Hitta rätt fönstermotor med GEZE

Beroende på installationsplats kan moderna konstruktionsmetoder kräva automatiserade fönster. Ofta är de fönsterelement som behövs i dessa applikationer helt enkelt för stora och tunga för att kunna manövreras manuellt. I den dagliga användningen - integrerade i fastighetsautomationen - erbjuder de naturlig ventilation och ser till att rumsklimatet är fräscht och behagligt. I RVU-fall sköter fönstermotorerna tilluftssystem och utflöde för naturligt rök- och värmeutsug.

Automatiska fönstermotorer för en rad olika applikationer

GEZE ECchain

Fräsch luft tack effektiv ventilation med GEZE ECchain © Exorbitart / GEZE GmbH

Automatiska fönstermotorer används numera i många offentliga fastigheter som stora kontorsfastigheter, köpcentra eller sjukhus. De erbjuder naturlig ventilation, och tidsinställda fönsterkontroller säkerställer till exempel att fönstren inte kan lämnas öppna över natten av misstag. Fjärrstyrd användning ger också fördelar i fråga om hygien eftersom fönstervreden inte behöver vidröras. Tillförseln av tilluft förbättrar kvaliteten på inomhusluften och minskar risken för smittspridning.

Nödutrymningsvägar tack vare naturligt rök- och värmeutsug

Sist men inte minst spelar öppningsautomatiker på fönster en viktig roll när det gäller rök- och värmebortledning: I händelse av brand garanterar våra fönstermotorer att utrymnings- och räddningsvägar förblir så rökfria och tillgängliga som möjligt. Öppnings- och låssystem för rök- och värmebortledning består av en spindeldrift och en mekanisk beslagssats. I samband med rök- och värmeutveckling öppnas fönstren av intelligenta rökutsugslösningar. Även med ett litet spindelslag kan fönstret öppnas brett på bara några sekunder. Den värme och rök som genereras vid en brand samlas under innertaket och släpps sedan ut genom tillufts- eller frånluftssystemet.

Användning av fönstermotorer för naturlig ventilation

Alltfler fastighetsägare upptäcker fördelarna med automatiska fönsteröppnare. De används i allt större omfattning för att öka komforten i moderna kontors- och bostadsfastigheter. Fönstermotorerna sörjer för tillförsel av tilluft varje dag samtidigt som de bidrar till att förbättra energieffektiviteten: om de styrs centralt förhindrar de att fönstren öppnas okontrollerat vid låga temperaturer. Fördelarna med automatiska fönstermotorer är många - precis som produkterna i vårt breda sortiment.

TILL VÅRA FÖNSTERMOTORER

Tre frågor som hjälper dig hitta rätt fönstermotor

När du funderar på vilken fönstermotor som bäst möter dina behov finns det några viktiga kriterier att ta hänsyn till. För att göra ditt val lite lättare har vi tagit fram de tre frågorna nedan.

Jämförelse av GEZE fönstermotorer

  F 1200+ NT-varianter för rök- och värmeutsug OL-varianter E-drivenheter EC Chain Slimchain Powerchain
Lämpar sig för naturlig ventilation Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Rammontering Nej Ja (utom RWA 105 NT) Ja (utom OL 370 EN) Ja Ja Ja Ja
Dörrbladsmontering Ja Nej (utom RWA 105 NT) Nej (utom OL 370 EN) Ja (utom E 1500 S och E 3000) Nej Ja Ja
Testad som naturligt verkande rök- och värmeutsugsenhet Nej Ja Nej Delvis Nej Ja, endast 24 V-versionen Ja
Driftspänning 24 V 24 V 230 V 24 V/230 V 230 V 24 V/230 V 24 V
Öppningssätt inåt inåt/utåt inåt/utåt inåt/utåt inåt/utåt inåt/utåt inåt/utåt
Installationsplats Fasad Fasad Fasad Tak/fasad Fasad Fasad Tak/fasad

Hitta rätt fönstermotor från GEZE för just dina behov

GEZE Solution Team hjälper dig gärna att hantera unika applikationer.

Till våra öppningsautomatiker för fönster

Till våra öppnings- och låssystem

Här kan du se exempel på enskilda lösningar för fönstermotorer

Informationsmaterial om enskilda fönsterlösningar

Digital fönsterberäkning: Använd vårt verktyg GEZE WinCalc

I tabellen får du en grov översikt över vilka fönstermotorer som kan uppfylla dina behov. Vår praktiska, specialutvecklade GEZE WinCalc-programvara genomför exakta beräkningar åt dig, så att du kan välja rätt fönstermotor – en tidsbesparande, användarvänlig funktion.

Gå till beräkning med GEZE WinCalc

Översikt över GEZE öppnings- och låssystem

F 1200+ för ventilation av stora och tunga vrid-tipp-fönster och tippfönster.

