Ämnen

Elektronisk tillträdesstyrning – flexibel och säker

Tillträdesstyrningen avslår tillträde för oinbjudna besökare och tillåter behöriga personer att passera. Huvudfrågan är: vem är behörig att gå in var och när? Trots allt är det ju säkerheten för personer, värdesaker och data som står på spel.

Stopp! Visa legitimation!

Dessa ord, eller något i den vägen, används tidigare för att förhindra okända eller obehöriga personer från att korsa gränser, komma in i fabriker eller gå in genom grindarna till kanslibyggnader. Fortfarande jobbar säkerhetspersonal, spärr- och dörrvakter med att kontrollera vem som har behörighet att passera igenom en dörr och inte.

Företagsfastigheter, kontor och lager rymmer all slags värdeföremål och data som behöver maximalt skydd mot stöld, spionage och vandalisering. Anställda som korrekt och regelbundet går in i en fastighet är antingen kända av dörrvakten eller har en eller flera nycklar. Skramlande nyckelknippor hör emellertid till historien och moderna säkerhetssystem är nyckellösa – vilket gör dem båda bekväma och säkra.

Dagens tillträdeskontrollsystem styr elektroniskt vilka som går vart i en fastighet eller anläggning, och när. De är skräddarsydda för typen av företag, dess verksamhetsflöden och dess trafikströmmar.

Exempelvis har sjukhus, apotek, datahallar, flygplatser och banker särskilt känsliga områden som måste skyddas mot obehörigt tillträde. På hotell är det endast gästerna som har tillträde till rummen eller gymområdena. Varuhusen beviljar alla användare tillträde under öppettid, men endast behöriga personer därutöver. Medan alla anställda behöver ha tillträde i tillverkningsföretag är det endast viss personal som bör ha tillträde till exempelvis farliga sektioner eller sekretessklassade områden.

Komponenter i ett tillträdeskontrollsystem

Tillträdeskontrollsystemen består av minst tre komponenter. Identifieringsmediet, till exempel ett ID-dokument eller biometrikarakteristik. (Kort-)läsaren, som registrerar ID-information eller data, och skickar uppgifterna till en dörrstyrning eller tillträdeskontrollstyrning (ACU) för utvärdering. Tillträdeskontrollstyrningen kontrollerar tillträdesbehörigheten och beviljar eller avslår frigivning av dörren, även utan permanent anslutning till tillträdeskontrollprogrammen. Om en kontroll ger positivt resultat beviljas tillträde av en elektrisk drivenhet, ett motorlås eller, om tillämpligt, ett elslutbleck.

Ytterligare dörr- och låskontakter ansluts till dörrstyrningen för att övervaka status för dörrarna (stängt, låst, öppet). Härvid upptäcks eventuella försök till manipulation och inbrott, och larm utlöses.

Moderna tillträdeskontrollsystem kan administrera de tillträdesbehörigheter som beskrivs ovan, både on- och offline. Offlinesystemen består av digitala cylindrar och skjutbeslagssystem, och till skillnad från ett onlinesystem, lagras behörigheterna på ID-kortet.

Fördelar med tillträdeskontrollsystem

  • Inga ändringar behöver göras i systemet om identifieringsmediet försvinner – den försvunna transpondern eller ID-kortet kan spärras omedelbart
  • Permanent översikt över personalens samtliga tillträdesbehörigheter
  • Ett stort antal tillträdesprofiler kan definieras
  • Behörigheterna kan ändras när som helst
  • Skydd av värdesaker och data via kontrollerat tillträde: personal och besökare har individuellt definierat tillträde till vissa områden på vissa tidpunkter
  • Generering av larm i händelse av manipulation eller försök till obehörigt tillträde
  • Inga fler ”bortglömda” dörrar
  • Tillträdesstyrningar och tidsregistrering kan också anslutas

GEZE: optimala lösningar för individuella säkerhetskoncept

Tillträdeskontrollsystem med RFID-breddområdesläsare

Tillträdeskontrollsystem med RFID-breddområdesläsare © Dirk Wilhelmy / GEZE GmbH

GEZE levererar individuella tillträdesstyrningslösningar – anpassade till aktuell sektor och kundspecifika behov. Varje lösning sammanställs för kunden ifråga utifrån ett urval av GEZE-produkter.

Som kompakta, webbaserade allt-i-ett-systemlösningar med samtliga dörrelaterade komponenter, uppfyller GEZE:s tillträdeskontrollsystem kraven från moderna identifieringssystem. Besökare och personal har tillträde till vissa områden under vissa tider – och tillträdesbehörigheterna kan ändras mycket snabbt för varje enskild dörr. De små dimensionerna hos tillträdeskontrollstyrningarna och integrationen av ID-läsarna i fastighetsinstallationerna ger gott om utrymme för frihet i dörrdesignen. GEZE tillträdeskontrollsystem kan användas en enskilda dörrar och till hopkopplade dörrsystem.

