Ämnen

Fastighetsautomation - intelligent hopkoppling med fastighetsdrift

Alla kommersiella fastigheter byggs idag med automatiska fastighetsstyrningar. Uppvärmning, belysning, klimatanläggning, kylning och skuggningsanläggning samt dörr- och fönsterteknik kopplas ihop och kommunicerar med varandra. Komponenterna kan kontrolleras bekvämt, centralt och med ringa kontakt med hjälp av intelligenta fastighetsstyrsystem.

Mål: energiverkningsgrad, komfort och säkerhet

Det är inte bara bilar som blir självgående i framtiden: även fastigheter automatiseras i allt större grad. Uppvärmning, ventilation och klimatanläggning sköts automatiskt. Belysningen ställs om till rätt nivå, beroende på dagsljuset och om det finns personer i rummet eller ej. De höjer eller sänker jalusier, och öppnar och stänger fönster och dörrar. De reagerar exakt på användarnas eller de boendes behov när de passerar genom fastigheten. När de lämnar fastigheten dras energiförbrukningen automatiskt ned till ett minimum, tillträdet låses och larmet sätts igång.

Denna typ av automatiseringsteknik installeras nu i alla nya offentliga byggnader och kommersiella fastigheter. Den kan också användas för att optimera befintliga egenskaper. Nyckelbegreppet här är fastighetsautomation. Automatisering innebär alla åtgärder som inte vidtas av människor och som påverkar en enhet eller ett system. Med ”Building automation” (BA, fastighetsautomation) avses all utrustning som används för automatisk styrning, reglering, övervakning och optimering i fastigheter.

Det innebär att alla sensorer, ställautomatiker, manöverelement, förbrukare och andra tekniska enheter i fastigheten är hopkopplade. Fastighetsautomationen utför sedan automatiskt vissa funktionsprocesser som en del av fastighetstekniken i enlighet med angivna inställningar. Teknisk fastighetsutrustning, som ofta kan vara komplex, styrs därför på ett effektivt sätt centralt. Målet är att göra fastighetsdriften mer energieffektiv, mer lönsam och säker och att erbjuda maximal komfort för användare och boende.

Strukturen för fastighetsautomation i enlighet med DIN EN ISO 16484

Administrationsnivån övervakar systemet och optimerar användningen med hjälp av särskild mjukvara – ett fastighetstyrsystem. Mjukvaran visualiserar och sparar information och data.

Automatiseringsnivån hanterar insamling och utvärdering av information. Brytar- och positioneringsstyrkommandon skickas tillbaka till fältnivån. De kan dock även skickas till alla övriga nivåer på styrkommandonivån.

fältnivån genomförs alla funktioner samt mätning och rapportering av data. Dessa data kommer från sensorer (t.ex. temperaturdetektorer, luftkvalitetssensorer, belysningssensorer, rörelsedetektorer, fönsterkontakter, vindhastighetsmätare, regnsensorer) och ställautomatiker (servomotorer för ventiler och luckor, omkopplings- och dimningsanordningar för belysning, drivenheter för solskydd, fönster och dörrar) samt andra tryckknappar och brytare.

Enheterna måste länkas samman i ett gemensamt nätverk för att informationen skall kunna överföras från sensorik eller positioneringsstyrkommandona till ställautomatiken.

EU-förordning om den totala energieffektiviteten hos fastigheter

EU-förordning om den totala energieffektiviteten hos fastigheter är drivkraften bakom fastighetsautomation. När allt kommer omkring svarar byggsektorn för 40 procent av den totala energiförbrukningen inom EU. Enligt EU-förordningen måste de samlade energiprestanda hos alla fastigheter förbättras. Detta är först och främst avhängigt av värmeisoleringen och egenskaperna hos den tekniska fastighetsutrustningen. Fastigheter kan förbättras ytterligare genom installation av ett automatiseringssystem.

I en studie utförd vid Biberach University of Applied Sciences (”Ensuring energy efficiency via building automation with respect to DIN V 18599 and DIN EN 15232”) undersöktes hur mycket energi som de enskilda funktionerna i fastighetsautomationen kan spara. Studien gav bl.a. vid handen att automatisk belysning i kombination med en ljusreglerande extern jalusi kunde bidra med en sparpotential på ca 40 procent. Jämför man investeringskostnader och besparingar är resultatet en genomsnittlig återbetalningstid på två till tio år för fastighetsautomation.

Enligt studien kan fastighetsautomation ge ett stort bidrag till energiverkningsgraden hos en fastighet. Det har bekräftats vetenskapligt att normalt användaruppträdande ofta leder till en onödigt hög energiförbrukning.

Automation som en ”idealisk” användare

”Idealiska” användare behöver stänga av uppvärmningen när de vädrar rummet för att sedan kunna stänga fönstren så snart som möjligt. De tänder lampor bara om rummet används, och de använder endast det antal lampor som behövs. I rum som inte används, och vanligtvis nattetid eller under helgdagar, minskar de luftens temperatur på kontor.

Eftersom den här typen av användare är mycket sällsynt - för det är ju så att vanliga dödliga användare glömmer bort fönstren och lämnar dem öppna över natten - kan denna lucka täppas till med hjälp av fastighetsautomation. Därför uppträder ”smart buildings” mycket mer energieffektivt än människor.

Automatiserad ventilation för bättre inomhusluft och bättre hygien

Fastighetsautomation förbättrar inte bara energiverkningsgraden utan även kvaliteten på inomhusluften. Detta genom att smarta fönstersystem som är sammankopplade med fastighetsstyrsystemet möjliggör automatiserad naturlig ventilation. Det gör att rummen kan ventileras efter behov och förses med tilluft – helt beröringsfritt tack vare smart fönsterautomation. Detta förhindrar fysisk kontakt och därmed risken för överföring av bakterier och virus. Ytterligare en fördel är att regelbunden luftväxling förbättrar luftkvaliteten inomhus. Detta är bra för koncentration och minskar halten av aerosoler, vilket i sin tur minskar risken för smittspridning.

