Slimdrive

Slimdrive SC * Automatiskt system för böjda skjutdörrar för genomförande av halvrunda lösningar och vindfångssystem

Slimdrive SC System med enkel- eller dubbeldörrar. Inner- och ytterdörrar med hög passagefrekvens. Representativa fastighetsentréer med stort ljusinsläpp. Fasader med smala karm- och profilkonstruktioner. Glasfasader med högsta designanspråk. Vindfångssystem, i kombination med linjära skjutdörrar.
 • Mycket tyst likströmsdrivenhet med lågt slitage och en höjd på endast 7 cm
 • 40 % större öppningsbredd än med linjära skjutdörrsautomatiker
 • Olika automatikvarianter möjliga, t.ex. dubbelingång, hörndörr, cirkelbåge, halvkrets
 • Kan kopplas ihop och integreras i fastighetsautomationen med hjälp av den öppna standarden BACnet
 • Automatisk felidentifiering och loggning
 • Fri parametersättning för in- och utgångar för olika funktioner
Visa mer
 • Integrerat batteri för nödöppning vid säkerhetsrelevanta fel, t.ex. strömavbrott
 • Självrengörande rullvagn underlättar underhåll
 • Olika mekaniska och elektriska låsningar kan fås som tillval
Kontakta oss

Användningsområden

 • System med enkel- eller dubbeldörrar
 • Inner- och ytterdörrar med hög passagefrekvens
 • Representativa ingångar med stort ljusinsläpp
 • Fasader med smala karm- och profilkonstruktioner
 • Glasfasader med högsta anspråk på design
 • Vindfångsystem, i kombination med linjära skjutdörrar
 • Öppningsbredder från 800 till 3000 mm möjliga
 • Dörrbladsvikter upp till max. 120 kg
 • Lämpliga profilsystem är profilsystem med smala profiler och ISO- och monoglas och helglassystem (GGS)

Produktspecifikationer

Slimdrive SC
Barriärfritt Ja
Inställbar öppningshastighet (ventilation) Ja
Inställbar stängningsfart Ja
Öppningsbredd dubbeldörr 800 mm - 3000 mm
Fri genomgångshöjd 3000 mm
Kranshöjd (min.) 75 mm
Dörrbladsvikt (max.) enkeldörr 120 kg
Dörrbladsvikt (max.) dubbeldörr 120 kg
Radie (min.) 1000 mm
Utförande rörligt dörrblad 10 mm laminerat säkerhetsglas, Specialglas på förfrågan
Utförande sidodelar 10 mm laminerat säkerhetsglas, 22 mm panelfyllning, Specialglas på förfrågan
Finish Pulverbeläggning enligt RAL, Lättmetall eloxerad E6/EV1, Färgeloxering enligt mönster, Beläggning med polerat rostfritt stål, beläggning med rostfritt stål korn 240, Specialbeläggning på förfrågan
Utförande takkonstruktion Optisk plåtkåpa, Vattentätt tak med vattenutkast, glastak
Belysning vid variant med yttertak, ej möjligt vid glastak, enligt kundens önskemål
Golvbeläggning golvmatta, dörrmatta enligt kundens önskemål
Luftridåanläggning Möjligt beroende på takkonstruktion
Fasadanslutning ej i mitten Ja
Specialfunktioner på förfrågan Ja
Användning Displayprogramomkopplare DPS, Programomkopplare TPS, styrning via fastighetsstyrteknik, PC, Styrning, central
Uppfyllande av standard DIN 18650, EN 16005

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00