Ämnen

Fönstersäkringssystem – diskreta och tillförlitliga ”livvakter”

Visste du att risken för olycksfall i hemmet är större än ute i trafiken? Detta enligt senaste siffror från ansvariga statistikmyndigheter. Det finns faror överallt i hemmet. Till och med fönstren kan vara farliga. Men ett tillförlitligt skydd löser detta problem.

Farliga områden runt fönstret

1. Farligt område mellan sidostängningskant och motstängningskant, 2. Kollisionsrisk, 3. Kollisionsrisk, 4. Kollisionsrisk, 5. Klämningsrisk, 6. Farligt område mellan huvudstängningskant och motstängningskant

Farliga zoner med automatiska fönster © GEZE GmbH

Fönster är populära ingångspunkter för inbrottstjuvar. Begreppet ”fönstersäkerhet” avser därför mekaniskt stöldskydd. Inbrott från utsidan ska vara svårt eller omöjligt. Men vi glömmer ofta att fönster även kan utgöra andra risker. De kan till exempel blåsa upp i kraftig vind eller falla ned vid putsning och orsaka personskador. Och vad händer om någon lutar sig ut från ett fönster och det börjar stängas automatiskt? Eller om ett barn får in fingrarna i stängningskanten? ”Fönstersäkringar” ska skydda mot sådana svåra personskador.

Möjliga faror med automatiska fönster

 • Vid automatisk öppning eller stängning kan kroppsdelar klämmas/krossas eller så kan det uppstå kollision
 • Komponentfel som till exempel nedfall/krasch för ett fönsterblad

Skyddsåtgärder för fönster

Kraftmanövrerade fönster kräver särskilda skyddsåtgärder.

Kraftmanövrerade fönster kräver särskilda skyddsåtgärder.

Säkerhetselement föreskrivs ofta för automatiska fönster med ett drivningssystem. De måste kunna identifiera när en person eller ett föremål befinner sig i öppnings- eller stängningsvägen, och sedan stoppa rörelsen. Vid felfunktion måste ett fönster stoppas från att flyga upp eller falla ned. Detta uppnås med mekaniska skyddsfunktioner – i bottenhängda fönster som öppnas inåt kan detta realiseras med en fång- och putssäkring eller en säkerhetssax.

Produktsäkerhetslagen, riktlinjer och standarder

Fönstersäkerhet gäller för både manuellt manövrerade och elektriska fönster.

Fönstersäkerhet gäller för både manuellt manövrerade och elektriska fönster.

Eldrivna eller automatiska fönster är maskiner enligt EU:s maskindirektiv 2006/42/EG. Inom EU täcker detta en standardiserad skyddsnivå för maskiner i syfte att förhindra olycksfall. Målet är att ”säkerställa säkerheten och hälsan för människor, i synnerhet anställda och användare, och för husdjur och föremål om så krävs, i synnerhet vad gäller hantering av maskiner.” Maskindirektivet genomförs i Tyskland genom produktsäkerhetslagen ProdSG och paragraf 9 i maskinförordningen ProdSV som baseras på det.

Produktstandarder för fönster

Ytterligare säkerhetsfunktioner som skyddar användare av fönster och dörrar mot faror som uppstår vid felaktig drift, användning eller systemfel täcks in i produktstandarden EN 14351-1 för fönster. Fång- och putssäkringar eller säkerhetssaxar, uppställare och öppningsbegränsare är mekaniska komponenter som är lämpliga för att förebygga olycksfall och faror.

Eldrivna fönster täcks också in av produktstandarden EN 14351-1. EN 60335-2-103 gäller säkerheten hos använda elektrolinjärdrifter.

Riskbedömning och bestämning av skyddsklasser

En riskbedömning måste utföras under byggplaneringen i syfte att bestämma riskpotentialen för ett motordrivet fönster och att implementera lämpligt skydd. Installatören av fönstret utför bedömningen enligt maskindirektivet, och på grundval av följande aspekter:

 • Installationssituation
  Fönster där nederkanten på bladet är minst 2,5 m ovanför golvet eller som har en nisch kräver inte extra skydd. Fritt tillgängliga fönster, där nederkanten på bladet har ett avstånd på mindre än 2,5 m från golvet är utsatta för större risk, och en riskbedömning måste utföras.
 • Typ av rumsanvändning
  Kontor, bostadsutrymmen, förskolor, skolor eller sjukhus bedöms olika. Det är ju trots allt så att barn som behöver skydd är klart mindre medvetna om riskerna än en användargrupp som är helt förtrogen med utrustningen.
 • Kontroller/drift
  Ett automatiskt centralt styrt fönster, till exempel med regn/vind-kontroller eller ett fastighetsstyrsystem, anses vara farligare jämfört med ett manuellt manövrerat fönster med nyckelknapp och visuell kontakt med fönstret.

Installatörens bedömning resulterar i den skyddsklassning som krävs samt lämpliga åtgärder som måste vidtas.

Fönstersäkringar från GEZE

GEZE använder sig av begreppet ”fönstersäkringssystem” för att beskriva de särskilda lösningar som stöder användarsäkerheten och som skyddar människor från faror med automatiska fönster.

Sensorlösningar från GEZE säkrar till exempel automatiskt styrda fönster. Komponenterna skyddar på ett tillförlitligt sätt mot klämskador. När ställautomatik används för manövrering av tippfönster (öppna/stäng) finns risk för att fönsterbågen faller ned. Därför anger GEZE som krav att separata, dvs. ej anslutna till drivenheten, säkerhetssaxar används, ”GEZE Safety Shears”. GEZE säkerhetssaxar ser till att en permanent monterad anslutning mellan karm och båge garanteras – oberoende av drivenheten. Det är endast vid användning av GEZE säkerhetssaxar (typ 35 eller 60) som det kraftmanövrerade lutade fönstret är fallsäkrat. Om säkerhetssaxen saknas får det lutande fönstret inte manövreras.

Fallande fönsterblad kan utgöra en stor fara för personer i närheten. Därför är användning av GEZE säkerhetssaxar obligatorisk när GEZE drivenheter används till lutade fönster. De säkrar fönstret vid komponentfel, till exempel brott på kedjan i en drivenhet eller brott på fönstergångjärnet.

Gå till GEZE fönstersäkringar

GEZE fönstersäkring via säkerhetssaxar

Säkerhetssaxarna förhindrar ett okontrollerat fall hos stora och tunga fönsterblad i lutat läge i händelse av ett oväntat fel. Säkerhetssaxen går in och tar upp lasten endast om drivenheten slutar fungera.

GEZE fönstersäkringar för automatiska fönster

GEZE-programmet har kontaktlösa klämskydd för olika fönstertyper, både inåt- och utåtöppnande. Beroende på fönstertyp och installationsläge kan ett fönster säkras med lämplig sensor – antingen via en aktiv IR-ridå eller en laserscanner. De olika sensorerna gör det möjligt att skydda enskilda stängningskanter eller hela fasadsektioner.

Säkringsvarianterna med den aktiva IR-ljusridån GEZE GC 339 och laserscannern GEZE LZR_I100 visas nedan som exempel.