Fallstudier

Fastighetsstyrteknik med system: uppkopplade lösningar på Vector IT-campus

Det nya huvudkontoret för IT-specialisterna Vector Informatik från Stuttgart är idag den största fastigheten i företagskomplexet och satsar på modern fastighetsteknik. GEZE har bidragit till konceptet med ”smart byggande” med skräddarsydda, digitala hopkopplingslösningar och säkerhetsteknik.

Allting under kontroll tack vare BACnet-baserad fastighetsstyrteknik

Karuselldörrar i entréområdet på Vector IT-campus. Foto: Jürgen Pollak för GEZE GmbH

Mer än 180 dörrlösningar från GEZE, GEZE Cockpit fastighetsautomationssystem hopkopplat och integrerat i BACnet fastighetsstyrteknik via gränssnittsmodul IO 420. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

GEZE har installerat drygt 180 dörrsystem av hög kvalitet, i huvudsak flerfunktionella, i den nya IT-campusbyggnaden. För att alla automatiska dörrsystem ska kunna övervakas och styras samtidigt har de hopkopplats via gränssnittsmoduler i GEZE Cockpit fastighetsautomation och integrerats i BACnet fastighetsstyrteknik. Här användes GEZE-specifika kopplingspunkter: alla försörjningsledningar och gränssnittsmodulen IO 420 BACnet sammanfördes på denna centrala knutpunkt. Den enhetliga strukturen hos GEZE-kopplingspunkten förser den fastighetsansvarige med en översikt över gränssnitten mot andra enheter vid varje dörr, och därmed över all hopkopplad fastighetsteknik.

”Smarta” dörrar med GEZE Cockpit fastighetsautomation och gränssnittsmodul IO 420 BACnet

GEZE IO 420 BACnet gränssnittsmodul. Foto: GEZE GmbH

Kärnan i konceptet ”smart building”: GEZE IO 420 BACnet gränssnittsmodul. © GEZE GmbH

GEZE Cockpit och BACnet-gränssnittsmodulen IO 420 styr datautbytet mellan dörrarna och fastighetsstyrtekniken. Information från dörrintelligensen (till exempel om dörrläget är öppet eller stängt, låst eller upplåst, eller störning) skickas via BACnet MS/TP. GEZE Cockpit översätter BACnet MS/TP till BACnet/IP. Systemet överför all information om en dörrs status och funktion. Informationen skickas vidare till centraldatorn och dokumenteras. Data filtreras ut av GEZE Cockpit och det innebär att datatrafiken i nätverket reduceras, vilket kan vara en extra fördel.

I händelse av larm, fel eller manipulation av en dörr kan fastighetsdriften reagera omedelbart och till exempel frige dörrar för säkra nödutrymningsvägar eller låsa paniklås.

Fristående spiraltrappa i foajén på IT-campus. Foto: Jürgen Pollak för GEZE GmbH

Fristående spiraltrappa i foajén på IT-campus. Foto: Jürgen Pollak för GEZE GmbH © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Hopkopplade dörrsystem i ”grinden till campus”

Närbild, elslutbleck. Foto: Jürgen Pollak för GEZE GmbH

Perfekta för dörrar med smala profiler: diskreta elslutbleck från GEZE. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Den 500 m² stora, inglasade foajén som är öppen på alla fyra våningsplan utgör ”grinden till IT-campus” och har en imponerande, öppen och ljus atmosfär. Kombinerade dörrlösningar i entréområdet förenar tillgänglighet, tillträdesstyrning, inbrottsskydd, säkra nödutrymningsvägar och tillförlitligt rökutsug i händelse av brand.

 • Två identiska, helautomatiska karuselldörrar med 3 dörrblad hanterar det dagliga besökarflödet. De är också utrustade med automatiska böjda skjutdörrar som nattlåsning.
 • Två nödutgångar med dubbla dörrblad och de ”starka” slagdörrsautomatikerna Powerturn till höger och vänster om karuselldörrarna säkerställer tillgänglighet och gör att dörrarna även kan öppnas enkelt för hand, tack vare Smart swing-funktionen.
 • En av utrymnings- och räddningsvägarna är utformad som en RWA-försörjningsluftsöppning med K600 fällspaksdrifter. I händelse av brand öppnas dörrbladen upp automatiskt så att rök och värme kan ledas bort.
 • Tack vare tillträdeskontrollsystemet och ett självlåsande IQ AUT paniklås fungerar den andra utrymnings- och räddningsvägen som en panikutrymningsdörr: i händelse av fara kan den öppnas av någon från insidan även i låst skick.

