Ämnen

Fönstersäkring: säker utformning av kraftmanövrerade fönster

Visste du att risken för olycksfall i hemmet är större än ute i trafiken? Detta enligt senaste siffror från statistikmyndigheterna. Många av farorna kan dock minimeras. Automatiska fönster kan till exempel utformas på ett säkert sätt med skyddsanordningar som överensstämmer med relevanta skyddsklasser, såsom klämskydd, säkerhetssaxar, sensorer och säkerhetsmoduler.

Identifiera riskzoner runt fönstret – öka fönstersäkerheten

Farliga zoner med automatiska fönster

Farliga zoner med automatiska fönster

Fönster är populära ingångspunkter för inbrottstjuvar. Begreppet ’fönstersäkerhet’ avser därför mekaniskt stöldskydd. Spröjs, fönsterlås och tryckesspärrlås är utformade för att göra det svårare eller omöjligt att bryta sig in utifrån. Ofta glömmer man dock att fönster behöver fler säkerhetsåtgärder än enkelt inbrottsskydd. Fönsterbladen kan t.ex. blåsa upp i kraftig vind, eller falla ned vid putsning och orsaka personskador. Och vad händer om någon lutar sig ut från ett fönster och det börjar stängas automatiskt? Eller om ett barn får in fingrarna i stängningskanten? ’Fönstersäkringar’ skall skydda mot sådana svåra personskador.

Möjliga faror med automatiska fönster

 • Automatiskt öppnande eller stängande kan klämma/krossa kroppsdelar eller orsaka kollision
 • Komponentfel som t.ex. nedfall/krasch för ett fönsterblad

Skyddsåtgärder för ökad fönstersäkerhet

Kraftmanövrerade fönster kräver särskilda skyddsåtgärder.

Kraftmanövrerade fönster kräver särskilda skyddsåtgärder.

Säkerhetselement föreskrivs ofta för automatiska fönster med ett drivningssystem. Dessa fönstersäkringssystem måste kunna identifiera när en person eller ett föremål befinner sig i öppnings- eller stängningsvägen, och sedan stoppa rörelsen. Vid felfunktion måste ett fönster stoppas från att flyga upp eller falla ned. Detta uppnås med mekaniska skyddsfunktioner - i inåtgående tippfönster kan detta realiseras med en fång- och putssäkring, eller en säkerhetssax.

Produktsäkerhetslagen, riktlinjer och standarder för fönstersäkerhet

Fönstersäkerheten gäller för både manuellt manövrerade och elektriska fönster.

Fönstersäkerheten gäller för både manuellt manövrerade och elektriska fönster.

Potentiella riskzoner på fönster måste åtgärdas.

Potentiella riskzoner på fönster måste åtgärdas.

Eldrivna eller automatiska fönster är maskiner enligt europeiska maskindirektivet MRL 2006/42/EC. Inom EU täcker detta en standardiserad skyddsnivå för maskiner i syfte att förhindra olycksfall. Målet är att ”säkerställa säkerheten och hälsan för människor, i synnerhet anställda och användare, och för husdjur och föremål om så krävs, i synnerhet vad gäller hantering av maskiner.” Maskindirektivet implementeras i Tyskland via Product Safety Act (ProdSG) och Machinery Ordinance (9. ProdSV) som baseras på det.

Produktstandarder för fönster

Ytterligare säkerhetsfunktioner som skyddar användare av fönster och dörrar mot faror som uppstår vid felaktig drift, användning eller systemfel täcks in i produktstandarden EN 14351-1 för fönster. Fång- och putssäkringar eller säkerhetssaxar, låsningar och öppningsbegränsare är mekaniska komponenter som är lämpliga för att förebygga olycksfall och faror.

Kraftmanövrerade fönster täcks också in av produktstandarden EN 14351-1. EN 60335-2-103 gäller säkerheten hos använda elektrolinjärdrifter.

