Ämnen

Intelligent rumsavskiljning med stil

Nya eller olika designer för bostäder, effektivare utnyttjande av kontorslokalerna eller flexibel användning av glasfronter? Inga problem med moderna rumsavskiljningssystem. Rummen kan delas av individuellt och återanslutas med hjälp av fasta eller flyttbara väggsystem och skjutdörrar i trä, plast, metall och glas. GEZE har designinriktade dörrbeslagslösningar för alla dessa element av funktionell arkitektur.

Gör rummen visuellt större – med glasskjutdörrar

Skjutdörrar tillverkade av glas leder in naturligt ljus i rummen.

Skjutdörrar tillverkade av glas leder in naturligt ljus i rummen.

Visst, försöka duger, men ofta år det snett: man vill anpassa rummen till olika användningar med hyllor, skärmar eller vikskärmar, eller skapa privatsfär eller bullerskydd med draperier eller väggar. Effekten blir snarare mörk och instängd. Den lösning som inredningsdesigners och arkitekter föredrar är att snabbt kombinera eller separera rum med bekväma skjutdörrar eller skjutväggar. Här skapar glaset överblick och transparens.

Ljus får inte enbart ett rum att se bredare och större ut, utan naturligt dagsljus är också viktigt för användarnas och de boendes fysiska och mentala välmående. Modern glasteknik gör att hela väggytor kan bytas ut mot glas. Resultat: eleganta nya kontor, konferensrum, väntrum eller bostadsrum – till en rimlig kostnad. Funktionella dörrbeslag skapar mobilitet och flexibilitet, med de enskilda elementen som förflyttas i profiler eller spår.

GEZE rumsavskiljning: separera och återanslut med design

Manuella skjutväggar (MSW) öppnar, delar av och separerar rummen och anpassar dem till den aktuella användningen på ett flexibelt sätt. Den modulbaserade designen av MSW gör det möjligt att använda olika systemelement med varierande funktion. Fasta bladelement kan användas som pendel-, slag- och anslagsdörrar eller som fasta paneler. Horisontellt rörliga bladelement å andra sidan används som skjutdörrar.

Det innebär att en stängd skjutdörr snabbt kan omvandlas till en fullt fungerade slagdörr med hjälp av en lättmanövrerad låsmekanism. Det är den perfekta lösningen om MSW-glasfronten i till exempel butiker eller caféer inte ska öppnas helt i lite kyligt väder. GEZE levererar tilltalande designalternativ med olika täckprofiler som går lutande mot glaset eller har en modern, vinklad design.

Gå till produktbroschyr GEZE manuella skjutväggssystem (MSW) (PDF | 3.27 MB)

Gå till kundportalen – konfigurationsverktyg för MSW (manuella skjutväggssystem)

GEZE manuella skjutväggssystem på Ronald McDonald House

Manuellt skjutväggssystem från GEZE (foto: Lothar Wels för GEZE GmbH)

Manuellt skjutväggssystem från GEZE (foto: Lothar Wels för GEZE GmbH) © Lothar Wels / GEZE GmbH

Unga patienter kan ha sina familjer boende hos sig både före och efter behandling på universitetssjukhuset, tack vare det senaste Ronald McDonald House i Tübingen. Husets öppna arkitektur skapar inte enbart en inbjudande och ljus atmosfär. Tack vare det obrutna utrymmet på markplanet kan man använda det flexibelt, till exempel för events.

Det öppnas upp, delas av och separeras med manuella skjutväggssystem (MSW) från GEZE. Modulstrukturen gör att man kan använda systemelement med olika funktioner. MSW är därför den idealiska lösningen för en transparent rumsplanering.

GEZE Pendulo system omfattar olika pendeldörrssystem med enkelt och dubbelt dörrblad, med och utan överljus och fasta paneler, som kan kombineras med varandra beroende på behoven.

GEZE Pendulo System © Jochen Stüber / GEZE GmbH

GEZE Pendulo väggsystem i helglas

Som transparent avdelare på kontor, i butiksinredning eller hemma: många olika eleganta lösningar kan bli verklighet med Pendulo-systemet. Det särskilda med detta: GEZE-systemet döljer den intelligenta tekniken – en integrerad dörrstängare – i den lägre designerprofilen. Det innebär att dörren kan öppnas i båda riktningarna, har en balanserad stängningsrörelse och svänger tillbaka mjukt till viloläget. Planeringen av GEZE väggsystem i helglas är okomplicerad. Med det onlinebaserade konfigurationsverktyget Pendulo kan man designa kompletta lösningar från en och samma källa, snabbt och enkelt – allt utifrån individuella önskemål.

