Slimdrive

Låg totalhöjd och klara linjer – det är bara några av fördelarna med det automatiska skjutdörrssystemet Slimdrive. Det är slankt och elegant och smälter perfekt in i glasfasader. Ytterligare höjdpunkter: En mycket tyst likströmsdrivenhet med lågt slitage och självrengörande rullvagn ger extra lång livslängd för GEZE Slimdrive. Den är optimalt rustad för höga passeringsfrekvenser på inner- och ytterdörrar.