IQ windowdrive – produktserien med de intelligenta fönstermotorerna

Från automatisk ventilation till ett smart koncept för rök- och värmeutsug: intelligenta fönstermotorer i IQ windowdrive-serien från GEZE erbjuder en mängd olika funktioner. Parametersättning, synkronisering och hopkoppling kan utföras individuellt och integreras i fastighetsstyrtekniken. Fönstermotorerna erbjuder dessutom smart klämskydd på kraftmanövrerade fönster.

Intelligenta fönster tack vare smarta fönstermotorer

Kedjedrift Powerchain

Kedjedrift Powerchain

När arkitekter och projekterare utarbetar konceptet för ventilation eller rök- och värmeutsug inom ramen för ett byggprojekt dyker snabbt frågan om rätt fönstermotor upp. Dagens byggnader blir allt mer användarvänliga, energieffektiva och smartare överlag. Det har lett till att fler komponenter inom fastighetsteknik har automatiserats. Vår produktserie IQ windowdrive erbjuder intelligent drivningsstyrning för kraftmanövrerade fönster i byggnader med många användare. Fönstermotorerna säkerställer effektiv drift av rök- och värmeutsugsanläggningen och ventilationen, och kan integreras i fastighetsstyrtekniken. De kan användas för naturlig, automatisk ventilation varje dag samtidigt som de erbjuder nödvändig öppningsbredd för säker evakuering av rök från byggnaden vid brand. För att uppfylla framtida specifikationer omfattar produktserien IQ windowdrive olika driftstyper beroende på den installerade produkten i sin miljö.

Intelligent ventilation och säkert rök- och värmeutsugskoncept i ett

Drivenheter i produktserien IQ windowdrive kan kommunicera med varandra på ett smart sätt och lämpar sig därför både för ventilation och för rök- och värmeutsug. Fönstermotorena har olika öppnings- och stängningsfarter beroende på driftsätt.

Automatisk och säker ventilation

I driftsläget ventilation öppnar fönstermotorerna fönstren efter behov och positionerar dem exakt. Detta kan till exempel innebära att fönster på kontor öppnas så tyst att processen inte hörs. Fönster kan aktiveras med hjälp av en tryckknapp eller exempelvis via en automatisk process inom fastighetsstyrtekniken.

Tillförlitlig drift av rök- och värmeutsugsanläggningar

Fönstermotorer i IQ windowdrive-serien är dessutom en viktig del av smarta rök- och värmeutsugningsanläggningar. Till skillnad från ventilationsdrift arbetar motorn direkt i max.varvtal i händelse av rökutveckling eller brand och öppnar fönstren på mindre än 60 sekunder. Fönstren öppnas till sin maximala öppningsvinkel, vilket möjliggör snabbt rökutsug från fastigheten.

Fönstermotorer i serien IQ windowdrive öppnar och stänger fönster efter behov och aktiverar dem med millimeter- och sekundprecision – för ventilation samt rök- och värmeutsugstillämpningar.

Dr Dominik Landerer, produktchef hos GEZE

IQ windowdrive: systemlösning för kraftmanövrerade fönster

Säkerhetsmodul för säkring av farliga områden på kraftmanövrerade fönster

Säkerhetsmodul för säkring av farliga områden på kraftmanövrerade fönster © GEZE GmbH

Passande drivenhet för alla typer av fönster

Drivenheter som används på tunga fönster måste vara särskilt kraftfulla. I dessa fall används i regel kedjedrifter – såsom Powerchain i produktserien IQ windowdrive. Kedjedrifterna Slimchain å andra sidan är ett bra val för mindre fönster som används för ventilationsändamål. För takfönster väljer projekterare ofta spindeldriften E 250 NT. Vid mycket stora, tunga vrid-tipp-fönster rekommenderar vi ventilationsdrift F 1200+.

Systemlösningar för ökad säkerhet

Enheter ur produktserien IQ windowdrive kan utökas till systemlösningar genom användning av ytterligare komponenter. Låsningsdriften Power lock erbjuder extra säkerhet för fönster med stora fönsterblad. Detta gör att fönstren tål högre vindbelastning och är tätade mot slagregn och luft. Dessutom försvårar låsningsdriften försök till inbrott.

Det senaste tillskottet i produktserien är den TÜV-testade säkerhetsmodulenIQ box Safety som förbättrar säkerheten ytterligare. Den erbjuder smart klämskydd på kraftmanövrerade fönster. Detta innebär att fönstermotorer kan användas även i byggnader där det vistas skyddsvärda personer, outbildade personer eller ej beslutskompetenta personer – till exempel i skolor, sjukhus eller köpcentra. I sådana byggnader gäller skyddsklass 4 för efterlevnad av maskindirektivet. IQ box Safety och sensorer säkrar huvud- och sidostängningskanter där det finns risk för skär- eller klämskador. Modulen säkerställer säkert stopp och reversering av drivenheten om någon kommer in i riskzonen, vilket möjliggör maximal säkerhet i ventilationsdrift.

Mer information om fönstersäkring

Alla produkter i IQ windowdrive-serien kan också kombineras med kontrollpanelerna MBZ300 och THZ för rök- och värmeutsug från GEZE.

Integration i fastighetsstyrteknik

Ytterligare en viktig aspekt är aktivering och anslutning av drivenheterna i fastighetsstyrtekniken. Drivenheter i produktserien IQ windowdrive kan integreras i fastighetsstyrtekniken tack vare kombination med IQ BOX KNX. Den här kombinationen ger upphov till intelligenta fönstersystem som du kan använda för att på ett säkert och tillförlitligt sätt hantera ventilations- och rökutsugssystem i din fastighet.

