Referenser

Effektiv integrering av GEZE-system i fastighetsstyrtekniken på Vector IT-Campus

Det nya huvudkontoret för den Stuttgart-baserade IT-specialisten Vector Informatik är den största byggnaden hittills i företagskomplexet och satsar på toppmodern fastighetsteknik. GEZE har bidragit till Smart Building-strategin med skräddarsydda digitala nätverkslösningar och säkerhetsteknik.

Allt i översikt tack vare BACnet-baserad fastighetsstyrteknik

Karuselldörrar i entrén till Vector IT-Campus. Foto: Jürgen Pollak för GEZE GmbH

Mer än 180 dörrlösningar från GEZE är integrerade i BACnet-fastighetsstyrtekniken via IO 420-gränssnittsmoduler och fastighetsautomationen GEZE Cockpit.

GEZE har installerat mer än 180 högkvalitativa, till största delen flerfunktionella säkerhetsdörrsystem i den nya byggnaden på IT-campus. För att möjliggöra central, samtidig övervakning och styrning av alla automatiserade dörrsystem, kopplades dessa samman via gränssnittsmoduler i fastighetsautomationen GEZE Cockpit och integrerades i BACnet fastighetsautomation. GEZE-specifika kopplingspunkter användes: Vid dessa centrala dörrnoder förs alla matarledningar och IO 420-gränssnittsmoduler samman. Den enhetliga utformningen av GEZE-kopplingspunkten ger fastighetsförvaltaren en överblick över gränssnitten till andra hantverk vid varje dörr och därmed över hela den uppkopplade fastighetstekniken.

”Smarta” dörrar med fastighetsautomationen GEZE Cockpit och gränssnittsmodul IO 420

BACnet-gränssnittsmodul GEZE IO 420. Foto: GEZE GmbH

Kärnan i Smart Building-konceptet: BACnet-gränssnittsmodulen GEZE IO 420 © GEZE GmbH

GEZE Cockpit och gränssnittsmodulerna IO 420 hanterar datautbyte mellan dörrar och fastighetsstyrteknik med hjälp av ett standardiserat BACnet-protokoll. Informationen från dörrintelligensen (t.ex. dörrstatus öppen/stängd, låst/olåst eller störning) tillhandahålls av IO 420-modulen via BACnet MS/TP. GEZE Cockpit sköter översättning från BACnet MS/TP till BACnet/IP. Systemet tillhandahåller all information om en dörrs status och funktion. Denna vidarebefordras till centrala datorer, dokumenteras och visualiseras tydligt. Filtreringen av data med GEZE Cockpit ger upphov till en positiv bieffekt, nämligen att datatrafiken i nätverket reduceras.

I händelse av larm, fel eller manipulation av en dörr kan fastighetsförvaltningen reagera omedelbart och till exempel frige dörrarna för att skapa säkra nödutrymningsvägar eller låsa paniklåsen.

LÄS MER OM SÄKRA NÖDUTRYMNINGSVÄGAR

Fristående spiraltrappa i foajén på IT-Campus. Foto: Jürgen Pollak för GEZE GmbH

Fristående spiraltrappa i foajén på IT-Campus. Foto: Jürgen Pollak för GEZE GmbH

Uppkopplade dörrsystem i ”porten till campus”

Närbild elslutbleck. Foto: Jürgen Pollak för GEZE GmbH

Perfekt för dörrar med smala profiler: diskreta elslutbleck från GEZE.

Den inglasade foajén på 500 kvadratmeter sträcker sig över alla fyra våningar och utgör ”porten till IT-campus” med sin öppna, ljusa atmosfär. Kombinerade dörrlösningar i entréområdet förenar tillgänglighet, tillträdeskontroll, inbrottsskydd, säkra nödutrymningsvägar och tillförlitlig rökevakuering i händelse av brand.

 • Två identiska helautomatiska karuselldörrar med tre dörrblad hanterar det dagliga besökarflödet. Dessutom är de utrustade med automatiska bågskjutdörrar som nattlåsning.
 • Två automatiska nödutrymningsdörrar med dubbla dörrblad med ”starka” PowerTurn slagdörrsautomatiker på höger och vänster sida om karuselldörrarna säkerställer tillgänglighet och kan även öppnas enkelt för hand tack vare Smart swing-funktionen.
 • En av nödutrymningsdörrarna är utrustad med fällspaksdrifterna K 600 som tilluftsöppning för rök- och värmeevakuering. Vid brand öppnas dörrbladen automatiskt brett, vilket gör att rök och värme kan komma ut.
 • Den andra nödutrymningsdörren fungerar som panikutrymningsdörr tack vare tillträdeskontrollsystemet och det självlåsande paniklåset IQ lock AUT: Vid fara kan den öppnas från insidan, även när den är låst.

