Platina och diamant: Kö-Bogen II får de högsta DGNB-certifieringarna

Handels- och kontorsbyggnaden Kö-Bogen II i Düsseldorf är inte bara Europas största gröna fasad, den har dessutom erhållit DGNB-certifieringen platina och är till och med den enda byggnaden i världen med DGNB-certifieringen diamant – en strålande framgång, även för miljön. Hållbarhetsprojektet Kö-Bogen II visar hur det går till.

Framåtblickande: Green Building

Kö-Bogen II

DGNB-certifikaten platina och diamant för Kö-Bogen II © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH

Ett hållbart byggande blir allt viktigare för minskning av byggbranschens miljöpåverkan. När allt kommer omkring står byggsektorn för cirka 30 % av utsläppen av växthusgaser. Allt fler byggare och investerare är därför intresserade av miljövänliga och hållbara byggnader och byggprojekt, så kallade Green Buildings.

MER OM GREEN BUILDING

Internationellt erkända: DGNB-certifieringar för hållbara byggnader

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, (eng: German Sustainable Building Council)) utvärderar byggnaders hållbarhet. DGNB-certifieringen kan variera beroende på vilken nivå som eftersträvas (guld, silver, brons, platina) samt beroende på byggnadskategori (nybygge, befintlig byggnad, stadsdel). DGNB-certifieringarna är erkända främst i Tyskland, men även i resten av världen. En oberoende inspektion säkerställer att byggnader uppfyller de krävande DGNB-kriterierna.

Viktigt för framgångsrika DGNB-certifieringar: dokumentation och testning

För att säkerställa att DGNB-certifieringens kriterier uppfylls är det viktigt att alla inblandade – arkitekter, ingenjörer, byggare, fackplanerare och olika bygghantverk – har ett nära samarbete. I slutändan kräver en DGNB-certifiering att man lägger fram detaljerade bevis för alla genomförda åtgärder och deras effekter. 

 • Hållbarhet: Huvudsyftet med DGNB-certifieringen är att bedöma och säkerställa en byggnads ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet.
 • Energieffektivitet: Byggnaden ska förbruka så lite energi som möjligt och helst använda förnybar energi.
 • Miljöskydd: Miljöaspekter som vattenförbrukning, avfallshantering och minskning av förorenande utsläpp måste beaktas. Användning av regnvatten och avfallssortering är exempel på åtgärder som stöds.
 • Hälsa och komfort: Här ingår god luftkvalitet samt tillräcklig belysning och akustisk komfort för de boende i byggnaden.
 • Ytoptimering: Det är viktigt att säkerställa att alla ytor används på ett klokt sätt.
 • Byggnadsekologi: Byggmaterialens ursprung och deras miljöpåverkan analyseras. Hållbara material och ekologiska byggmetoder uppmuntras.
 • Innovation: Integreringen av innovativa teknologier och koncept som bidrar till hållbarhet eftersträvas och ses som något mycket positivt.
 • Livscykelfrågor: Byggnadens livscykelkostnader och effekter är viktiga. Hit hör inte bara byggkostnaderna, utan även drift- och servicekostnaderna under byggnadens hela livslängd.
 • Rörlighet och förbindelser: Goda förbindelser till lokal kollektivtrafik och cykelparkeringar kan ge pluspoäng.
 • Socialt ansvar: Byggnadens inverkan på det lokala samhället, såsom hur byggnaden stöder den lokala ekonomin och uppmuntrar social interaktion, beaktas.

”Utöver sin viktiga roll i Düsseldorfs urbana utformning kommer K II med sin arkitektur att sätta nya standarder för nya byggnadsprojekt även i framtiden, särskilt i ljuset av resursbrist och miljöskydd.”