Riskbedömning och fastställande av skyddsklasser för kraftmanövrerade fönster

En riskbedömning måste utföras under fastighetsplaneringen i syfte att bestämma faropotentialen för ett motordrivet fönster och att implementera lämpligt skydd. Installatören av fönstret utför bedömningen enligt maskindirektivet, och på basis av:

 • Installationssituation
  Automatiska fönster där nederkanten på bladet är minst 2,5 m ovanför golvet eller som har en fönsternisch kräver inte extra skydd. Fritt tillgängliga fönster, där nederkanten på bladet har ett avstånd på mindre än 2,5 m från golvet är utsatta för större risk, och en riskbedömning måste utföras.
 • Typ av rumsanvändning
  Kontor, bostadsutrymmen, förskolor, skolor eller sjukhus och andra vårdinrättningar bedöms olika. Riskmedvetenheten hos skyddsvärda personer, t.ex. barn i skolor, är ju trots allt mindre än hos en användargrupp som är fullt förtrogen med fönsterutrustningen.
 • Styrning/drift
  Ett automatiskt och centralt styrt fönster, t.ex. med regn-vind-styrning eller ett fastighetsstyrsystem, anses vara farligare jämfört med ett manuellt manövrerat fönster med nyckelknapp och visuell kontakt med fönstret.

Resultaten av installatörens bedömning utgör grunden för skyddsklassen för respektive fönster och för de riskminskningsåtgärder som ska genomföras:

 • Skyddsklass 0: inga åtgärder
 • Skyddsklass 1: Varningsmeddelanden
 • Skyddsklass 2: t.ex. signaler
 • Skyddsklass 3: t.ex. återfjädrande drift
 • Skyddsklass 4: t.ex. sensorer såsom ljusridåer

Fönstersäkringar från GEZE

Kraftmanövrerade fönster anses vara maskiner.

Kraftmanövrerade fönster anses vara maskiner.

GEZE fönstersäkringar är speciallösningar som stöder användarsäkerheten och som skyddar människor från faror med automatiska fönster.

Klämskydd för kraftmanövrerade fönster

Sensorlösningar från GEZE ser till exempel till att den fönstersäkerhet som föreskrivs enligt skyddsklasser och DIN-standarder upprätthålls. Dessa komponenter skyddar tillförlitligt mot kläm- och skärskador vid kanter och säkerställer att fönstersystemen är säkra för alla användare av byggnaden i den dagliga driften. Detta gäller särskilt i byggnader som skolor, förskolor och sjukhus samt i byggnader som är öppna för allmänheten, såsom mötes- och butikslokaler. Här är det särskilt viktigt att felaktig användning av fönstren eller oaktsamhet inte leder till skador.

Fönstersäkring för tippfönster

Vid användning av drivenheter för manövrering av tippfönster (öppning/stängning) finns en potentiell risk för att dörrbladet faller ned. Av denna anledning föreskriver GEZE obligatorisk användning av separata GEZE-säkerhetssaxar som inte är kopplade till drivenheten. GEZE säkerhetssaxar ser till att en permanent monterad anslutning mellan karm och blad - oberoende av drivenheten - garanteras. Det drivna tippfönstret är säkert skyddat mot fall endast vid användning av GEZE säkerhetssaxar (typ 35 eller typ 60). Tippfönstret får inte användas om säkerhetssaxarna saknas.

Fallande fönsterblad kan utgöra en stor fara för personer i närheten av fönstret. Av denna anledning är GEZE säkerhetssaxar obligatoriska när GEZE-drivenheter används på tippfönster. Dessa säkrar dessutom fönstret om komponenter inte fungerar, t.ex. om en kedja på en drivenhet går sönder eller om dörrupphängningen bryts loss.

Gå till GEZE fönstersäkringar

GEZE fönstersäkringar med säkerhetssaxar

Säkerhetssaxarna förhindrar ett okontrollerat fall hos stora och tunga fönsterblad i lutat läge i händelse av ett oväntat fel. Säkerhetssaxen går in och tar upp lasten endast om drivenheten slutar fungera.

