Ämnen

BIM optimerar byggprojekteringen – först digitalt, sedan i verkliga livet

BIM står för Building Information Modelling och är en modern, digital arbetsmetod för integrerad projektering, optimering, framtagning och förvaltning av fastigheter. BIM-modellerna består av enskilda BIM-objekt, som utgör den digitala motsvarigheten till verkliga byggprodukter. GEZE levererar anpassningsbara BIM-dörrprojekt kostnadsfritt för att öka projekteringssäkerheten.

BIM gör byggprojekten billigare och effektivare

Komplexa byggprojekt blir billigare och effektivare med BIM.

Komplexa byggprojekt blir billigare och effektivare med BIM.

Upplever du exploderande kostnader och problem med deadlines? Detta verkar vara något ofrånkomligt i samband med större byggprojekt, såsom den nya flygplatsen i Berlin eller konserthuset Elbphilharmonie i Hamburg. Inte ens mindre byggnader slipper undan. Kunder inom den offentliga sektorn har dock höga förhoppningar om framtiden. Genom att välja nya projekteringsprocesser och verktyg ska planeringsmetoden Building Information Modelling (BIM) förbättra projekteringen och styrningen av byggprojekt.

Inom traditionell byggprojektering upprättar man byggnadsritningarna i flera steg, skickar in dem till myndigheterna för att sedan granska dem på nytt. Viktiga arbetsuppgifter är också att upprätta kostnadskalkyler och samordna processerna mellan olika yrkesgrupper på byggarbetsplatsen. När ett byggprojekt växer uppstår det ofta gnissel i processerna eftersom det finns åtskilliga led som är beroende av varandra, och relationer som förändras löpande, vilket måste tas med i beräkningen.

Integrerad planering med BIM

BIM (byggnadsinformationsmodellering) kopplar ihop alla berörda parter på en plattform och minskar antalet samordningssteg. BIM representerar ett nytt integrerat och digitalt byggnadsplaneringssystem som kan beskrivas som en gigantisk databas. Alla objekt som är specifika för fastigheten (till exempel murning, dörrar, fönster etc. samt fastighetsteknik) registreras digitalt, kombineras och hopkopplas i en unik 3D-modell som alla berörda parter jobbar med.

Databasen innehåller även relevant information om material och deras livslängd, ljudgenomsläpplighet, brandskydd och, allra viktigast, kostnaderna.

Fastigheter kan ritas, modelleras, optimeras och simuleras med hjälp av BIM. Syftet är att implementera byggprojekt enklare, billigare och med färre förseningar. Modellerna används inte bara till byggprojekt utan de gör även den efterföljande driften säkrare, bekvämare och effektivare.

Vår BIM-expert Günther Weizenhöfer i en intervju på temat byggnadsplanering med BIM

Hög projekteringskvalitet

Den största fördelen med BIM är att alla deltagare – arkitekter och planerare, generalentreprenörer och byggare/ägare – kan titta på byggprojektet virtuellt som en modell i planeringsfasen. Fel och avvikelser kan identifieras och åtgärdas snabbt i modellskedet, vilket innebär att kvaliteten, men framför allt säkerheten, i planeringen förbättras väsentligt. Dessutom kan byggföretagen välja material och leverantörer på ett tidigt stadium på basis av den information och de förslag som är lagrade i BIM.

Användningen av BIM ökar alltmer för byggprojekt inom den offentliga sektorn i Europa

Storbritannien, Nederländerna, Danmark Finland och Norge föreskriver att BIM används för offentligt finansierade byggprojekt. I Tyskland vill departementet för transport och digital infrastruktur (BMVI) använda BIM för alla nya planeringsprojekt från och med 2020.

Fördelar med virtuellt byggande med BIM

 • Bättre utbyte av information mellan alla intressenter
 • Ökad produktivitet
 • Tidigare upptäckt och avhjälpande av fel
 • Bättre projekterings- och kostnadssäkerhet

BIM-objekt ökar planeringssäkerheten och minskar felfrekvensen

Digitala byggmodeller är själva kärnan i BIM-metoden. Dessa består av enskilda BIM-objekt, det vill säga den digitala motsvarigheten till verkliga byggprodukter. De baseras på strukturerade data som möjliggör produktjämförelser, till exempel dimensioner, vikter, teknisk produktinformation och tillverkaruppgifter såsom tillgängliga varianter, beställningsdatum, priser, leveranstider, installations- eller serviceinformation etc.

Om BIM-objekt byggs in i BIM-modeller förenklar det anbudsförfarandet, kostnadsuppskattningen, beräkningen och simuleringen i planeringsfasen. I utförandefasen underlättar det beställning, leverans, själva utförandet samt montaget. Dessutom förenklas fastighetsdriften i den operativa fasen.

BIM-objekten kan rationalisera arbetsprocesserna, minimera felkällorna och säkra en ökad digitalisering i byggandet.

Günther Weizenhöfer, arkitekt och gruppchef för projekteringsseminarier hos GEZE

Snabb och säker konstruktion och leverans av byggprojekt med BIM-dörrobjekt

Alla dörrar i en fastighet kan planeras extremt enkelt med hjälp av GEZE BIM-objekt. Till skillnad från många andra leverantörer offererar GEZE alltid en komplett dörr som BIM-objekt, så att dörren kan beaktas med alla sina komponenter. Dessa flerfunktionsdörrar kan användas för att illustrera alla slag-, skjut- och karuselldörrar. GEZE BIM-objekt är kostnadsfria för Autodesk Revit, Graphisoft Archicad och Nemetschek Allplan.

Läs mer om BIM-dörrobjekt och ladda ned dem
Terminologi

BIM-ordlista

En gemensam informationsbas är nödvändig för att alla projektdeltagare ska kunna jobba med BIM på ett effektivt sätt. Building Information Modeling används på en transparent, delad kunskapsplattform. Här återfinns de flesta viktiga BIM-begrepp så att ett framgångsrikt samarbete kan inledas. Vid frågor, tveka inte att kontakta våra experter.

Enkel planering med BIM

 • Kontakt och samarbete med specialister är en del av den kompletta lösningen GEZE BIM.
 • GEZE erbjuder inte bara 3D-projekt utan även en lösning för konstruktörer inom BIM-processen.
 • Arkitekter kommer att i allt högre grad tvingas använda BIM till offentligt finansierade fastigheter i framtiden.

BIM-objekt stödjer installationsföretag och arbetskraft

Med BIM-planering kan installationsföretag och ingenjörer vara säkra på att allting har gåtts igenom noggrant, så att man slipper överraskningar.

 • Väsentligt förhöjd planeringssäkerhet inom alla yrkesgrenar
 • Fel i kommunikationen mellan olika yrkesgrenar kan undvikas.

BIM-objekt från GEZE minimerar insatstiden och kostnaderna

 • Tillhandahållandet av BIM-dörrprojekt är en tjänst som GEZE levererar till projekterare och arkitekter som arbetar med BIM.
 • Projekteringen blir mer omfattande och genomtänkt med GEZE BIM-objekt, vilket resulterar i kortare servicetider och minskade kostnader för operatörerna.