Ämnen

Fastighetsautomation - intelligent hopkoppling med fastighetsdrift

Alla kommersiella fastigheter byggs idag med automatiska fastighetsstyrningar. Uppvärmning, belysning, klimatanläggning, kylning och skuggningsanläggning samt dörr- och fönsterteknik kopplas ihop och kommunicerar med varandra. Komponenterna kan kontrolleras bekvämt, centralt och med ringa kontakt med hjälp av intelligenta fastighetsstyrsystem.

Mål: energiverkningsgrad, komfort och säkerhet

Det är inte bara bilar som blir självgående i framtiden: även fastigheter automatiseras i allt större grad. Uppvärmning, ventilation och klimatanläggning sköts automatiskt. Belysningen ställs om till rätt nivå, beroende på dagsljuset och om det finns personer i rummet eller ej. De höjer eller sänker jalusier, och öppnar och stänger fönster och dörrar. De reagerar exakt på användarnas eller de boendes behov när de passerar genom fastigheten. När de lämnar fastigheten dras energiförbrukningen automatiskt ned till ett minimum, tillträdet låses och larmet sätts igång.

Denna typ av automatiseringsteknik installeras nu i alla nya offentliga byggnader och kommersiella fastigheter. Den kan också användas för att optimera befintliga egenskaper. Nyckelbegreppet här är fastighetsautomation. Automatisering innebär alla åtgärder som inte vidtas av människor och som påverkar en enhet eller ett system. Med ”Building automation” (BA, fastighetsautomation) avses all utrustning som används för automatisk styrning, reglering, övervakning och optimering i fastigheter.

Det innebär att alla sensorer, ställautomatiker, manöverelement, förbrukare och andra tekniska enheter i fastigheten är hopkopplade. Fastighetsautomationen utför sedan automatiskt vissa funktionsprocesser som en del av fastighetstekniken i enlighet med angivna inställningar. Teknisk fastighetsutrustning, som ofta kan vara komplex, styrs därför på ett effektivt sätt centralt. Målet är att göra fastighetsdriften mer energieffektiv, mer lönsam och säker och att erbjuda maximal komfort för användare och boende.

Strukturen för fastighetsautomation i enlighet med DIN EN ISO 16484

Administrationsnivån övervakar systemet och optimerar användningen med hjälp av särskild mjukvara – ett fastighetstyrsystem. Mjukvaran visualiserar och sparar information och data.

Automatiseringsnivån hanterar insamling och utvärdering av information. Brytar- och positioneringsstyrkommandon skickas tillbaka till fältnivån. De kan dock även skickas till alla övriga nivåer på styrkommandonivån.

fältnivån genomförs alla funktioner samt mätning och rapportering av data. Dessa data kommer från sensorer (t.ex. temperaturdetektorer, luftkvalitetssensorer, belysningssensorer, rörelsedetektorer, fönsterkontakter, vindhastighetsmätare, regnsensorer) och ställautomatiker (servomotorer för ventiler och luckor, omkopplings- och dimningsanordningar för belysning, drivenheter för solskydd, fönster och dörrar) samt andra tryckknappar och brytare.

Enheterna måste länkas samman i ett gemensamt nätverk för att informationen skall kunna överföras från sensorik eller positioneringsstyrkommandona till ställautomatiken.

EU-förordning om den totala energieffektiviteten hos fastigheter

EU-förordning om den totala energieffektiviteten hos fastigheter är drivkraften bakom fastighetsautomation. När allt kommer omkring svarar byggsektorn för 40 procent av den totala energiförbrukningen inom EU. Enligt EU-förordningen måste de samlade energiprestanda hos alla fastigheter förbättras. Detta är först och främst avhängigt av värmeisoleringen och egenskaperna hos den tekniska fastighetsutrustningen. Fastigheter kan förbättras ytterligare genom installation av ett automatiseringssystem.

I en studie utförd vid Biberach University of Applied Sciences (”Ensuring energy efficiency via building automation with respect to DIN V 18599 and DIN EN 15232”) undersöktes hur mycket energi som de enskilda funktionerna i fastighetsautomationen kan spara. Studien gav bl.a. vid handen att automatisk belysning i kombination med en ljusreglerande extern jalusi kunde bidra med en sparpotential på ca 40 procent. Jämför man investeringskostnader och besparingar är resultatet en genomsnittlig återbetalningstid på två till tio år för fastighetsautomation.

