Byggnader värda namnet i en föränderlig tid

Vi diskuterar kraven och trenderna i dagens byggsektor med våra GEZE-experter Sören Eilers, Bernd Saller och Florian Süpfle. Vad har ändrats de senaste åren inom byggbranschen och i föreställningen om byggnader värda namnet?

Byggs det annorlunda idag jämfört med tidigare?

Florian Süpfle: Byggsektorn har förändrats radikalt de senaste årtiondena. Under efterkrigstiden var det framför allt återuppbyggnad som var ledordet. Byggnaderna uppfördes snabbt och till viss del med material av sämre kvalitet och utan omfattande planering. Och idag? Prioriteringarna ligger på säkerhethållbarhet och energieffektivitet.

Vilka utmaningar innebär det?

Florian Süpfle: Fastighetsplaneringen med tillgänglighet och energieffektivitet har blivit mer komplex. Sedan tillkommer föreskrifter, t.ex. för brandskydd. För att allting ska klaffa måste planerarna samarbeta med experter inom olika områden.

Läs mer om planering av flerfunktionella dörrar

Sören Eilers: Trots det pågår det ett byggande hela tiden – och tendensen pekar uppåt inom den publika sektorn. Byggnader uppförs ”för ett särskilt ändamål” och då måste den aktuella lagstiftningen beaktas. Ett annat fokus ligger på miljöskyddet kopplat till byggnadsklimattekniska frågor. För planerare är det en utmaning men också en chans.

Med BIM blir komplexa byggprojekt förmånligare och effektivare.

Vilka nya teknologier förändrar planeringsprocesserna?

Bernd Saller: En programvara med vars hjälp man kan utföra hållbarhets-, plausibilitets- och standardkontroller har naturligtvis förenklat efterlevnaden av standarder.

Florian Süpfle: Exakt, digitaliseringen gör det enklare för oss att genomföra byggprojekt. Byggnadsdata registreras digitalt med Building Information Modeling (BIM). Därigenom kan alla hantverk kommunicera bättre med varandra. Eller Virtual Reality: planerare och kunder upplever byggnader virtuellt och kan göra ändringar i realtid.

Ladda ned GEZE BIM-objekt

Byggnadsdata registreras digitalt med Building Information Modeling (BIM). Därigenom kan alla hantverk kommunicera bättre med varandra.

Florian Süpfle, Specification Sales Manager vid GEZE
FA GC 170 - trådlöst tillval

Tack vare GEZE Wireless Kit kan takmonterade detektorer och manuella stängningsknappar i GEZE uppställningssystem anslutas trådlöst till den dörrpostmonterade detektorn. © Annika Feuss / GEZE GmbH

Sören Eilers: Även den aktuella användningen blir allt viktigare. Mindre kontorsytor behövs, t.ex. vid hemarbete.

Florian Süpfle: Det stämmer. I en kontorsfastighet finns det ofta användningsenheter med olika hyresgäster. Därigenom blir dragningen av utrymnings- och räddningsvägar genom de olika hyresenheterna en utmaning för planerarna. Men den förändrade användningen av befintliga byggnader utgör en stor potential för GEZE.

Allt om fastighetssanering

Sören Eilers: Vi ska inte glömma bort det hållbara byggandet. Efterfrågan på fönster eller dörrar med lågt U-värde ökar. Dessutom blir maximal energieffektivitet allt viktigare i byggprodukter.

Florian Süpfle: Idag finns det många material som är hållbarare, lättare och till viss del billigare. Tidigare tillverkades dörrar och fönster huvudsakligen av trä. Idag använder man plast, aluminium, trä och glas, eller en kombination av dessa.

Bernd Saller: Det finns också en prisaspekt på detta. Designen kommer på andra plats.

Sören Eilers: Men ändå går trenden entydigt mot glasytor och öppna byggnader – och mot byggnadssammankoppling.

Läs mer om fastighetsautomation

Vi ska inte glömma bort det hållbara byggandet. Efterfrågan på fönster eller dörrar med lågt U-värde ökar. Dessutom blir maximal energieffektivitet allt viktigare i byggprodukter. Men ändå går trenden entydigt mot glasytor och öppna byggnader – och mot byggnadssammankoppling.

Sören Eilers, Specification Sales Manager bei GEZE

Vi är nyfikna på hur framtidens byggnader värda namnet kommer att vidareutvecklas. Men en sak är säker: vi kommer att vara en aktiv del av denna utveckling. Tack för samtalet.