Gå till kundportalen – konfigurationsverktyg för Pendulo

GEZE Pendulo, användningsområden

  • Avdelare mellan kontor och korridorer
  • Konferensrum för olika ändamål
  • Väntrum på mottagningar
  • Butiksfronter i gallerior
  • Vindfångslösningar i privata och kommersiella miljöer

Skjutdörrsteknik från GEZE: tunn teknik - lång livslängd

GEZE levererar olika beslagslösningar för funktionellt och visuellt tilltalande skjutdörrssystem, skiljeväggar eller andra flyttbara element. De består av en skena och en löpvagn som styrs i den, vilken förflyttar de anslutna skjutdörrbladen i glas, trä eller metall. Till de särskilda fördelarna hör tyst gång och smal design. Ett omfattande program med tillbehör för olika lösningar.

GEZE löpvagns- och designerbeslag för manuella skjutdörrar

  Skjutdörrar Skjutluckor
  Rollan
40 NT
Rollan
80 NT
Levolan
60
Levolan
120
Perlan
140
Perlan
AUT-NT
Perlan
140 KS
Perlan
AUT 2
Bladvikt
(max.)
40 kg. 80 kg 60 kg 120 kg 140 kg 80 kg 140 kg 120 kg
Passagekomfort ** **** ****** ****** ***** ****** ***** ******
Bladmaterial  
Trä

Plast

Metall

Glas - -

Korrosionsskydd

Klass 1

Klass 1 Klass 3 Klass 3 Klass 2 - Klass 4 -

● = passar särskilt för
○ = passar även för
- = nej

Rollan och Perlan skjutdörrsbeslag är utformade framför allt för innerdörrar, medan Perlan även passar som exteriörlösning.

Mycket designutrymme i projekteringen

GEZE har ett stort utbud av lösningar för funktionella, robusta och estetiska rumsavdelare med skjutdörrar, skjutväggssystem och väggsystem helt i glas, med stort utrymme för design under projekteringen.

Projekterare kan konfigurera det manuella skjutväggssystemet (MSW) samt det helglasade väggsystemet Pendulo och Levolan 60/120 online med konfigurationsverktyg.

GEZE erbjuder även utbildning på systemen i form av webinarier, antingen hos ett GEZE-dotterbolag eller i kundens lokaler. Kunden får en komplett, projektrelaterad teknisk dokumentation till varje förslag. Speciallösningar är tillgängliga för projekterare vid förfrågan.

Snabb och enkel installation

GEZE:s lösningar har många fördelar även för installatörerna: MSW och Pendulo kräver ingen glasbearbetning för dörrskenor och fasta panelprofiler. Båda systemen kan enkelt och snabbt installeras på byggplatsen.

Med MSW kan man med hjälp av en vidhäftningsbygel för laminerat säkerhetsglas använda laminerat säkerhetsglas utan extra profil- eller glasbearbetning.

Snabb, okomplicerad installation framifrån och med endast ett installationsverktyg tack vare installationssystemet Levolan Smart fix.

Bekväm drift av manuellt skjutväggssystem

De briljanta egenskaperna och den tysta gången tack vare styrd kurvteknik gör att det endast krävs mycket ringa kraft för att förflytta glaselementen manuellt. Hela öppnandet av till exempel butiksfronter med hjälp av MSW SmartGuide löpvagnar gör systemet enormt flexibelt.

Perlan skjutdörrsbeslagssystem är mycket robust, särskilt i högfrekventerade bostads- och kontorsområden:

  • Går permanent smidigt tack vare två invändiga precisionskullager i varje löpvagn, spårdesignen och de generöst tilltagna löparna
  • Korrosionsskydd för något fuktig inomhusmiljö och därför hållbarhet tack vare invändiga tillslutna kullager. Skenan i eloxiderad legering minskar slitaget och ger även ett förhöjt skydd mot korrosion.
  • Den mjuka indragningen till ändläget med GEZE Perlan 140 SoftStop skyddar dörr och dörrbeslag och förlänger livslängden.