GEZE fönstersäkringar för automatiska fönster

GEZE fönstersäkringssystem med sensorer

Fönstersäkerhet via laserscannersensor

Fönstersäkerhet via laserscannersensor © GEZE GmbH

Automatiska fönster kan kontrolleras på ett praktiskt sätt med regn-vind-styrningar eller ett fastighetsstyrsystem utan visuell kontakt. Emellertid innebär automatisk drift att det finns risk för att personer skadar sig på fönsterkanterna. Dessa fönster kan säkras med sensorer i vissa installationssituationer och beroende på fönstertyp och strukturella omständigheter. Sensorer - antingen ljusridåer eller laserscanners - gör det möjligt att skydda enskilda fönster eller flera fönster.  Om fönstren manövreras automatiskt stänger en säkerhetsanordning av drivenheten på ett tillförlitligt sätt. De olika sensorlösningarna kan integreras på ett diskret sätt i fasader, innertak eller karmelement.

GEZE-programmet har kontaktlösa klämskydd för olika fönstertyper, både inåt- och utåtöppnande. Beroende på fönstertyp och installationsläge kan ett fönster säkras med lämplig sensor - antingen via en aktiv IR-ridå eller en laserscanner. De olika sensorerna i kombination med säkerhetsmoduler gör det möjligt att skydda enskilda stängningskanter eller hela fasadsektioner.

Säkringsvarianterna med GC 339+ aktiv IR-ljusridå och GEZE LZR_I100 laserscanner visas nedan med exempel.

Professionell fönsterplanering: Objektspecifikt stöd ända ifrån början

GEZE ger stöd i planeringen av automatiska fönster, och erbjuder omfattande assistans - även under den tekniska projekteringen och riskanalysen. Optimala, funktionella och kostnadseffektiva lösningar för fönstersäkerhet är alltid i linje med de objektspecifika förhållandena.

Fördelar med fönstersäkring:

 • Tillförlitligt skydd mot skador som uppstår från klämmande och skärande kanter på automatiska fönster. En hög säkerhetsstandard uppnås, som t.ex. kan förhindra oupptäckta fel eller manipulation av sensorerna.
 • Beröringsfria system: genom att använda beröringsfria sensorer reverserar fönstret automatiskt när det får en signal från sensorerna, vilket förhindrar kollision med personer.
 • Diskret utförande: sensorer och säkerhetssaxar kan integreras i fönstret så att sikten inte hindras.

Hotline för arkitekter

Våra projektkonsulter kan nås via GEZE arkitekt-hotline (mån-tors: kl. 9.00–16.00/fre: kl. 9.00–15.00 ). Du får detaljerad information och råd om våra produkter och deras användning. Eller ring oss på +49 (0)7152/203-112.

Kundanpassade lösningar, enkel installation och utbildning

Installatörerna måste vidtaga lämpliga åtgärder för att minimera möjliga faror vid montering av motordrivna fönster.

 • Anpassade paket: tack vare flexibiliteten i valet av komponenter går det att ta fram anpassade paket som utgör den perfekta lösningen till alla kundbehov.
 • Enkel installation: Skyddskomponenterna levereras färdigdragna i ett kompakt skåp. Vid installationen behöver man bara ansluta fönstermotorn, försörjningsspänningen och sensorerna.
 • Allt från en och samma källa: Hela systemet levereras från en och samma källa. Installationstekniker och/eller distributörer har en enda kontaktpunkt för alla systemkomponenter.

GEZE installationer uppfyller alla säkerhetsaspekter

Användarna kan vara säkra på att GEZE-installationerna uppfyller alla säkerhetsaspekter.

Dessutom erbjuder GEZE sina kunder allt från en och samma källa: Fönstermotorer, sensorer, saxar, installation och eftermarknadsservice.

Även när ytterligare fönsterkrav skall beaktas, t.ex. rök- och värmeutsugsanläggning, hopkoppling av fönster och dörrar etc. kan GEZE leverera lösningar.