Huvudkomponenten i hela dörrsystemet är den uppkopplade dörrcentralen TZ 320: Fastighetsstyrtekniken gör det möjligt för fastighetsförvaltare att när som helst fjärregistrera status för dörrarna, anpassa den eller ändra driftläge (t.ex. kontinuerligt öppen). De centrala kommandona kan utfärdas för en, flera eller alla dörrar och kan också programmeras tidsmässigt.

Flerfunktionella dörrar: Bekväma och centralt manövrerbara

En flerfunktionell säkerhetsdörr på första våningen ger vid behov tillträde endast till behöriga personer. Med drivenheten GEZE Powerturn F och elslutblecket FT500 samt dörrcentralen TZ 320 fungerar den samtidigt som en brandcellsdörr och som barriärfri nödutgång. När dörren öppnas behörigt, när man trycker på nödknappen till dörrcentralen eller när dörren aktiveras av branddetekteringscentralen låser låsningen för nödutrymningsdörr FTV 320 upp dörren. Även innerdörrarna på kontorskomplexet är utrustade med olika varianter av GEZE E-elslutbleck med Powerturn-drivenheter och/eller ett tillträdeskontrollsystem. Precis som brandcellsdörren är de uppkopplade i fastighetsstyrtekniken och kan övervakas och fjärrstyras av fastighetssystemet.

LÄS MER OM FASTIGHETSSÄKERHET

En bra kombination: Rök- och värmeutsug och säker nödutrymningsväg i ett

Företagets restaurang med två glasdörrar med dubbla dörrblad.

Uppställningssystem som är uppkopplade via fastighetsstyrtekniken fungerar även som klimatreglering. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

I företagets restaurang samarbetar dörrsystemens uppställningssystem och klimatregleringen i fastighetsstyrtekniken. Helpanik-evakueringsdörrar med dubbla dörrblad möjliggör barriärfritt tillträde och fungerar som tilluftsöppning vid brand: Vid fara låser styrcentralen för rök- och värmeutsug MBZ 300 upp det självlåsande paniklåset IQ lock AUT och öppnar automatisk dörrbladen till den maximala öppningsbredden med fällspaksdriften K 600. Larmstatusen på nödströmsstyrcentralen aktiverar samtidigt rökevakueringsmotorerna. Eftersom dörrstatusen vidarebefordras automatiskt till fastighetsstyrtekniken kan reaktion ske omedelbart: Om larmet återställs stänger uppställningssystemen med hjälp av dörrstängarna och låses automatiskt.

LÄS MER OM RÖK- OCH VÄRMEUTSUG

Hopkoppling av dörrstängare och klimatreglering

Karuselldörr med ett dörrblad i brandklassat utförande. Foto: Jürgen Pollak för GEZE GmbH

Komplex dörrteknik: med smala profiler och central styrning.

Hopkoppling av dörrsystem i fastighetsstyrtekniken har den fördelen att dörrarna kan ställas upp manuellt på sommaren eller för kortvarig naturlig ventilation och stängas elektriskt med hjälp av uppställningsenheten GEZE E i dörrstängarens glidskena. Via fastighetsstyrtekniken kan fastighetsförvaltare fastställa när dörrarna måste vara stängda, till exempel efter stängningstiden. Dörrstatus som registreras i fastighetsstyrtekniken skickas alltid vidare till klimatregleringen, som kan efterreglera energieffektivt vid behov. Detta möjliggör effektiv energihantering och bidrar till att man sparar uppvärmningskostnader och skyddar naturen.
På så sätt kombinerar den intelligenta dörrstyrningen energieffektivitet med inbrottsskydd.