Gå till GEZE säkerhetssystem

GEZE RFID-läsare

RFID-läsaren GCER 100 är ett tillträdeskontrollsystem för fristående användning. Systemet består av en styrning och en läsare. ID-kort, nyckelringar eller bilnycklar kan användas som identifieringsmedia. Eftersom det är begränsat till max. 100 lagringsbara ID-alternativ är GCER 100 RFID-läsare en idealisk lösning för mindre fastigheter där ett begränsat antal personer behöver auktoriserat tillträde.

Gå till RFID-läsaren GEZE GCER 100

Den bredbaserade GCLR-lösningen används som en tillträdes- eller entrékontroll eller som personligt skyddssystem. Den består av breddområdesläsare GCLR som placeras invid dörren, och en transponder som bärs av användaren. Systemet gör det möjligt att övervaka och styra tillträdet till vissa områden och passager.

GEZE kombinerar tillträdesstyrning och säkra nödutrymningsvägar

I säkerhetsutformningen av en fastighet ingår att bestämma och styra vem som ska ha tillträdesbehörighet. Säkerheten bör dock inte enbart handla om tillträde, man behöver också tänka på att fastigheten ska kunna utrymmas på ett säkert sätt vid en fara. Alla måste kunna komma ut – men alla ska inte beredas tillträde till en öppen nödutgång. Trygghet och säkerhet går hand i hand.

GEZE motorlås med panik- eller helpanikfunktion låser upp dörrar med en motor som svar på en signal från till exempel tillträdeskontrollsystemet. De kan också låsas upp mekaniskt när som helst i händelse av en nödsituation. Efter användning låser den självlåsande funktionen dörren igen enligt försäkringskraven.

Gå till GEZE IQ lås

GEZE SecuLogic system för nödutrymningsvägar är ett resultat av en kombination av olika GEZE systemkomponenter, till exempel dörrautomatiker, dörrstängare, motorlås, panikreglar, brand- och larmsignaler eller tillträdeskontrollsystem, som alla använder sig av dörrstyrdonet TZ 320 som ”hjärna” i systemet. Systemet uppfyller alla krav som ställs på en extremt modern, tillförlitlig och designinriktad systemlösning. SecuLogic utrymningsdörrsystem uppfyller kraven i det tyska direktivet för elektriska låssystem i utrymningsdörrar (EltVTR). Försäkringsgodkänd låsning, garanterat tillförlitligt skydd mot inbrott, snabbt öppnande vid fara samt kontrollerat tillträde.

Gå till GEZE dörrstyrdon

Tillträdesstyrning hopkopplad i Smart Buildings

Smart hopkoppling: flerfunktionella säkerhetsdörrssystem

Smart hopkoppling: flerfunktionella säkerhetsdörrssystem © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Tillträdesstyrningen kan också hopkopplas i fastighetsstyrsystem, till exempel det nybyggda huvudkontoret hos Vector Informatik i Stuttgart. För den konstanta övervakningen och driften av fler än 180 flerfunktionella säkerhetsdörrsystem är de automatiska dörrsystemen på nya campus hos Vector Informatik hopkopplade via en gränssnittsmodul i BACnet fastighetsstyrsystem.

GEZE levererar skräddarsydda digitala hopkopplingslösningar. De specifika kopplingspunkterna, som en del av detta, fungerar som centrala skärningspunkter där alla kablar och BACnet-gränssnittsmodulen möts. Den enhetliga strukturen hos kopplingspunkterna förser den fastighetsansvarige med en översikt över gränssnitten mot andra enheter vid varje dörr och över all hopkopplad fastighetsteknik.

Gå till GEZE fallstudie för Vector

Sektorspecifika komplettpaket

GEZE:s BIM-dörrobjekt hjälper till vid byggplanering, eller mer specifikt, med dörrplanering. Våra arkitekter hjälper även till när det gäller individuella och sektorspecifika tillträdesbehov, där vi har sammanställt specifika lösningar. Med sina branschexperter och mångåriga erfarenhet från marknaden kan GEZE leverera det kunnande som krävs.

Kunderna får ett helt paket av oss: rådgivning, lösningsutveckling, projektplanering, produkter, installation och eftermarknadsservice.

Fastighetsautomation är framtiden – och hopkoppling av tillträdesstyrningen i fastighetsautomationen är exakt vad vi sysslar med. Hopkopplingen gör det möjligt att konstant övervaka dörrtillstånden och att vidta fjärrbaserade åtgärder om så krävs.

Utbildning på basfunktioner och installation

GEZE erbjuder utbildning i tillträdesstyrning, iQ-lås och säkerhetsteknikfrågor. Kontakta oss gärna för mer information. 

Snabb hjälp

Tillträdesstyrning är en känsligt fråga, i synnerhet när inte allting fungerar som det var tänkt. Även här kan du förlita dig på GEZE som partner. GEZE Service erbjuder snabb support och snabba lösningar, serviceavtal samt omedelbar assistans om så krävs. Vår stora globala personalstyrka står till tjänst.

GEZE har även ett stort antal verktyg för stöd i dörrprojekteringen.