Ämnen

Automatisk fönsterventilation – naturligt och energieffektivt

Automatiska ventilationskoncept som baseras på naturlig fönsterventilation ger en bättre hygiennivå på inomhusluften i alla slags fastigheter. Jämfört med konventionella klimatanläggningar är de ett bättre, energisnålt alternativ vid tilluftsförsörjning. Luftväxling sker utan fläktar genom fönstren med hjälp av temperaturskillnaden och vindtrycket.

Fönsterventilationssystem: Frisk luft för ett sunt inomhusklimat

Huvudvärk, trötthet eller allergiska reaktioner – inomhusluft av dålig kvalitet får otrevliga konsekvenser för många människor. Förbättrad isolering i moderna eller renoverade fastigheter innebär att knappt någon tilluft kommer in, vilket gör inomhusklimatet mycket sämre och leder till ökade föroreningar samt mögelbildning. Lösningen i de flesta fall är enkel: naturlig ventilation via fönster.

 Automatiska elslutbleck till fönster säkerställer ett behagligt rumsklimat.

Automatiska elslutbleck till fönster säkerställer ett behagligt rumsklimat. © Sigrid Rauchdobler / GEZE GmbH

Manuell eller maskinell ventilation?

Manuell ventilation: Kortvarig, intensiv ventilation, eller intermittent ventilation, är bättre än att hålla ett fönster uppställt under en längre period. En av nackdelarna med manuell ventilation är emellertid att det kräver viss passning. När och hur länge fönstret är öppet kan vara godtyckligt. Vi är människor och har inga sensorer vad gäller dålig luft.

Ett ventilationssystem däremot utgörs av teknisk utrustning som antingen levererar luft utifrån till rummen automatiskt eller avlägsnar unken luft. Beroende på de olika omständigheterna levererar utrustningen kontrollerad tilluft (tilluftssystem), kontrollerad frånluft (frånluftssystem) eller består av kombinerade till- och frånluftsinstallationer. Ett ventilationssystem beräknar luftflödet utifrån behoven. Denna typ av kontrollerade ventilationssystem förknippas dock med höga kostnader på grund av den stora energiförbrukningen och kraven på utrymme. Systemen kräver även en hel del service, till exempel måste filtren rengöras och bytas ut regelbundet. Detta gäller i lika hög grad för ventilationssystem i bostäder som för offentliga byggnader, sjukhus, hotell, skolor och liknande.

Automatisk fönsterventilation är ett tilltalande alternativ

Automatisk ventilation via motordrivna fönster, det vill säga ett fönsteröppnarsystem, är ett tilltalande alternativ till detta. Sensorer mäter koldioxidhalten i rummet och reglerar öppnandet och stängandet av fönstret därefter. Luftväxling sker via de naturliga temperaturskillnaderna mellan inomhus- och utomhusklimat och vindtrycket. Sommartid säkerställer denna fönsterventilation klimatregleringen i fastigheten under den svalare natten. Denna ventilationsform garanterar därför en konsekvent god luftkvalitet utan motordrivna fläktar och förbättrar även nattkylningen.

Automatiska fönstermotorer är ett tillförlitligt alternativ till manuell fönsterventilation. Till skillnad från ventilationssystem kan man också gripa in för att göra justeringar.

Fördelar med automatiska fönsterventilationssystem

  • Lägre investerings- och servicekostnader jämfört med maskinell ventilation
  • Hållbarhet: elslutbleck till automatiska fönster är effektivare än klimatanläggningssystem eftersom de utnyttjar naturliga resurser.
  • Komfort: automatisering för individuell och flexibel styrning.
  • Inomhusluftens kvalitet: förhindrar exempelvis eventuella fuktrelaterade skador

Krav: Ett fönster med elektrolinjärdrift

Permanent god luftkvalitet i fastigheter – med rätt fönsterteknik

Permanent god luftkvalitet i fastigheter – med rätt fönsterteknik © Exorbitart / GEZE GmbH

Fönster med elektrolinjärdrifter möjliggör automatiskt öppnande och stängande med tidskopplingsur. Automatisk ventilation är dock som effektivast när den styrs av sensorer. De övervakar luftkvaliteten i rummet och styr fönsterpositionerna efter behov. Användaren kan gripa in när som helst under den automatiska driften och bekvämt och enkelt manövrera drivenheten med ventilationsknappar.

För den automatiska ventilationen krävs vissa inställningar:

Faktorer för sensorstyrda fönsteröppningar

  • temperatur inom- och utomhus och skillnaden mellan dessa värden
  • vindens styrka och riktning samt nederbörd
  • användningsperioder, till exempel tider på dagen, veckodagar och helger
  • Inomhusluftens kvalitet: luftfuktighet, koldioxid- eller VOC-värden samt inomhustemperatur

Fastighetsautomation tack vare integrerad styrningsteknik

Modern styrningsteknik möjliggör en flexibel och löpande justering av ventilationsslaget, öppningshastigheten och ventilationstiden per fönster. Drivenheterna kan anpassas till olika fönsterstorlekar och öppningsbredder, vilket banar väg för fastighetsspecifika lösningar. Om så krävs kan det integrerade synkroniserade läget hos GEZE IQ fönstermotorer utföra verklig synkronisering av upp till fyra fönstermotorer och två låsningsdrifter.

Våra smarta fönsterventilationssystem gör det möjligt att öka hållbarheten i offentliga och privata byggnader och att ta fram moderna koncept för smart byggande.

Sven Kuntschmann, för den fönstertekniska avdelningen

Automatisk fönsterstyrning för ventilation kan integreras i en omfattande rumsklimat- och fastighetsstyrning, som även kan styra jalusier, markiser, luckor, uppvärmningssystem, klimatanläggningar samt belysning och larmutrustning.

Smart hopkoppling med centrala styrningar för ventilationen är särskilt fördelaktigt i stora fastigheter eftersom fönstren inte behöver stängas manuellt. Ett fältbussprotokoll styr aktiveringen. Drivenheterna kan skapa intelligent fastighetsteknik via radio, KNX eller BACnet installationer och möjliggör därigenom intelligenta fasader.

GEZE fönsterteknik. För alla dina behov

Individuell, fastighetsrelaterad projektering

GEZE hjälper till vid projekteringen av automatiska ventilationssystem med lämpliga ventilationskoncept. Arkitekter satsar numera på diskret, minimal design. De nya drivenheterna har en diskret, universell look som kan färgmatchas. De kan integreras diskret i alla fasader.

Vi erbjuder även offerttexter till arkitekter, CAD-ritningar samt koncept för att öka fastighetens effektivitetsklasser.

Mångsidig kompetens från en och samma källa

GEZE hjälper installationsföretag med kabelplanering eller godkännanden för ett snabbt och okomplicerat projektgenomförande. En särskild höjdpunkt är vårt konfigurationsprogram Win Calc 2.0. GEZE konfigurationsverktyg för fönsterteknik utför de komplexa beräkningar som krävs vid utformningen av ett fönstersystem och är tidsbesparande, lättanvänt och bekvämt. Med programmet kan man göra beräkningar till manuellt och elektriskt manövrerade ventilations- och rökutsugsfönster samt till naturligt verkande rök- och värmeutsugsenheter. Programmet utför samtliga beräkningar och visar tillämpliga drivenhetslösningar.

Gå till GEZE:s kundportal

Omfattande service från dag ett

GEZE erbjuder omfattande tjänster vid installation och service av system. Självklart står vi även till tjänst med tillhörande installationsmanualer.