Stephan Deußer, projektledare B&L Group

Hållbara lösningar för framgångsrik DGNB-certifiering

Integrationen av innovativa teknologier och koncept som bidrar till hållbarhet ses positivt i samband med DGNB-certifieringen. Så det är inte konstigt att dörrteknik från GEZE används i hållbarhetsprojektet Kö-Bogen II. Många av våra produkter uppfyller hållbarhetskraven i ledande globala miljöklassificeringssystem för gröna byggnader, såsom de från DGNB och LEED. Vi ger insyn i denna efterlevnad genom att på frivillig basis tillhandahålla miljöproduktdeklarationer (EPD) för våra produkter. Våra produkter finns även i onlinedatabaserna DGNB Navigator samt greenbuildingproducts.eu tillsammans med respektive certifikat. Certifikaten intygar antalet poäng med vilka en GEZE-produkt kan bidra till en framgångsrik DGNB- eller LEED-certifiering av en byggnad.

Grön, lutad fasad – en utmaning för dörrtekniken

Slimdrive SL NT-FR

Individuellt anpassad dörrteknik: GEZE Slimdrive SL NT-FR. © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH

Slimdrive SL NT-FR

Det smala skjutdörrssystemet ökar estetiken i entréerna till butiker och kontor. © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH

En särskild utmaning utgjorde den komplexa och krävande installationen av skjut- och slagdörrsautomatiker i den delvis lutade fasaden klädd med avenbok. På grund av sin låga driftshöjd på endast 7 cm passade vårt skjutdörrsystem Slimdrive perfekt: tack vare sin låga höjd smälter det harmoniskt in i den gröna fasaden. 

 • Slimdrive SLV projekterades objektpecifikt för installation på vinklade fasader eller hörn, till exempel i paviljonger, underjordiska parkeringar eller restaurangentréer, med en projektanpassad vinkel i drivskenan.
 • I utrymnings- och räddningsvägar användes Slimdrive SL NT-FR med utrymningsvägsfunktion.
 • En annan pluspunkt när det gäller hållbarhet: Slimdrive-dörrsystemets livslängd förlängs effektivt tack vare självrengörande rullvagnar och tystgående likströmsdrift med lågt slitage. Automatisk feldetektering och loggning minskar behovet av underhållsarbete ytterligare. Detta sparar resurser.

Speciallösningar för stängningskantsäkring för gröna och lutade fasader

Slimdrive SLV

Det beprövade skjutdörrssystemet från GEZE säkerställer skydd enligt gällande standarder och nattlåsning trots den lutande fasadkonstruktionen. © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH

Med hjälp av speciallösningar kunde vi dessutom säkerställa det erforderliga skyddet av de sekundära stängningskanterna på den lutade fasaden. Här var avståndet mellan skyddsdörrbladen och fasaden så stort att det fanns risk för att till exempel barn kunde ställa sig mellan skyddsdörrbladen och fasaden. Vår lösning: särskilt planerade och specialtillverkade flänsar av glas eller plåt som stängningskantsäkring. Detta krävde ett intensivt samarbete mellan GEZE:s konsulter och avdelningarna för planering och fastighetssäkerhet, samt med de olika bygghantverken.

I ett så ambitiöst projekt som Kö-Bogen II är det avgörande att alla byggtekniska inriktningar samarbetar under planeringsstadiet. GEZE har gjort ett värdefullt bidrag till hållbarhetsutvecklingen genom utarbetandet och genomförandet av objektspecifika lösningar samt övergripande planering.

Wolfgang Faßbender, arkitekt och konsult på GEZE

Planeringsrådgivning och underhåll under hela projektets livscykel

För framgångsrik DGNB-certifiering krävs detaljerade bevis på de åtgärder som genomförts och deras effekter. Därför är ett pålitligt och kompetent planeringsstöd och bearbetning från en och samma källa en stor fördel. Våra experter erbjuder individuell rådgivning och omfattande tjänster, allt från planering och montering till underhåll och vid behov demontering. 

Viktigt för certifiering av hållbara byggprojekt

Certifiering eftersträvas inom många byggprojekt, eftersom hållbarhetscertifikat ofta är en förutsättning för att ekonomiska bidrag ska godkännas. Michael Halstenberg, advokat och tidigare ministerdirektör, samt Günther Weizenhöfer, arkitekt och Team Lead på försäljningsavdelningen, diskuterar den aktuella utvecklingen och eventuella svårigheter med ansvar vid en defekt.

Vi hjälper dig i din planering