Ämnen

Fastighetsautomation – intelligent hopkoppling med fastighetsdrift

Alla kommersiella fastigheter byggs idag med automatiska fastighetsstyrningar. Värme, belysning, klimatanläggning, teknik för kylning och skuggning samt dörr- och fönsterteknik kopplas ihop och kommunicerar med varandra. Komponenterna kan styras enkelt och centralt via intelligenta fastighetsstyrsystem.

Mål: energieffektivitet, komfort och säkerhet

Det är inte bara bilar som blir självgående i framtiden – även fastigheter automatiseras i allt större grad. Uppvärmning, ventilation och luftkonditionering sköts automatiskt. Belysningen ställs om till rätt nivå, beroende på dagsljuset och om det finns personer i rummet eller ej. Fastighetssystemen höjer eller sänker jalusier, och öppnar och stänger fönster och dörrar. De reagerar exakt på användarnas eller de boendes behov när dessa passerar genom fastigheten. När de boende lämnar fastigheten sänks energiförbrukningen till ett minimum, tillträdet låses och larmet sätts igång.

Denna typ av automatiseringsteknik installeras nu i alla nya offentliga byggnader och kommersiella fastigheter. Även äldre, befintliga fastigheter optimeras. Nyckelbegreppet här är fastighetsautomation. Automatisering innebär alla åtgärder som inte vidtas av människor och som påverkar en enhet eller ett system. Med ”Building automation” (BA, fastighetsautomation) avses all utrustning som används för automatisk styrning, reglering, övervakning och optimering i fastigheter.

Det innebär att alla sensorer, ställautomatiker, driftselement, förbrukare och andra tekniska enheter i fastigheten är hopkopplade. Fastighetsautomationen utför sedan automatiskt vissa funktionsprocesser som en del av fastighetstekniken i enlighet med angivna inställningar. Teknisk fastighetsutrustning, som ofta kan vara komplex, styrs därför på ett effektivt sätt centralt. Målet är att göra fastighetsdriften mer energieffektiv, mer lönsam och säker och att erbjuda maximal komfort för användare och boende.

Automationspyramid

Fältnivån omfattar designen av alla funktioner samt mätning och rapportering av data. Dessa data kommer från sensorer (till exempel temperatursensorer, luftkvalitetssensorer, belysningssensorer, rörelsedetektorer, fönsterkontakter, vindhastighetssensorer, regnsensorer) och ställautomatiker (servomotorer för ventiler och luckor, omkopplings- och dimningsutrustning för belysning, drivenheter för solskydd, fönster och dörrar) samt andra knappar och brytare.

Tillämpningsnivån avser insamling och utvärdering av information. Brytar- och positioneringskommandon skickas tillbaka till fältnivån. De kan även skickas till alla övriga nivåer på kommandonivån.

Administrationsnivån övervakar systemet och optimerar dess driftsätt med hjälp av särskild programvara, dvs. ett fastighetsstyrsystem. Programvaran visualiserar och sparar information och data.

Enheterna måste länkas samman i ett gemensamt nät för att informationen ska kunna överföras från sensorerna eller positionskommandona till ställautomatiken.

EU-förordning om byggnaders totala energiprestanda

EU-förordningen om byggnaders totala energiprestanda är drivkraften bakom fastighetsautomation. När allt kommer omkring svarar byggsektorn för 40 procent av den totala energiförbrukningen inom EU. Enligt EU-förordningen måste alla byggnaders totala energiprestanda förbättras. Detta sker först och främst med hjälp av värmeisoleringen och egenskaperna hos den tekniska byggutrustningen. Fastigheter kan förbättras ytterligare genom installation av ett automatiseringssystem.

En studie vid Biberach University of Applied Sciences (”Ensuring energy efficiency via building automation with respect to DIN V 18599 and DIN EN 15232”) har undersökt hur mycket energi som de enskilda funktionerna i fastighetsautomationen kan spara. Studien gav bland annat vid handen att automatisk belysning i kombination med en ljusreglerande extern jalusi kunde bidra med en sparpotential på ca 40 procent. Jämför man investeringskostnader och besparingar är resultatet en genomsnittlig återbetalningstid på två till tio år för fastighetsautomation.

Enligt studien kan fastighetsautomation ge ett stort bidrag till energieffektiviteten hos en fastighet. Det har bekräftats vetenskapligt att normalt användaruppträdande ofta leder till en onödigt hög energiförbrukning.

Automation som en ”idealisk” användare

”Idealiska” användare behöver stänga av värmen när de vädrar rummet och sedan stänga fönstren så snart som möjligt. De tänder lampor bara om rummet används och de använder endast det antal lampor som behövs. I rum som inte används och vanligtvis nattetid eller under helgdagar, minskar de luftens temperatur på kontor.