F 1200+ för ventilation av stora och tunga vrid-tipp-fönster och tippfönster. © GEZE GmbH

Fönstermotor för ventilation av stora och tunga vrid-tipp-fönster och tippfönster

 • Automatisering av stora fönsterelement för naturlig ventilation 
 • Kan användas för naturlig ventilation (24 V) i fasadområdet
 • För inåtgående vrid-tipp-fönster och tippfönster
 • Montering på aluminiumfönster
 • Bladmontage 


MER OM F 1200+

GEZE öppnings- och låssystem RWA 100 NT

Öppnings- och låsningssystem för inåtgående tippbara, topp- och sidohängda fönster. IQ windowdrive - intelligent drivningsstyrning. © GEZE GmbH

Öppnings- och låssystem för inåtgående eller utåtgående, bottenhängda, topphängda och sidhängda blad

 • Plats: Fasad
 • Användningsområden: naturlig ventilation, rök- och värmebortledning, naturligt verkande rök- och värmeutsugsenhet
 • Ram- och bladmontering med trä-, plast- eller metallfönster
 • Ändlägesfrånslagning med hjälp av intern väggivare
 • Systemlösning med profilanliggande spindelautomatik E 250 NT vid 24 V driftspänning
 • Testad som naturligt rök- och värmeutsugsaggregat (naturligt verkande rök- och värmeutsugsenhet) i enlighet med EN 12101-2

Mer om GEZE RWA 100 NT

Mer om GEZE RWA 105 NT

Mer om GEZE RWA 110 NT

GEZE öppningsautomatik och låsningsdrift OL 350 EN

GEZE öppningsautomatik och låsningsdrift OL 350 EN © GEZE GmbH

Öppnings- och låssystem för inåtgående eller utåtgående bottenhängda, topphängda, sneda och sidhängda fönster

 • Användningsområde: naturlig ventilation
 • Plats: Fasad
 • Ram- och bladmontering med trä-, plast- eller metallfönster
 • Elektromekanisk ändlägesfrånslagning
 • Systemlösning med profilanliggande spindelautomatik E 350 N vid 230 V driftspänning

MER OM GEZE OL 350 EN

MER OM GEZE OL 360 EN

GEZE kedjedrift ECchain

Kedjedrift med universalkonsoler för enkel automatisering i ventilationsdrift, monterat i ett bostadshus © GEZE GmbH

Kedjedrift med universalkonsoler för enkel automatisering i ventilationsdrift

 • Användningsområden: automatisk naturlig ventilation
 • Speciellt utvecklad för privatbostäder
 • Kostnadseffektiv
 • Snabb och enkel att montera
 • Universalfästen och universalkonsoler för gängse profilsystem
 • Driftsspänning: 230 V

Mer om ECCHAIN

Kedjedriften Slimchain från GEZE i en kontorsfastighet.

Kedjedriften Slimchain från GEZE i en kontorsfastighet. © Exorbitart / GEZE GmbH

Kedjedrift i snygg design med många användningar

Beroende på variant:

 • Användningsområden: naturlig ventilation, rök- och värmebortledning, naturligt verkande rök- och värmeutsugsenhet
 • Används i från- och tilluftssystem
 • Slimmad och diskret design
 • DIP-omkopplare för ändring av driftssätt (solo och syncro, master, slave)
 • Kan anslutas till fastighetsautomation via KNX
 • Driftsspänning: 24 V eller 230 V

Mer om GEZE SLIMCHAIN

Mer om GEZE SLIMCHAIN 230 V

GEZE Powerchain kedjedrift med säkerhetsfångsax i en bostadsfastighet

Kedjedrift för stora och tunga fönsterelement som kräver stora öppningsbredder, monterat i ett bostadshus © GEZE GmbH

Kedjedrift för stora och tunga fönsterelement som kräver stora öppningsbredder

 • Användningsområden: naturlig ventilation, rök- och värmebortledning, naturligt verkande rök- och värmeutsugsenhet
 • Används i från- och tilluftssystem
 • Snabb öppningshastighet
 • DIP-omkopplare för ändring av driftssätt (solo och syncro, master, slave)
 • Kan monteras snabbt och enkelt med smart-fix-monteringssystemet
 • Driftsspänning: 24 V

MER OM POWERCHAIN

GEZE spindeldrift E 250 NT i en kontorsbyggnader

E 250 NT är en spindeldrift i kompakt utförande med många användningsområden, t.ex. vid rök- och värmeutsugsanläggningar och naturlig ventilation, till direktuppställning i fasad- och takområdet. Den kan också monteras för in- och utåtgående fönster med tipp-, topp- och sidohängda fönster. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Spindeldrift i kompakt design med många olika användningsområden

MER OM GEZE E 250 NT

Spindeldrift i 230-V-version med stort utbud av konsoler

MER OM GEZE E 350 N

Spindeldrift i slimmad design för tunga blad

MER OM GEZE E 1500 N

Spindeldrift med höga öppnings- och stängningsfarter

MER OM GEZE E 1500 S

Spindeldrift för tunga takfönster

MER OM GEZE E 3000

Saxdrifter som designlösning för optimal ventilation

MER OM GEZE E 170

Elektrolinjärdrift för automatisering av överljusöppnare, platt form

MER OM GEZE E 212