Styrning ventilation

IQ box KNX * Gränssnittsmodul för integration av fönstermotorerna Slimchain, Powerchain och E 250 NT i KNX-fastighetsbuss

IQ box KNX Hattskenevariant för installation på TS35 hattskena. Platsbehov 18 mm (1 TE)
  • Aktivering och respons för fönstermotorer via KNX-fastighetsbuss
  • En IQ box KNX per fönster kopplar upp till fyra fönstermotorer och två låsningsdrifter
  • Alla IQ windowdrive drivenheter kan kombineras och kan integreras beroende på planeringsfas
  • Effektivare fastighetsövervakning tack vare tillförlitliga statusmeddelanden
  • Integrerat knappgränssnitt för anslutning av fler komponenter som knappar och sensorer
  • Statusmeddelande möjligt för varje automatiserat fönster
Visa mer
  • Enkel komplettering och utökning vid behov
Kontakta oss

Gränssnittsmodul för integration av fönstermotorerna Slimchain, Powerchain och E 250 NT i KNX-fastighetsbuss

Användningsområden

  • Naturlig ventilation i fasad- och takområdet
  • Direkt integration av motorerna Slimchain, Powerchain, E 250 NT i KNX-byggnadssystem
  • För hattskenemontering eller infällt montage

Produktspecifikationer

IQ box KNX
Monteringssätt Infällt eller utanpåliggande hus
Max. kabellängd till knapp 30 m
Max. kabellängd till fönster 50 m
Spänning under drift 24 V ± 25 %
Strömförbrukning 0.02 A
Skyddsklass IP20
Skyddsklass III
KNX körkommandon Öppet/stängt, steg/stopp, börposition i %, hastighet i %, spärra
KNX statusmeddelanden Position i %, öppet, stängt, ej stängt, öppnas, stängs, mellanposition
Luftning Tidbaserad ventilation, spaltventilation, vindlarm, regnlarm

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00