsdriften.

Fördelar med myGEZE Control

 • Komfort
 • Säkerhet
 • Effektivitet inom fastighetsdrift

Fördelar för operatören:

 • Övervakningen svarar för ständig transparens i det som händer i fastigheten
 • Värdefull information kan avläsas i genererade data vilket främjar en effektiv fastighetsdrift
 • Övervakningen av utrymningsvägssystemet spårar status ständigt, vilket ökar säkerheten eftersom ingrepp kan vidtas omedelbart
 • Platsneutral drift av automatdörrar ger extra komfort och ökar effektiviteten

GEZE hjälper också till med följande:

 • Underhåll och uppdateringar av maskin- och programvarukomponenter från en och samma källa
 • Löpande optimering i fastighetsdriften