Teman

Automatisk ventilation via fönster – naturligt och energieffektivt

Automatiska ventilationskoncept som bygger på naturlig fönsterventilation skapar bättre rumslufthygien i alla typer av fastigheter. Jämfört med traditionella klimatanläggningar är de till och med ett bättre, energisnålare alternativ för friskluftsförsörjning. Luftutbytet fungerar utan fläktar utan enbart via fönstren genom temperaturdifferens och vindtryck.

Fönsterventilationssystem: Frisk luft för ett hälsosamt rumsklimat

Huvudvärk, trötthet eller allergiska reaktioner – dålig och förbrukad luft i fastigheter har otrevliga konsekvenser för många människor. Genom förbättrad isolering i moderna eller sanerade fastigheter kommer det knappt in någon frisk luft alls. Det försämrar rumslufthygienen enormt. Följderna är ökad skadeämnesbelastning och mögelbildning. Detta bekämpas i regel bäst med en enkel åtgärd: naturlig ventilation via fönstren.

 Automatiska fönsteröppnare sörjer för ett bekvämt rumsklimat.

Automatiska fönsteröppnare sörjer för ett bekvämt rumsklimat. © Sigrid Rauchdobler / GEZE GmbH

Manuell ventilation eller maskinell ventilationsanläggning?

Vid manuell ventilation gäller följande: Kort och intensiv ventilation – så kallad snabbvädring – är bättre än att ha fönstren öppna under längre tid. Manuell ventilation har dock den nackdelen att den måste göras på ett medvetet sätt. Ofta bestämmer dock slumpen när och hur länge fönstret öppnas – eftersom människan inte har någon sensor för ”dålig luft”.

En maskinell ventilationsanläggning däremot är en teknisk anordning för automatisk tillförsel av luft utifrån till inomhusutrymmen och för bortledning av ”förbrukad” luft. I detta sammanhang skiljer man mellan centrala och decentrala system. Beroende på tillämpning finns det anläggningar med kontrollerad tilluft (tilluftsanläggning), kontrollerad frånluft (frånluftsanläggning) eller kombinerade till- och frånluftsanläggningar.

 • Centrala ventilationsanläggningar arbetar med värmeåtervinning och består av en ventilationsenhet med fläktar och värmeväxlare samt tillhörande luftfördelningssystem via vilket luften sugs in resp. leds bort på ett kontrollerat sätt.
 • Decentrala ventilationsanläggningar har i regel inget luftstyrningssystem, utan består av ett flertal mindre enheter som är inbyggda direkt i ytterväggen.

Den nödvändiga luftmängden bestäms behovsanpassat av en ventilationsanläggning. Denna typ av kontrollerad bostadsventilation är emellertid förknippad med höga kostnader på grund av energi- och utrymmesbehovet. Anläggningarna är dessutom underhållskrävande, filtren exempelvis behöver rengöras och bytas ut regelbundet. I annat fall kan det samlas kvalster i anläggningen, vilka sedan sprids ut i alla rum med den friska luften. Detta försämrar lufthygienen avsevärt och kan i värsta fall orsaka hälsoproblem. Det gäller för ventilationsläggningar såväl i bostadsfastigheter som i offentliga fastigheter, sjukhus, hotell, skolor etc.

Attraktivt alternativt till ventilationsanläggningar: Automatisk fönsterventilation

Ett attraktivt alternativ till maskinella ventilationssystem är automatiserad ventilation via kraftmanövrerade fönster, det vill säga ett fönsterventilationssystem. Denna ventilationsform för rums- och bostadsventilation ger god luftkvalitet utan höga energikostnader. Med hjälp av sensorer mäts bland annat koldioxidhalten i rummet så att fönstren öppnas och stängs automatiskt. Luftutbyte baseras på naturliga temperaturskillnaderna mellan inom- och utomhus samt på vindtrycket. På sommaren svarar denna fönsterventilation för fastighetsklimatet under de svalare timmarna nattetid. Denna ventilationsform garanterar god luftkvalitet utan kraftdrivna fläktar.

Fördelar hos automatiska fönsterventilationssystem

 • Lägre investerings- och underhållskostnader jämfört med maskinell ventilation
 • Hållbarhet: Automatiska fönsteröppnare är energieffektivare än klimatanläggningar, eftersom luftutbyte sker med naturliga resurser.
 • Komfort: Tack vare automatiseringen möjliggörs en individuell och flexibel styrning.
 • Rumsluftkvalitet: Exempelvis förhindras möjliga fuktskador
 • Förbättrad rumslufthygien och färre överföringspunkter för bakterier, baciller och virus

Förutsättning: Fönster med eldriven fönstermotor

Permanent god luftkvalitet i fastigheter – med rätt fönsterteknik

Permanent god luftkvalitet i fastigheter – med rätt fönsterteknik © Exorbitart / GEZE GmbH