Eftersom den här typen av användare är mycket sällsynt – för det är ju så att vanliga dödliga användare glömmer bort fönstren och lämnar dem öppna över natten – kan denna lucka täppas till med hjälp av fastighetsautomation. Därför uppträder smarta byggnader mycket mer energieffektivt än människor.

Smart Building och Smart Home

Ett Smart Home hjälper till att kapa kostnader. En professionell förstainstallation i ett hem med två sovrum kostar mellan 8 000 och 40 000 kronor – med en möjlig energibesparing på ca 20 procent.

Teknologier för smarta hem är en växande marknad. © GEZE GmbH

Smart Building Systems används inte enbart i kontors- och företagsbyggnader, hotell eller sjukhus. Det finns också ett allt större intresse för automatiseringsteknik för privatbostäder. ”Smart Homes” är hem där strömförsörjningen och förbrukningskontrollen är hopkopplade med hushållsapparater och belysning.

Hemmanätverk med infotainment, övervaknings- och säkerhetssystem, jalusier, fönster- och dörrstängarsystem kan också anslutas. Dessa funktioner kan anpassas till användarnas enskilda behov, och ger därför en förhöjd komfort. De hjälper också till att spara kostnader och resurser.

Det finns mer än 180 dörrlösningar från GEZE på det nya huvudkontoret hos IT-företaget Vector i Stuttgart. De är hopkopplade i fastighetsstyrsystemet BACnet med hjälp av gränssnittsmoduler IO 420.

Entrédörrarna till företaget Vectors huvudkontor i Stuttgart © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Intelligent fastighetsstyrning på det nya huvudkontoret hos företaget Vector

GEZE:s nätverkslösningar med BACnet ger klara fördelar vid projektering och drift:

  • skräddarsydda, digitala hopkopplingslösningar med BACnet
  • central övervakning och styrning av mer än 180 dörrar i fastighetsstyrsystemet – för ännu bättre komfort och säkerhet i normaldrift och vid fara
  • övergripande funktionalitet och samverkan – alltid synlig från valfri punkt
  • Energieffektivitet: samverkan mellan dörrteknik och klimatreglering
  • Stöd i konstruktionsfasen: kommunikation mellan produktgruppsexperter

Gå till GEZE:s fallstudie för Vector IT-campus

GEZE Cockpit fastighetsautomation

GEZE Cockpit är den första fastighetsautomationen för smart teknik för dörrar, fönster och säkerhet. GEZE Cockpit fastighetsautomation gör det möjligt för automatiserade systemkomponenter inom dörr-, fönster- och säkerhetsteknik från GEZE och andra tillverkare att hopkopplas, styras centralt och övervakas med precision. BACnet, den vanligaste kommunikationsstandarden inom fastighetsautomation, medger interoperabilitet. GEZE Cockpit kan användas som oberoende fastighetsstyrsystem, eller integreras i överordnade fastighetsstyrsystem.

Maskinvarukomponenterna i fastighetsstyrningen omfattar ett integrerat system, i vilket tre olika GEZE programvarupaket med olika prestandafunktioner kan installeras. Datautbytet mellan GEZE Cockpit och produkterna äger rum via gränssnittsmodulen IO 420 i det öppna kommunikationsprotokollet BACnet. Oavsett om man använder dator, surfplatta eller smartphone: apparna för GEZE Cockpit är webbläsarbaserade och kan därför användas i alla IP-kompatibla enheter.

Gå till GEZE Cockpit fastighetsautomation

Vittgående stöd från alla inblandade experter

GEZE stöder alla inblandade experter i varje aspekt av projekteringen för flerfunktionella fönster och dörrar.

Arkitekter, metallarbetare, säkerhetsplanerare, brandskyddsexperter samt elinstallatörer och systemintegratörer inkluderas i planeringen så tidigt som möjligt för att säkerställa att de enskilda systemen fungerar korrekt inbördes och kan leverera största möjliga fördelar. Standardiserade nätverkskomponenter och kundanpassat projektstöd från GEZE ger alla inblandade en säkerhet i projekteringen.

Smidig, övergripande insats

Det öppna kommunikationsprotokollet BACnet öppnar upp för smidig samverkan mellan övergripande verksamheter. Det erbjuder plug & play-komponenter som gör det möjligt att ansluta enheter och produkter snabbt. Det hjälper systemen att samverka, garanterar en snabb integration i kommunikationssystemet och säkerställer den flexibilitet som krävs, även vid planeringsändringar i sista minuten.

GEZE hjälper till med service, support och utbildning

Med GEZE Cockpit kan fastighetsoperatörerna spara en hel del pengar och samtidigt öka säkerheten, både i själva fastigheten och för dem som använder den. Även personalen drar fördel av detta, eftersom GEZE Cockpit är enkelt och smidigt att använda. Status för dörrar, fönster, rök- och värmeutsug samt utrymningsvägar kan enkelt kontrolleras och övervakas på ett säkert sätt, oavsett plats och tidpunkt, från alla IP-kompatibla enheter.