Konst kan upplevas bekvämt: skräddarsydd dörrteknik hos konstsektionen vid Boijmans

I holländska Rotterdam har en komplex konstsektion skapats vid museet Boijmans Van Beuningen. Tillförlitlig dörrteknik från GEZE, särskilt anpassad till kundens önskemål, uppfyller de höga kraven på energieffektivitet, brandskydd och styrning av besökarflöden.

Enkelt tillträde med höga designkrav: skjutdörrssystem för konstsektionen vid Boijmans Van Beuningen

Konstsektionen vid Boijmans Van Beuningen är ett innovativt byggnadsverk: en publik konstsektion, där viktiga konstverk görs tillgängliga för allmänheten med utgångspunkt i rigorösa säkerhetsåtgärder och enorma arbetsinsatser. Här finns mer än 150 000 konstverk, fördelade på 6 våningar i 5 olika klimatzoner. Sektionen är nämligen sorterad efter konstverkens krav på förvaring, luftfuktighet och rumstemperatur – och inte efter exempelvis konstperioder. Konstsektionen Boijmans Van Beuningen erbjuder med andra ord besökaren helt nya möjligheter att upptäcka konstverk på nytt.

Styrning av besökarflödena och ökning av säkerheten vid konstsektionen hos Boijmans Van Beuningen

Vy över entrédörrarna vid konstsektionen Boijmans Van Beuningen

Skjutdörrar lämpar sig för de mest skiftande användningskrav. © Hystrix

Förutom den krävande förvaringen av konstverken låg utmaningen i att styra upp besökarflödena och att sörja för gästernas komfort och säkerhet. Skjutdörrar säkerställer bekväma och trygga entréer i fasaden och inomhus i sektionen. Tack vare sin tysta funktion och den platssnåla och diskreta designen smälter de automatiska skjutdörrssystemen optimalt in i den anspråksfulla arkitekturen och möjliggör också ett barriärfritt tillträde, så att alla gäster har möjlighet att beskåda konstskatterna.

Automatiska skjutdörrar har många fördelar:

 • Automatiska dörrar garanterar ett smidigt besökarflöde.
 • De levererar en bättre energieffektivitet eftersom de – beroende på klimat/årstid – håller den varma luften inomhus resp. utomhus.
 • Skjutdörrar ökar fastighetssäkerheten genom att dörrarna kan öppnas i endast den ena riktningen.
 • Automatiska dörrsystem kan anslutas till brandskyddskonceptet och de säkra nödutrymningsvägarna.
Vy, öppen skjutdörr mot takterrassen

Skjutdörrssystemet Slimdrive SL smälter harmoniskt in i spegelytan på ytterfasaden. © Hystrix

Vy, skjutdörrar till trapphuset i konstsektionen vid museet Boijmans Van Beuningen

Färgen på Slimdrive SL har anpassats specifikt till trappuppgångens interiöra design. © Hystrix

Skräddarsydda skjutdörrslösningar för restaurang och takträdgård

På sektionens tak finns en restaurang med en grön takterrass. Dessa är tillgängliga för allmänheten under kvällstid. Våra automatiska skjutdörrssystem Slimdrive SL-RC2/WK2 imponerar här med låg bygghöjd, klar designlinje och hög funktionalitet, även vid hög besöksfrekvens.

Förhöjd säkerhet samt besökarstyrning i trapphuset

Utmaningen för skjutdörrslösningen för butiken inne i fastigheten var att säkerställa ett korrekt besökarflöde. Vår lösning: tillträdet till trapphuset i butiken samt till de övre våningarna är utrustat med Slimdrive SL NT dörrsystem. Systemen är utrustade med en sensor som har ställts in så att båda sidor kan användas som utgångar från trappan. Från butiken fungerar en skjutdörr som tillträde till trapphuset för att leda besökarflödet rätt.

Fördelar hos Slimdrive SL NT

 • Kan kopplas ihop och integreras i fastighetsautomationen med hjälp av den öppna BACnet-standarden
 • Mycket tyst likströmsdrivenhet med lågt slitage och en höjd på endast 7 cm
 • Automatiserad detektering och loggning av feldetektering och felloggning
 • Fri parametersättning för in- och utgångar för olika funktioner
 • Integrerat batteri för nödöppning, t.ex. vid strömavbrott
 • Olika mekaniska och elektriska låsningar tillgängliga
 • Självrengörande rullvagnar

Ytterligare fördelar hos Slimdrive SL-RC2/WK2

 • Certifierat inbrottshämmande enligt motståndsklass RC2 (Resistance Class)
 • Funktionen RC2 är tillgänglig endast i driftsätt ”Natt”
 • Med stånglåsning och förstärkta profilkomponenter

Dörrlösningar individuellt anpassade till kundens önskemål

För konstsektionen var det dels krav på säkerhet och funktionalitet, dels designtekniska aspekter som stod i fokus. Även här är Slimdrive SL det idealiska valet: den mycket smala designdrivenheten passar perfekt till sektionens futuristiska arkitektur. Både i trappuppgången och på takterrassen har drivenheterna stämts av färgmässigt till de enskilda kundönskemålen: de smälter sömlöst in i designen tack vare att de har samma färg som omgivningen.