Fönster med elmotor kan öppnas och stängas automatiskt öppnas med hjälp av ett tidskopplingsur. Automatisk ventilation är dock effektivast om den styrs av sensorer. Denna ventilationsstyrning övervakar luftkvaliteten i rummet och regleringen sörjer för nödvändiga fönstertillstånd. Under automatisk drift kan användarna gripa in när som helst och använda fönstermotorerna bekvämt och enkelt med ventilationsknapp. Det ger en hög acceptans hos användaren av fastigheten. Automatisk fönsterventilation rättar sig efter vissa inställningar:

Faktorer för sensorstyrd fönsteröppning

 • Inom- och utomhustemperatur och skillnad mellan dessa värden
 • Vindstyrka och vindriktning samt nederbörd
 • Användningstider, t.ex. dagtider, veckodagar och veckoslut
 • Kvalitet på rumsluften: Luftfuktighet, CO2- resp. VOC-värden och inomhustemperatur

Fastighetsautomation tack vare integrerad styrningsteknik

Modern styrningsteknik medger flexibla och steglös inställning av ventilationsslaget, öppningshastigheten och ventilationstiden per fönster. Fönstermotorerna kan anpassas till olika fönstertyper och öppningsbredder, och möjliggör då objektspecifika lösningar. Vid behov möjliggör det integrerade synkronläget hos GEZE IQ windowdrive fönstermotorer en verklig synkronisering av upp till fyra fönstermotorer och två låsningsdrifter.

Med våra smarta fönsterventilationssystem banar vi väg för mer hållbarhet i offentliga och privata fastigheter. På det sättet gör vi moderna Smart Building-koncept möjliga.

Sven Kuntschmann, GEZE segmentchef fönsterteknik

Den automatiska fönsterstyrningen för ventilation kan kopplas upp i en omfattande rumsklimat- och fastighetsstyrning som styr dels t.ex. jalusier och markiser, dels även uppvärmning, klimatisering, belysning och larmanordningar.

En smart hopkoppling med den centrala styrningen för ventilation är fördelaktig i synnerhet i stora fastigheter, eftersom fönstren inte behöver stängas manuellt. Aktivering sker via fältbussprotokoll. Drivenheterna kan realisera en ”intelligent” fastighetsteknik antingen via radio, KNX eller BACnet-installationer, och möjliggör därigenom ”intelligenta” fasader.

Förbättrad rumslufthygien och färre överföringsplatser för virus och liknande.

Det tyska hälsovårdsdepartementet rekommenderar en adekvat friskluftstillförsel för förbättring av rumslufthygienen. Även från forskarhåll tror man att det i slutna rum kan finnas en högre smittrisk på grund av aerosoler. Automatiserade fönstermotorer, som kan användas beröringsfritt, möjliggör regelbunden friskluftstillförsel, och ökar även komforten och säkerheten för användarna: Om fönstren inte behöver öppnas manuellt kan inga bakterier, baciller och virus överföras genom beröring.

Ladda ned flyer med hygientips på området naturlig ventilation (PDF | 0.97 MB)

Automatiska ventilationslösningar via fönster lämpar sig därför även mycket väl för sjukhus, vårdinrättningar eller andra fastigheter som fokuserar på användarnas tillfrisknande och välbefinnande enligt principen med ”Healing Architecture”.

Läs mer på temat Healing Architecture

PRODUKTER & LÖSNINGAR FRÅN GEZE FÖR ETT BRA RUMSKLIMAT (PDF | 0.97 MB)

Vanliga frågor: Automatisk fönsterventilation

Individuell och projektrelaterad planering

GEZE ger stöd i planeringen av automatiska ventilationssystem med passande ventilationskoncept. I synnerhet arkitekter satsar på avskalad, reducerad design. De nya fönstermotorerna har en diskret design kan anpassas i färg. De smälter då harmoniskt in i varje fasad.

Dessutom erbjuder vi beskrivningstexter för arkitekter, CAD-ritningar och koncept för förbättring av effektivitetsklassen i fastigheter.

Läs mer om vad man behöver tänka på i planeringen av fönstermotorer.

Mångsidig kompetens från en och samma källa

GEZE stödjer installatörer och hantverkare med förbindningsscheman eller godkännanden för snabbare och enklare projekthantering. Särskilt stor hjälp erbjuder vårt konfigurationsprogram Win Calc 2.0. GEZE:s konfigurator för fönsterteknik sköter komplicerade beräkningar vid systemutformning av ett fönster: tidssparande, användarvänligt och bekvämt. Beräkningar kan genomföras för manuella och elmotordrivna ventilationsfönster, rök- och värmeutsugsanläggningar samt naturligt verkande rök- och värmeutsugsenheter. Programmet sköter alla beräkningar och visar alla tillämpliga motorlösningar.

Till GEZE kundportal

Omfattande service från allra första början

GEZE erbjuder omfattande service vid installation och underhåll av systemen. Dessutom tillhandahåller vi naturligtvis tillhörande installationsbeskrivningar.

Fönsterteknik från GEZE uppfyller alla önskemål.