Fallstudier

GEZE dörrsystem för tillträdesstyrning med höga designkrav

Det nya rättscentret i Gelsenkirchen inrymmer alla juridiska institutioner på en yta som täcker 19 000 m². Automatdörrar och innovativa säkerhetslösningar från GEZE stödjer funktionen och säkerheten vid det moderna rättscentret och passar in perfekt i fastighetens puristiska arkitektur.

En central kontaktpunkt: Gelsenkirchen rättscentrum

Rättscentrum med automatdörr med dubbla dörrblad. Foto: Annika Feuss för GEZE GmbH

Automatiska dörrsystem med dubbla dörrblad erbjuder bekvämlighet och säkerhet. © Annika Feuss / GEZE GmbH

Det Stuttgart-baserade arkitekturföretaget Harris + Kurrle projekterade det tredelade fastighetskomplexet med ett tydligt fokus på funktion och synergieffekter. Rättssalarna, biblioteket, fastighetsregistret och cafeterian är grupperade runt atriet i byggnadens mittdel. Rättsförvaltningens kontor inryms i de två mindre, något förskjutna delarna.

Förstklassiga automatdörrar och innovativa säkerhetslösningar från GEZE stöder funktionen och säkerheten vid det moderna rättscentret och passar in perfekt i fastighetens puristiska arkitektur.

Maximal komfort: automatdörrar med Powerturn drivenhet

Tre slagdörrssystem i glas med tre dörrblad kännetecknar den prestigefyllda entrén till huvudbyggnaden. De kraftfulla drivningssystemen Powerturn från GEZE i välbeprövad 7 cm-design förflyttar de stora glasdörrbladen i automatdörrarna lätt och tyst för tillgänglig komfort. Tack vare den inbyggda Smart swing-funktionen kan de tunga glasdörrbladen öppnas manuellt på ett enkelt sätt. Detta minskar energiförbrukningen, oavsett om dörren är i manuell drift eller hålls öppen under långa perioder.

Effektiv tillträdesstyrning tack vare GEZE dörrteknik

Automatdörrar med slagdörrssystemet Slimdrive EMD-F i entréområdet fungerar som säkerhetssluss. Foto: Annika Feuss för GEZE GmbH

Inglasade automatdörrar med tillträdesstyrning © Annika Feuss / GEZE GmbH

Maximal säkerhet och skydd för de kallade, vittnen, juryer, administrativ personal och besökare är ett självklart krav i dagens domstolsbyggnader. Totalt fyra Slimdrive EMD-F slagdörrssystem i säkerhetsslussen mot atriet uppfyller säkerhetskraven i en byggnad som är tillgänglig för allmänheten.

  • Ett av systemen i säkerhetsslussen är reserverad som entré endast för domstolens personal via ett tillträdeskontrollsystem.
  • Två av automatdörrarna fungerar som avdelare för att hantera alla övriga grupper av personer.
  • Det fjärde systemet i säkerhetsslussen fungerar som utgång och förhindrar obehörigt tillträde till atriet: den yttre slussdörren öppnas endast om den inre är stängd.


Den eleganta drivenheten Slimdrive EMD-F passar särskilt väl till de skyddade lokaler som är typiska för säkerhetsslussar. Genom det automatiska öppnandet och stängandet i slagdörrssystemet erhålls snabb passage genom säkerhetsslussen, och personalens övervakningsarbete underlättas.

Centralt styrda automatdörrar tryggar nödutrymningsvägarna

Tillförlitliga utrymnings- och räddningsvägar är ett oavvisligt krav i högfrekventerade fastigheter. För att efterkomma detta krav vid det nya rättscentret i Gelsenkirchen implementerade GEZE flerfunktionella utrymningsdörrar i atriet och ytterväggarna, vilka kan aktiveras med centralstyrningen TZ 320.

Centralstyrningen kombinerar tillträdesstyrningar, övervakning av alla öppnings- och stängningshändelser i nödutrymningsdörrar samt frigivning av nödutrymningsdörrarna i händelse av fara. En nödknapp i dörrsystemet, som öppnar dörren i nödutgångsriktningen för alla, när som helst, ger extra säkerhet. När man trycker på nödknappen utlöses samtidigt ett larm i syfte att minska risken för manipulation.

Dörrsystem med komplexa arbetsuppgifter

Mer än 100 dörrar i hela fastighetskomplexet har utrustats med dörrstängare från GEZE i syfte att uppfylla kraven på brandskydd och tillgänglighet. Boxer-versionen som är integrerad i dörrbladet har använts i de prestigefyllda rättssalarna, vilket ger dörren ett perfekt utseende utifrån. Free swing-funktionen gör det möjligt för dörrsystemen att öppna eller stänga med minimal kraft, som om det inte fanns några dörrstängare alls. Dörrarna stängs tillförlitligt och säkert i händelse av brand. Den unika, bekväma uppställningsfunktionen gör att dörrarna låses i position och hålls permanent öppna i slutet av free-swing-området utan att kompromissa med den automatiska stängningen i händelse av brand.

GEZE-produkter vid Gelsenkirchen rättscentrum

  • GEZE Powerturn drivningssystem
  • Slimdrive EMD-F slagdörrssystem
  • Slimdrive EMD F drivenhet
  • TZ 320 dörrstyrdon
  • Integrerade Boxer-versioner