MER OM ENERGIEFFEKTIVITET I BYGGNADER

Hållbart byggande tack vare fastighetsautomation

Enligt en studie av Bitkom står byggbranschen för en tredjedel av det totala energibehovet i Tyskland. Vid sidan av transport- och industrisektorn är byggbranschen därmed en av de största energiförbrukarna och källorna till koldioxidutsläpp i Tyskland. Enligt studien utgör minskning av värmebehovet genom fastighetsautomation den enskilt största potentialen för reduktion av koldioxidutsläppen. 
Som ett innovativt teknikföretag satsade Vector Informatik därför på toppmoderna tekniker och koncept och tilldelades DGNB-certifikatet i platina av Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V. Dessutom har projektet belönats med DGNB-diamanten för enastående arkitektur med särskild arkitektonisk och byggkulturell kvalitet. Den nya byggnaden bidrar till bevarandet av resurser på olika sätt. Till exempel valdes byggmaterial ut utifrån hållbarhetskriterier och energiförbrukningen minskades genom intelligent fastighetsstyrning. Alla dessa åtgärder kommer att bidra till att koldioxidutsläppen reduceras ned totalt cirka 460 ton per år under drift.

Individuell dörrplanering och förbindningsscheman

Moderniseringen av Vectors tidigare centrala administration visar hur man kan spara tid och kostnader genom professionell planering redan vid början av projektet. Våra GEZE-experter var involverade redan tidigt i planeringsfasen. På så sätt kunde dörrlistor och dörrfunktioner diskuteras och planeras direkt. Befintliga dörrar togs med i planeringen och GEZE-lösningarna introducerades i samband med rådgivningen. 

Vi värdesätter partner som är med och tänker och formar. Med GEZE vet vi att vi kan räkna med proaktiv och lösningsorienterad rådgivning redan i planeringsfasen. De förbindningsschema som skräddarsytts för vårt projekt har bidragit till att spara tid och pengar under byggfasen.

Sebastian Gaiser, teknikchef på Vector

Objektspecifika förbindningsscheman och samordning av hantverk

Tillsammans med kunden har vi tagit fram och genomfört individuella förbindningsscheman för bättre genomförande av byggprojekt och samordning av gränssnitt. Det speciella med dessa kund- och objektspecifika förbindningsscheman: Gränssnittsproblemet mellan hantverken dörr och elektronik kunde lösas, eftersom även externa hantverk och ansvarsområden beaktades – vilket annars är ganska ovanligt i branschen.

Vi ser oss själva som leverantör av omfattande och heltäckande lösningar. Det innebär att vi inte bara erbjuder våra kunder enastående GEZE-produkter Vi vill verkligen förstå våra kunders behov och utmaningar och även bidra till att lösa problemen. Tack vare vår mångåriga specialist- och branschkunskap vet vi nämligen vad hopkoppling innebär i ett konkret projekt och vilka fallgropar som finns.

Christian Schulze Dieckhoff, säljchef hos GEZE
GEZE erbjuder professionell planering, implementering och service under hela fastighetslivscykeln.

Professionell planering, implementering och service under hela fastighetslivscykeln – allt från en och samma källa.

Planering, genomförande och service – allt från en och samma källa

Kombinationen av individuell projektrkonsult, GEZE-produkter och tjänster från en och samma källa ger många fördelar: Kunden har alltid en kontaktperson hos GEZE under de olika servicefaserna – från dörrplanering och montering till den löpande fastighetsdriften av GEZE Service. 

Detta helhetspaket är något som övertygar: På Vector Informatik i Stuttgart har inte mindre än fyra byggnader utrustats med GEZE-lösningar som den framgångsrika integreringen i fastighetsstyrtekniken genom GEZE Cockpit. Vi är också involverade i planeringen av nästa byggnad – det är så ett framtidsorienterat samarbete ser ut.

GEZE-produkter på Vectors huvudkontor

 • Modulär fastighetsautomation GEZE Cockpit
 • Gränssnittsmodul IO 420
 • Treflygliga, helautomatiska karuselldörrar
 • Powerturn slagdörrsautomatiker
 • K 600 fällspaksdrift
 • GEZE tillträdeskontrollsystem
 • Självlåsande paniklås IQ lock AUT
 • Uppkopplad dörrcentral TZ 320
 • Drivenhet GEZE Powerturn F
 • Elslutbleck FT500
 • Låsning för nödutrymningsdörr FTV 320
 • Styrcentral för rök- och värmeutsug MBZ 300
 • Överliggande dörrstängare med glidskena TS 5000 R-ISM Ecline