Enligt studien kan fastighetsautomation ge ett stort bidrag till energiverkningsgraden hos en fastighet. Det har bekräftats vetenskapligt att normalt användaruppträdande ofta leder till en onödigt hög energiförbrukning.

Automation som en ”idealisk” användare

”Idealiska” användare behöver stänga av uppvärmningen när de vädrar rummet för att sedan kunna stänga fönstren så snart som möjligt. De tänder lampor bara om rummet används, och de använder endast det antal lampor som behövs. I rum som inte används, och vanligtvis nattetid eller under helgdagar, minskar de luftens temperatur på kontor.

Eftersom den här typen av användare är mycket sällsynt - för det är ju så att vanliga dödliga användare glömmer bort fönstren och lämnar dem öppna över natten - kan denna lucka täppas till med hjälp av fastighetsautomation. Därför uppträder ”smart buildings” mycket mer energieffektivt än människor.

Automatiserad ventilation för bättre inomhusluft och bättre hygien

Fastighetsautomation förbättrar inte bara energiverkningsgraden utan även kvaliteten på inomhusluften. Detta genom att smarta fönstersystem som är sammankopplade med fastighetsstyrsystemet möjliggör automatiserad naturlig ventilation. Det gör att rummen kan ventileras efter behov och förses med tilluft – helt beröringsfritt tack vare smart fönsterautomation. Detta förhindrar fysisk kontakt och därmed risken för överföring av bakterier och virus. Ytterligare en fördel är att regelbunden luftväxling förbättrar luftkvaliteten inomhus. Detta är bra för koncentration och minskar halten av aerosoler, vilket i sin tur minskar risken för smittspridning.

Smart Building och Smart Home

Smart-Building-teknologier är en tillväxtmarknad

Smart-Building-teknologier är en tillväxtmarknad © Exorbitart / GEZE GmbH

Smart Building Systems används dock inte enbart i kontors- och företagsbyggnader, på hotell eller sjukhus. Det finns också ett allt större intresse för automatiseringsteknik för privatbostäder. ‘Smart Homes’ är hem där strömförsörjningen och förbrukningskontrollen är hopkopplade med hushållsapparater och belysning.

Hemmanätverk med infotainment, övervaknings- och säkerhetssystem, jalusier, fönster- och dörrstängarsystem kan också anslutas. Dessa funktioner kan anpassas till användarnas enskilda behov, och ger därför en förhöjd komfort. De hjälper också till att spara kostnader och resurser.

Läs mer om Smart Building

Vad är BACnet?

BACnet står för Building Automation and Control networks. Tekniken utvecklades 1995 under överinseende av American Society of Heating, Refrigation and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) som ett protokoll av högre ordning inom fastighetsautomation. BACnet har dokumenterats i ISO 16484 del 5 sedan 2003.

Vad är så speciellt med BACnet?

Målet för BACnet är att skapa ett tillverkarneutralt kommunikationsprotokoll för intelligenta komponenter och system inom fastighetsautomation. Detta innebär att BACnet gör det möjligt för automationskomponenter från olika tillverkare att utbyta information med varandra, utan att det uppstår licensavgifter för den särskilda maskinvaran för dataöverföringen.

Hur används BACnet?

BACnet används när ställautomatik och komponenter från olika tillverkare ska kopplas samman till ett nätverk via ett protokoll. 

Förutsättningen för interoperabilitet mellan enheter från olika tillverkare är de BIBB-system som definieras i ISO-standard 16484-5. BIBB står för BACnet Interoperability Building Block och definierar de behov som måste uppfyllas för användning av BACnet protokollet.

Bra att veta: Alla understödda BIBB:s, objekttyper, teckenuppsättningar och kommunikationsalternativ specificeras i PICS-dokumenten (Protocol Implementation Conformance Statement) för varje enhet.

Gå till GEZE nätverkslösningar med BACnet och KNX

Nästa generations hopkoppling

© GEZE GmbH

myGEZE Control © GEZE GmbH

Med myGEZE Control täpper vi till luckan inom fastighetsautomation i form av en smart lösning för hopkoppling av dörr-, fönster- och säkerhetssystem. Connectivity-plattformen myGEZE Control med modulbaserad programvara och öppna gränssnitt banar helt nya vägar inom fastighetsautomation för alla planerare och ägare.

