Styrning ventilation

IQ box Safety Säkerhetskopplingsmodul för säkring av riskställen vid kraftmanövrerade fönster

IQ box Safety
 • Uppfyller de strängaste kraven för skyddsklassen enligt riskbedömning för kraftmanövrerade fönster i enlighet med maskindirektivet (skyddsklass 4)
 • TÜV-kontrollerad funktionssäkerhet enligt DIN EN 13849-1
 • Fyra sensoranslutningar, kan beläggas med kopplingslister eller beröringsfria sensorer
 • Hattskenshus med insticksklämmor för snabb och enkel kabeldragning
 • Integrerad knapp för manuell stängning av fönstret i samband med service
 • Enkelt och snabbt idrifttagande tack vare förinställda standardparametrar
Visa mer
 • Parametrar kan anpassas med serviceterminal ST 220
Kontakta oss

IQ box Safety garanterar säker stängning av automatiserade ventilationsfönster genom att säkra huvud- och sidostängningskanterna. Om sensorerna upptäcker ett främmande föremål stoppas fönstret eller så reverserar stängningsrörelsen. I synnerhet i skolor och förskolor är ett sådant fingerklämskydd nödvändigt för att automatiserad ventilation ska kunna användas, eftersom barn anses vara i särskilt behov av skydd.

Användningsområden

 • Stängningskantsäkring på automatiserade kraftmanövrerade fönster med drivenheter IQ windowdrive på 24 V
 • För anslutning av säkerhetskopplingslister och beröringsfria sensorer
 • En IQ box Safety per fönster för upp till fyra fönstermotorer och två låsningsdrifter
 • För naturlig ventilation, rök- och värmeutsug (RWA)
 • Lämpar sig för alla aktiveringstyper (nödströmsstyrcentral, 24 V-strömförsörjning, IQ box KNX, IQ gear)

Produktspecifikationer

IQ box Safety
Mått 35 x 90 x 60 mm
Monteringssätt Hattskenemontering
Driftspänning 24 V DC
Strömförbrukning 0.1 A
Kabeldimension (max.) 2.5 mm²
Maxlängd totalt drivenheter 50 m
Max. kabellängd beröringsfria sensorer 10 m
Max. kabellängd kopplingslister 200 m
Ingångar för sensorer 4 Stk.
Mjukvara drivenheter Programvaruversionen för drivenheterna (IQ windowdrive) måste vara V3.2 eller högre eller V1.0 för F1200+.
Driftstemperatur -5 - 70 °C
Skyddsklass IP20
Skyddsklass III
Godkända säkerhetskopplingslister 4,5k - 22k Ohm

Varianter och tillbehör

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00