Ämnen

Fastighetssäkerhet – skydd av människor och egendom

Att göra en fastighet säker är ingen lätt sak. Ökande säkerhetskrav måste uppfyllas, lagstiftning och föreskrifter måste följas. Härtill kommer försäkringsbolagens krav och komplexiteten i de tekniska möjligheterna. Ett korrekt säkerhetskoncept ser till att så lite som möjligt ”inträffar”.

Vilka är riskerna med fastighetsförvaltning?

Nödutrymningsdörrar med panikarm som öppnas med fysiskt tryck.

Nödutrymningsdörrar med panikarm som öppnas med fysiskt tryck. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Ingen fastighet är den andra lik. Inte heller de människor som använder den. Eller de varor som tillverkas eller förvaras där. Riskerna och farorna ser inte likadana ut. Alla som har ansvar för säkerheten i en fastighet måste överväga alla risker och skyddsmål i en analys. Ett säkerhetskoncept för fastigheten beaktar dels lagstadgade bestämmelser, dels försäkringsbolagens krav.

Säkerhetsåtgärderna för särskilda fastigheter såsom offentliga byggnader, förskolor, industrifastigheter, kontorskomplex, höghus, hotell, shoppingcentra, skolor samt sjukhus och vårdboenden skiljer sig från dem som gäller för privatbostäder. Antalet personer i en fastighet är också viktigt, och om de har begränsad rörlighet och är förtrogna med fastigheten.

Möjliga risker

 • Brand/explosion
 • El- och mekaniska fel
 • Farliga ämnen
 • Spionage/sabotage
 • Inbrott
 • Inbrott/vandalisering
 • Räd

Säkerhetskoncept för fastigheter – vad betyder det?

Ett säkerhetskoncept rymmer alla preventiva eller skadereducerande åtgärder skräddarsydda för behoven, kraven och skyddsmålen. Dessa är i huvudsak brandskyddsåtgärder, säkra nödutrymningsvägar, rökutsugssystem, tillträdesstyrning och inbrottsskydd. Säkerhetskonceptet för användningen av fastigheten måste anpassas till organisationens övergripande säkerhetskoncept och uppdateras regelbundet – i synnerhet när användningen av fastigheterna förändras, till exempel efter organisationsförändringar.

Dörrar som den viktigaste aspekten när det gäller fastighetssäkerhet

Viktigt för fastighetssäkerheten: flerfunktionsdörr

Viktigt för fastighetssäkerheten: flerfunktionsdörr © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Dörrar kan fungera som fastighetstillträde, nödutgångar och skyddade anslutningar till andra rum med olika funktionsområden. De ger ett viktigt bidrag till fastighetssäkerheten. De uppfyller även andra tekniska krav vad gäller brandskydd, ljudisolering och tillgänglighet.

Därför har automatdörrar utvecklats till komplexa system med intelligenta drivenheter. Flerfunktionsdörrar uppfyller följande funktioner:

 • Tillträdesstyrning
 • Brand- och röklarm
 • Styrsystem för nödutrymningsdörrar
 • Skydd genom sensorer, till exempel närvaro- och rörelsedetektorer

Om dörrsystemen integreras i fastighetsautomationen eller fastighetsstyrsystemen kan man visa och styra deras drifttillstånd på fjärrbasis.


GEZE dörrlösningar för din säkerhet

GEZE levererar förstklassiga säkerhetslösningar för automatiska drivenheter. De anpassas till de specifika kraven och koncepten för utrymningsvägar – från dörrstyrdonet som fristående lösning, till systemlösningar som kombinerar individuella säkerhetskrav i ett intelligent system. Individuella säkerhetskoncept resulterar i bästa möjliga lösningar.

Gå till GEZE säkerhetssystem

Del av GEZE nödutrymningssystem: GEZE TZ 320 dörrstyrdon

Del av GEZE nödutrymningssystem: GEZE TZ 320 dörrstyrdon

GEZE nödutrymningssystem

GEZE nödutrymningssystem är en komplett och tillförlitlig systemlösning som lämpar sig särskilt för offentliga byggnader såsom sjukhus, skolor eller diskotek. I händelse av brand eller panik erbjuder det person- och brandskydd samt skydd av fastigheten. Olika systemkomponenter från GEZE samverkar här, bland annat dörrautomatiker, dörrstängare, motorlås och elslutbleck i utrymningsvägar samt brand- eller farolarmsystem och tillträdeskontrollsystem. Dörrstyrdonet TZ 320 fungerar som ”hjärnan”. nödutrymningssystem uppfyller EltVTR (föreskrifter för elektriska låssystem i dörrar till nödutgångar).

