Låsningsdrifter

Power lock Låsningsdrift i kombination med Slimchain, Powerchain eller E 250 NT

Power lock Power lock låsningsdrift
 • Systemlösning för låsning i kombination med IQ windowdrive fönstermotorer Slimchain, Powerchain och E 250 NT
 • Automatisk låsning av fönstret genom åtkomst till fönsterautomatiken
 • Uppfyller höga krav på vindbelastning, täthet mot slagregn och lufttäthet
 • Elektronisk positionsidentifiering som låser upp fönstret innan det öppnas
 • Den elektroniska ändlägesfrånslagningen erbjuder skydd mot felhantering och överbelastning
 • Hög drag- och tryckkraft för upp till sex låspunkter
Visa mer
 • Låsning och upplåsning på sex sekunder
 • Synkronisering av upp till två Power lock och fyra IQ windowdrive fönstermotorer
 • Kontrollerat tillsammans med IQ windowdrive fönstermotorer enligt EN 12101-2 (naturligt verkande rök- och värmeutsug)
Kontakta oss

Låsningsdrift i kombination med Slimchain, Powerchain eller E 250 NT

Användningsområden

 • Extra säkerhet och skydd mot väderpåverkan
 • För naturlig ventilation, rök- och värmeutsugsanläggning, naturligt verkande rök- och värmeutsugsenhet
 • Kan användas i från- och tilluftssystem
 • Inåtgående tippbara, sidohängda, topphängda, svängbara och vändbara fönster
 • Montering på trä-, plast- eller metallfönster
 • Blad- och karmmontage

Produktspecifikationer

Power lock
Platsbehov på karm (min.) Platsbehovet ska beräknas individuellt
Platsbehov på dörrblad (min.) Platsbehovet ska beräknas individuellt
Öppningshastighet ventilation 3.6 mm/s
Tryckkraft 600 N
Dragkraft 600 N
Spänning under drift 24 V ± 25 %
Driftspänning 24 V DC
Strömförbrukning 1.5 A
Effektförbrukning 36 W
Nominell drifttid 30 %
Längd anslutningskabel 2 m
Speciallängd anslutningskabel 5 m, 7.5 m
Min. ledartvärsnitt 0.75 mm²
Antal ledare 4 ledare
Driftstemperatur -5 - 70 °C
Skyddsklass IP42
Skyddsklass III
Inställbar öppningshastighet (ventilation) Ja
Provat gällande naturligt verkande rök- och värmeutsug Ja
KNX-kompatibel Ja
Tippfönster INÅTGÅENDE karmmontage Ja
Tippfönster INÅTGÅENDE bladmontage Ja
Sidohängda fönster INÅTGÅENDE karmmontage Ja
Sidohängda fönster INÅTGÅENDE dörrbladsmontage Ja
Topphängda fönster INÅTGÅENDE karmmontage Ja
Topphängda fönster INÅTGÅENDE bladmontage Ja

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00