Tekniska funktioner på fönstermotorer i serien IQ windowdrive

Aktivering med exakt positionering och individuell parametersättning

Fönstermotorer i IQ windowdrive-serien erbjuder intelligent aktivering med parametersättning efter behov baserat på den aktuella användningen i byggnaden. Medan traditionella fönstermotorer i regel bara har start/stopp-aktivering, gör IQ windowdrive-serien att fönstret kan öppnas till en exakt position. Dessutom möjliggör olika öppnings- och stängningsfarter för en säker och bekväm användning.

Vid brandlarm växlar drivenheterna till driftssätt rök- och värmeutsug. De fördefinierade värdena för denna situation, som i regel avviker betydligt från ventilationsläget, får sedan omedelbar verkan. Till exempel är fönster med ett ventilationsslag på 300 mm vanligtvis konfigurerade med ett rök- och värmeutsugsslag på 800 mm.

IQ windowdrives kommunicerar via LIN-BUS

Kommunikation mellan fönstermotorer hanteras via LIN-BUS. Detta gör det möjligt att använda automatiska fönster i både enkelt och synkront läge. I synkront läge kan upp till fyra enheter från IQ windowdrive-serien synkroniseras utan extern styrenhet.

Efterföljande styrningar för låsningsdrifter är också integrerade via LIN-BUS. Genom att koppla ihop fönstermotorn och låsningen säkerställer man att komponenterna automatiskt slutför sina arbetssteg i rätt ordning. En fastighet som ventileras under dagen kan på så sätt låsas säkert om natten.

Drivenheterna i produktserien IQ windowdrive utökas till en systemlösning.

Exempelstyrning via KNX: Fönstersäkring på ett automatiskt tippbladsfönster

Snabb driftsättning tack vare enkel konfiguration av drivenhetens parametrar

Med vår IQ windowdrive driftsättningsväska kan du snabbt ta dina fönstermotorer i drift. Anslutning av serviceterminalen ST 220 möjliggör också enkel parametersättning av IQ windowdrives. Med inställningsenheten kan användaren konfigurera drivenhetens parametrar för de olika automatiska lägena för ventilation och rök- och värmeutsug.

När alla drivenheter och komponenter har installerats kan diagnosvärden såsom tillryggalagt avstånd eller driftstid läsas av. Om fönstermotorerna är integrerade i fastighetsstyrtekniken kan denna ta emot statusmeddelanden och statussignaler. Detta säkerställer att du alltid har en översikt över fönstertekniken och omedelbart får en varning vid fel.

Översikt över fönstermotorerna i produktserien IQ windowdrive

Kraftfull ventilationsdrift för mycket stora och tunga vrid-tipp-fönster.

Kraftfull ventilationsdrift för mycket stora och tunga vrid-tipp-fönster. © GEZE GmbH

Kraftfull ventilationsdrift för mycket stora och tunga vrid-tipp-fönster

 • Generösa tillämpningsgränser gör det möjligt att ha stora fasader utan horisontell tvärsindelning
 • Idealiskt vid stora fönsterelement (upp till 3 500 mm bladhöjd och 2 400 mm bladbredd, vid max. 200 kg) som ska användas för naturlig ventilation
 • Integrerad manöverpanel med kapacitiva pekknappar för öppning, stängning och vridning av fönsterbladet
 • LED-indikeringen visar öppningssystemets aktuella position samt säkerhetsmeddelanden
 • Tack vare den mekaniska nödlåsningen kan fönstret användas även vid strömavbrott
 • Max. öppningsbredd på 180 mm i tippställning 90° i vridpunkt

Mer om F 1200+

Bild på GEZE Slimchain kedjedrift

Kedjedrift i snygg design: Slimchain från GEZE © GEZE GmbH

Kedjedrift på 24 V i snygg design med många användningsområden

 • Smälter perfekt in i fasadens design tack vare slimmat och stilrent utseende
 • Slag med steglös justering och individuella varvtal för ventilation samt rök- och värmeutsug
 • Finns som specialversion – slag, kabellängd, färg och inriktning kan konfigureras för vänster-/högerhängda fönster
 • Synkronisering av max. fyra enheter utan extern central
 • DIP-omkopplare för ändring av driftsätt (solo och syncro, master, slave)
 • Enkel och snabb installation med smart fix installationssats
 • Testad som naturligt verkande rök- och värmeutsugsenhet i enlighet med EN 12101-2
   

Mer om Slimchain

Bild på Powerchain kedjedrift från GEZE

Powerchain från GEZE: Kedjedriften för stora och tunga fönsterelement © GEZE GmbH

Kedjedrift för stora och tunga fönsterelement som kräver stora öppningsbredder

 • Snabba öppningshastigheter i RVU-fall, även för mycket tunga fönster
 • Slag med steglös justering och individuella varvtal för ventilation samt rök- och värmeutsug
 • Tillgänglig i en specialversion – slag, kabellängd och färg kan konfigureras
 • Synkronisering av max. fyra enheter utan extern central
 • DIP-omkopplare för ändring av driftsätt (solo och syncro, master, slave)
 • Enkel och snabb installation med smart fix installationssats
 • Testat som naturligt verkande rök- och värmeutsugsenhet

Mer om Powerchain

Bild på GEZE E 250 NT spindeldrift

E 250 NT från GEZE: Spindeldrift i kompakt konstruktion © GEZE GmbH

Spindeldrift i kompakt design med många olika användningsområden:

 • Slag med steglös justering och individuella varvtal för ventilation samt rök- och värmeutsug
 • Synkronisering av max. fyra enheter utan extern central
 • Enkelt byte av driftssätt (enkelt och synkront, master/slave) med hjälp av DIP-omkopplare
 • Testad som naturligt verkande rök- och värmeutsugsenhet i enlighet med EN 12101-2

Mer om E250 NT