 • För större effektivitet, säkerhet och komfort
 • För dynamiska säkerhets- och brandskyddskoncept, intelligent rök- och värmeutsug och riktad frigöring av nödutrymningsvägar
 • För fler hopkopplingsmöjligheter

Central enhet är en standardstyrning (PLC). Maskinvarukomponenten består av ett Embedded-PC-styrsystem som har ett certifierat BACnet-kommunikationsgränssnitt. myGEZE Control kan integreras i tillverkarneutrala system för fastighetsstyrteknik, riskhantering och CAFM. Med programvarutillvalet myGEZE Visu kan också fristående visualiseringslösningar realiseras för GEZE-produktsystemen. Fördelarna med den nya plattformen: Automatiserade processer och central övervakning gör användningen enklare, bekvämare och säkrare – och möjliggör dessutom en energieffektiv drift av hela fastigheten. Du har fullständig kontroll!
 

MER OM MYGEZE CONTROL

Smart planering

myGEZE Control förenklar integrationen av dörr-, fönster- och säkerhetsteknik för dig som projekterare och expert inom teknisk fastighetsutrustning. Fler fastighetsautomationsfunktioner kan inkluderas. GEZE:s standardiserade hopkopplingskomponenter och skräddarsydda projektsupport ger tillförlitlighet i planeringen. myGEZE Control är en tilltalande lösning för tillverkare av fastighetsstyrsystem samt systemintegratörer.

Fördelar med myGEZE Control

 • Planeringssäkerhet
 • Utökning av programmet
 • Utökad funktionalitet

GEZE hjälper dig att fastställa dina individuella behov för dina tillämpningar.

Friktionsfritt och övergripande agerande

Det öppna kommunikationsprotokollet BACnet möjliggör ett friktionsfritt och övergripande agerande. Hopkopplingslösningen myGEZE Control integrerar områdena dörr-, fönster- och säkerhetsteknik i alla delar av ett fastighetssystem. Det blir bekvämare och säkrare att använda fastigheten med automatiserade processer och central övervakning.

Fördelar med myGEZE Control

 • Effektivitet i byggfasen
 • Snabb respons i händelse av fel
 • Flexibilitet vid planeringsändringar


GEZE ger stöd vid projektering, installation och idrifttagande

Projektering:

 • Projektplanering för din myGEZE Control-lösning
 • Framtagning av alla erforderliga dokument (kabel- och anslutningsscheman, EDE-filter etc.)
 • Konfiguration av nödvändiga komponenter

Installation:

 • Anslutning av komponenter och maskinvara
 • Produkthopkoppling
 • Anslutning till fastighetsstyrsystemet

Idrifttagande:

 • Konfiguration av myGEZE Control
 • Kundanpassning av ditt driftsgränssnitt
 • Säkerställande av korrekt drift

GEZE ger stöd vid planering/projektering, driftsättning, underhåll och support

Med myGEZE Control sparar fastighetsägarna reda pengar, och ökar samtidigt säkerheten för både fastigheten och de människor som befinner sig där. Vi tar fram standardiserade BACnet-projekteringar som kan användas oberoende av tjänsteleverantörer och av den använda produkten för fastighetsförvaltning. Det möjliggör implementering i tillverkarneutrala system för fastighetsstyrteknik, riskhantering och CAFM. GEZE finns med i alla faser av fastighetslivscykeln, från tidig planering, via övergripande projektering inkl. driftsättning, fram till underhåll och support i fastighetsdriften.

Fördelar med myGEZE Control

 • Komfort
 • Säkerhet
 • Effektivitet inom fastighetsdrift

Fördelar för operatören:

 • Övervakningen svarar för ständig transparens i det som händer i fastigheten
 • Värdefull information kan avläsas i genererade data vilket främjar en effektiv fastighetsdrift
 • Övervakningen av utrymningsvägssystemet spårar status ständigt, vilket ökar säkerheten eftersom ingrepp kan vidtas omedelbart
 • Platsneutral drift av automatdörrar ger extra komfort och ökar effektiviteten

GEZE hjälper också till med följande:

 • Underhåll och uppdateringar av maskin- och programvarukomponenter från en och samma källa
 • Löpande optimering i fastighetsdriften