Paniklås

Självlåsande paniklås levererar kompromisslös säkerhet för både människor och egendom i händelse av fara. Å ena sidan måste människor kunna utrymma byggnaden på några sekunder för att undkomma faran. Å andra sidan måste ägare och operatörer skydda känsliga områden från obehörigt tillträde.

GEZE levererar självlåsande paniklås (IQ lock) för detta ändamål. De säkerställer låsning enligt försäkringstekniska krav, inbrottsskydd och kontrollerat tillträde, men även ett snabbt öppnande vid fara.

GEZE tillträdeskontrollsystem

Som kompakt, webbaserat allt-i-ett-systemlösning med samtliga dörrelaterade komponenter, uppfyller tillträdeskontrollsystemet GEZE kraven på moderna identifieringssystem. Fingeravtrycksidentifiering med biometri eller kortbaserade system – GEZE tillträdeskontrollsystem kan användas till enskilda dörrar och till hopkopplade dörrsystem. GEZE tillträdeskontrollsystem anpassas steg för steg till storleken på och kraven hos olika säkerhetskonceptet.

Den enkla användningen gör att tillträdeskontrollsystemet GEZE även passar för privatbostäder. Tillträdesstyrning vid ytterdörren, ringklockor, sabotageövervakning eller elslutbleck gör privata fastigheter säkrare och slår vakt om integriteten.

GEZE fastighetstekniksystem

Med hjälp av fastighetssystemet kan systemlösningar för dörr-, fönster- och säkerhetsteknik från GEZE integreras i fastighetssäkerheten och fastighetsstyrningen. Ett centralt kontroll- och visualiseringssystem övervakar automationskomponenterna i fastigheten och erbjuder säkerhet genom ett flertal hopkopplade funktioner. Det garanterar säkert rök- och värmeutsug (RWA), stänger av brandsceller, öppnar nödutrymningsvägar eller kontrollerar tillträdet.

Det svarar för samtidig övervakning av

 • automatiska dörrsystem
 • dörrstängare i brand- och rökskyddsdörrar
 • fönstermotorer för rök- och värmeutsug (RWA) samt för den dagliga ventilationen
 • nödutrymningssystem och paniklås
 • tredjepartsprodukter (till exempel ljusstyrningar)
   

Modern dörr-, fönster och säkerhetsteknik från GEZE i nya ABUS KranHaus


GEZE dörrsystem med förhöjt inbrottsskydd

GEZE säkerhetsdörrar gör livet svårt för inbrottstjuven. De skyddar fastighetsentréerna med striktare säkerhetskrav (komponentmotståndsklass 2). Det transparenta utseendet hos systemet upprätthålls, oberoende av RC2-funktionaliteten.

Gå till inbrottshämmande skjutdörrssystem från GEZE

Gå till inbrottshämmande automatiskt karuselldörrssystem från GEZE

Support vid projektering av fastighetssäkerhet

GEZE stöder projekteringen av nya byggnader och ger råd vad gäller fastighetssäkerhet. Individuella önskemål och situationer tas med i beräkningen samt relevanta branschspecifika krav. Vi är väl förtrogna med de tekniska riktlinjer, förordningar och standarder som måste beaktas under byggandet. Standarder och föreskrifter ändras regelbundet, och det gör svårt för ”icke-experter” att hålla koll på alla detaljer.

GEZE kan också ge stöd vid specialistprojektering, till exempel när det gäller tillgänglighet och brandskyddsplanering för en fastighet.

Heltäckande service för implementering av fastighetssäkerhet

Förutom att stå till tjänst med rådgivning installerar GEZE även lösningarna hos kunden. Kunden har fördel av löpande planering, genomförande och service från en och samma partner.

GEZE:s serviceverktyg hjälper fastighetstekniker att hantera och konfigurera automatiska dörrsystem så att de kan konfigurera inställningarna både snabbare och enklare.

Gå till GEZE:s kundportal

Kalkylprogrammet WinCalc 2.0 för fönstermotorer svarar för de komplicerade beräkningarna för systemdesignen till fönster och visar alla tillämpliga drivenhetslösningar. Programmet beräknar manuella och elmotordrivna ventilationsfönster, rök- och värmeutsugsfönster och NRWG, samt utformningen av lämpliga nödströmsstyrcentraler.

Alltid i framkant av säkerhetstekniken

GEZE levererar support även efter slutfört projekt, i form av olika servicepaket. Service- och underhållsavtal tryggar en långsiktig fastighetssäkerhet.