En viktig säkerhetskomponent för hela dörrsystemet är den hopkopplade centralenheten TZ 320. Fastighetsskötaren kan ändra status för dörrarna på fjärrbasis när som helst, justera dem eller ändra driftsätt (till exempel ”uppställning”) via fastighetsstyrtekniken. Centrala kommandon kan ges till enstaka, flera eller samtliga dörrar, och dörrar kan också tidsprogrammeras.

Flerfunktionsdörrar: bekväm och central hantering

Flerfunktionsdörrar med säkerhetsfunktion på första våningen ger åtkomst endast för behöriga personer. Med drivenhet GEZE Powerturn F, FT500 elslutbleck och dörrstyrdon TZ 320 fungerar dörren både som brandcellsdörr och tillgänglig nödutrymningsdörr. När öppning godkänns genom att man trycker på nödknappen i dörrstyrdonet eller aktiverar brandvarningsanläggningen, låses dörren upp av FTV 320 nödlåsning. Innerdörrarna i kontorskomplexet är utrustade med olika varianter av GEZE elslutbleck med Powerturn drivenheter och/eller ett tillträdeskontrollsystem. I likhet med brandcellsdörren är de hopkopplade i fastighetsstyrtekniken och kan övervakas och kontrolleras på fjärrbasis av fastighetsdriften.

En bra kombination: rök- och värmeutsugsanläggning samt säkra nödutrymningsvägar i ett

Personalrestaurang med två dubbla dörrblad i glas.

Uppställningssystem uppkopplade via fastighetsstyrtekniken fungerar även som klimatreglering. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Dörrsystemets uppställningssystem och klimatanläggningsstyrning i fastighetsdriften i företagets restaurang samverkar i fastighetsstyrtekniken. Helpanik-evakueringsdörrar med dubbla dörrblad underlättar tillträdet och fungerar som tilluftsöppningar i händelse av brand. Om en fara detekteras låser systemkontrollcentret MBZ 300 RWA upp det självlåsande paniklåset IQ lock AUT, och öppnar automatiskt dörren till dess maximala öppningsbredd via fällspaksdrift K 600. Samtidigt aktiveras rökutsugsmotorerna av larmläget i rök- och värmeutsugsanläggningens kontrollpanel. Dörrläget överförs automatiskt till fastighetsstyrsystemet, så att fastighetsskötaren kan agera omedelbart. Om larmstatus återställs stängs uppställningssystemen med hjälp av dörrstängare och låses automatiskt.

Hopkoppling av dörrstängare och klimatreglering

Enkelbladig glasslagdörr i brandskyddsdesign. Foto: Jürgen Pollak för GEZE GmbH

Komplex dörrteknik: smala profiler och centralstyrning. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Fördelen med hopkoppling av dörrsystem i fastighetsstyrtekniken är att dörrarna kan ställas in manuellt för naturlig ventilation på sommaren och stängas elektriskt av GEZE elektriska uppställningsfunktion i styrskenorna i dörrstängaren. Med hjälp av fastighetsstyrtekniken kan fastighetsskötaren avgöra när dörrarna måste stängas, till exempel efter kontorstid. Dörrläget som har registrerats av fastighetsstyrsystemet överförs till klimatregleringssystemet som sedan styr temperaturerna på ett energieffektivt sätt. Den ”intelligenta” dörrstyrningen kombinerar därigenom energieffektivitet med inbrottsskydd.

GEZE-produkter vid företaget Vectors huvudkontor

 • IO 420 BACnet gränssnittsmodul
 • Helautomatiska karuselldörrar med tre dörrblad
 • Powerturn slagdörrsautomatik
 • K 600 fällspaksdrifter
 • GEZE tillträdeskontrollsystem
 • Självlåsande paniklås IQ AUT
 • Hopkopplat dörrstyrdon TZ 320
 • GEZE Powerturn F drivenhet
 • FT500 elslutbleck
 • FTV 320 nödutgångslås
 • MBZ 300 RWA styrdon
 • GEZE Cockpit