Smart Building och Smart Home

Ett Smart Home hjälper till att kapa kostnader. En professionell förstainstallation i ett hem med två sovrum kostar mellan 800 och 4 000 euro - med en möjlig energibesparing på ca 20 procent.

Teknologier för ”smart homes” är en växande marknad. © Exorbitart / GEZE GmbH

Smart Building Systems används dock inte enbart i kontors- och företagsbyggnader, på hotell eller sjukhus. Det finns också ett allt större intresse för automatiseringsteknik för privatbostäder. ‘Smart Homes’ är hem där strömförsörjningen och förbrukningskontrollen är hopkopplade med hushållsapparater och belysning.

Hemmanätverk med infotainment, övervaknings- och säkerhetssystem, jalusier, fönster- och dörrstängarsystem kan också anslutas. Dessa funktioner kan anpassas till användarnas enskilda behov, och ger därför en förhöjd komfort. De hjälper också till att spara kostnader och resurser.

Läs mer om Smart Building

Det finns mer än 180 GEZE dörrlösningar på det nya huvudkontoret hos IT-företaget Vector i Stuttgart. De är hopkopplade i BACnet fastighetsstyrsystem med hjälp av gränssnittsmoduler IO 420.

Ytterdörrarna till företaget Vectors huvudkontor i Stuttgart © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Intelligent fastighetsstyrning på det nya huvudkontoret hos företaget Vector

GEZE nätverkslösningar med BACnet ger klara fördelar vid projektering och användning:

  • skräddarsydda, digitala hopkopplingslösningar med BACnet
  • central övervakning och styrning av mer än 180 dörrar i fastighetsstyrsystemet – för ännu bättre komfort och säkerhet i normaldrift, och vid fara
  • övergripande funktionalitet och samverkan – alltid synlig från valfri punkt
  • Verkningsgrad: samverkan mellan dörrteknik och klimatreglering
  • stöd under konstruktionsfasen: Kommunikation mellan byggnadsexperter

Gå till GEZE fallstudie för Vector IT-campus

Framgångsrik integration - fastighetsautomation med GEZE Cockpit i Kölns GAG-huvudkontor

Vid GAG:s huvudkontor i Köln säkerställer GEZE Cockpit med BACnet smart hopkoppling med Priva fastighetsstyrsystem – och därmed ökad verkningsgrad, säkerhet och komfort.

Gå till GEZE:s referensprojekt för GAG:s huvudkontor

GEZE Cockpit fastighetsautomation

Infografik över komponenterna i GEZE Cockpit-system för fastighetsautomation

Fastighetsautomationen GEZE Cockpit kopplar samman alla smarta komponenter i dörr-, fönster- och säkerhetstekniken

GEZE Cockpit är den första fastighetsautomationen för smart teknik för dörrar, fönster och säkerhet. Fastighetsautomationen GEZE Cockpit gör det möjligt att koppla upp, centralstyra och noggrant övervaka automatiserade systemkomponenter inom dörr-, fönster- och säkerhetsteknik från GEZE och andra tillverkare med hög precision. BACnet, den mest spridda kommunikationsstandarden inom fastighetsautomation, medger interoperabilitet. GEZE Cockpit kan användas som ett oberoende fastighetsstyrsystem, eller integreras i överordnade fastighetsautomation.

Maskinvarukomponenterna i fastighetsstyrningen omfattar ett integrerat system, i vilket tre olika GEZE mjukvarupaket med olika prestandafunktioner kan installeras. Datautbyte mellan GEZE Cockpit och produkterna sköts via gränssnittmodulen IO 420 i det öppna BACnet-kommunikationsprotokollet. Oavsett om man använder PC, platta eller smartphone: apparna för GEZE Cockpit är webbläsarbaserade och kan därför användas i alla IP-kompatibla enheter.

Gå till GEZE Cockpit fastighetsautomation

Omfattande stöd till alla inblandade experter

GEZE stödjer alla inblandade experter i varje aspekt av projekteringen för flerfunktionella fönster och dörrar.

Arkitekter, metallarbetare, säkerhetsprojekterare, brandskyddsexperter samt elinstallatörer och systemintegratörer inkluderas i projekteringen så tidigt som möjligt för att säkerställa att de enskilda systemen fungerar korrekt inbördes med maximala fördelar. Standardiserade hopkopplingskomponenter och kundanpassat projektstöd från GEZE ger alla inblandade en säkerhet i projekteringen.

Smidig, övergripande insats

Det öppna kommunikationsprotokollet BACnet öppnar upp för smidig samverkan mellan övergripande verksamheter. Det erbjuder plug & play-komponenter som gör det möjligt att ansluta enheter och produkter snabbt. Det hjälper systemen att samverka, garanterar en snabb integration i kommunikationssystemet och säkerställer den flexibilitet som krävs, även vid planeringsändringar i sista minuten.

GEZE erbjuder service, support och utbildning

GEZE Cockpit gör det möjligt för fastighetsoperatörer att göra betydande ekonomiska besparingar samtidigt som säkerheten för byggnaden och människorna som vistas i den förbättras. Även anställda gynnas: GEZE Cockpit är enkelt och bekvämt att använda. Status för dörrar, fönster, rök- och värmeutsug samt nödutrymningsvägar kan kontrolleras och övervakas på ett enkelt och säkert sätt från alla IP-kompatibla enheter, oavsett plats och tidpunkt.